Text size

Bio Diesel ? 

Case IH og bio-diesel – en formel for fremtiden  

Med korrekte protokoller støtter Case IH  100% biodiesel (B100) og B20 i de fleste traktorer med medium- til høje hestekræfter, mejetærskere, høstrenge, sprøjtere og bomuldsplukkere. B5 kan bruges i alle Case IH motorer. Når forsyninger er til rådighed, bliver Case IH udstyr sendt fra fabrikken med en blanding af biodiesel i tanken.
Biodiesel: Nogle nyttige informationer
+
Dieselolie blandet med biodiesel og ren biodiesel vinder stigende interesse som alternativt brændstof. Producenter af landbrugsmaskiner, heriblandt Case IH, bifalder denne brug, og visse kontrolinstanser kræver ligefrem, at der bruges biodiesel.

Biodiesel blandes ofte med dieselolie af brændstofleverandørerne. De mest hyppige blandinger er B5, B20 eller B100.

Se produktsektionen på denne webside for at afgøre hvilken biodiesel blanding, der passer bedst til din maskine. Biodiesel klassificeringer i henhold til model er vist i venstre kolonne. Biodiesel er en erstatning for dieselolie, fremstillet af vegetabilske olier, genanvendte madlavnings fedtstoffer og olier, eller animalsk fedtstof. Biodiesel fremstilles primært af sojabønner og raps.

Biodiesel blandinger har vist sig at mindske skadelige udledninger, forbedre brændstof smøreevnen og reducere behovet for fossile brændstoffer, mens det samtidig skaber nye behov for sojabønner og raps.

Uanset om du bruger biobrændstof efter eget ønske, eller fordi det er standard i den diesel du køber, er der nogle ting, du bør vide.

Opbevaring
+

Som organisk materiale er dieselbrændstof en fødekilde for forskellige mikroorganismer, som lever i brændstoffet/vandet. Vandet trænger ind i opbevaringssystemerne gennem fugtighed, kondens, osv.

Eftersom brændstoflagre på landbrugene bruges relativt hurtigt (opbevares normalt ikke i månedsvis), har alger og andre typer organisk vækst ikke været et specielt problem for rent dieselbrændstof.

Biodiesel er imidlertid en anden type fødekilde. Den indeholder mere ilt og vand, og den mikrobiologiske aktivitet skaber slam, som kan blokere filtrene.

Desuden kan biodiesel have en rensende effekt, som løsner ophobede partikler i opbevaringstankene. B5 og B20 blandinger er tilstrækkeligt fortyndede til at de fleste (renseeffekt) problemer er uvæsentlige, men rapporter fra marken har vist at der kan være risiko, selv med B5 blandingen, især hvis opbevarings- og håndteringssystemerne er gamle eller ikke omhyggeligt vedligeholdt.

Hvorledes bruger man så biodiesel korrekt? Først og fremmest ved hjælp af den kendte regel, "Brug rent brændstof og hold det rent."

Køb din biodiesel blanding fra en kendt og pålidelig brændstofleverandør.
Behandl dine opbevaringstanke mod fugtighed med et egnet middel.
Monter eller opgrader in-line filtre.
Monter en brændstof/vand udskiller.
Vær omhyggelig med at minimere kondens i tanken.
Hvis det er på tide at udskifte gårdens opbevaringssystem, kan overgang til biodiesel være en god anledning til at få det gjort.

På samme måde skal brændstofsystemerne holdes rene og beskyttes. Vær forberedt på at skifte brændstoffiltrene hyppigere, især i starten ved brug af biodiesel blandinger. Brændstoffiltre for nye dieselmotorer er meget effektive, men fungerer ikke, hvis de overbelastes med for mange urenheder.

Biodiesel blandinger, især B2 og B5, har vist sig at være gode alternativer til ren dieselbrændstof med øget smøreevne og miljøvenlighed.

Ved brug af B100 biodiesel må der forventes op til 10% lavere præstation, og op til 5% øget forbrug i forhold til normal diesel. Blandinger med B5 eller derunder vil ikke medføre nævneværdige forskelle i præstation eller forbrug.

Case IH motor biodiesel blanding
+
Case IH støtter fuldt ud brugen af B100 biodiesel i 98% af de modeller, som sælges i Europa. Blandt andet serierne Maxxum, Puma, Magnum og Axial-Flow er godkendt med overholdelse af forskrifterne for B100, men også mange tidligere produkter kan godkendes. Kontakt din lokale Case IH forhandler for yderligere oplysninger om specifikke modeller og tekniske forskrifter.

Kig i venstre kolonne for de individuelle produktsider på denne webside eller kontakt din Case IH forhandler for oplysninger om hvilke blandinger, der er godkendt for netop dine maskiner.

Biodiesel til Case IH motorer skal overholde kravene i den europæiske standard EN14214. Når der bruges højere blandinger end B5 (B6-B100), skal der følges visse regler for håndtering og vedligeholdelse, og vi anbefaler kunderne at kontakte forhandleren for de specifikke anbefalinger for deres biodiesel blanding.

Case IH arbejder sammen med sine partnere på at udbrede brugen af biodiesel, og dermed sikre en mere miljøvenlig brændstofkilde i de fremtidige motorer.

Generel biodiesel brugerguide: B0 til B20
+
 • Brug biodiesel fra en pålidelig producent eller leverandør. Det anbefales at bruge færdigblandinger i stedet for selv at blande - dette giver et mere ensartet resultat.
 • Brug altid rene opbevaringstanke.
 • Undgå kobber, messing, bly, tin og zink i tanke og tilhørende dele.
 • Minimer kondensdannelse ved at holde tankene fyldte.
 • Brug biocide middel i de primære opbevaringstanke.
 • Monter brændstoffilter og vandudskiller i den primære opbevaringstank.
 • Følg den anbefalede vedligeholdelse for brændstoffiltre og vandudskillere. Vær opmærksom på, at filtrene skal skiftes hyppigere især i begyndelse, når der bruges biodiesel blandinger.
 • Kontroller motorens oliestand dagligt, og kontakt din Case IH forhandler i tilfælde af afvigelser.
 • Bruges kun, hvis udendørstemperaturen er over -9 grader C.
 • Rengør omgående, hvis der spildes biodiesel for at undgå malingsskader.
 • Undgå at opbevare maskiner med biodiesel i brændstofsystemet i over tre måneder. Om nødvendigt kør motoren med ren diesel i 20 til 30 minutter for at skylle biodiesel ud af systemet.
 • Undgå at opbevare biodiesel i brændstoftanke over 3 måneder.
 • Olie- og filter skifteinterval elektroniske NEF og Cursor motorer med højtryks common rail brændstofsystem er reduceret til 300 timer - se instruktionsbogen.
Brugerguide for biodiesel blandinger over B20
+
 • Brug kun blandinger over B20, hvis udendørstemperaturen er over 5 grader C.
 • Hold biodiesel opbevaringstankene beskyttet mod direkte sollys eller frost.
 • Brug af blandinger med 20% biodiesel (B20) eller derover kræver større opmærksomhed med hensyn til brændstoffets kvalitet og håndtering, øget vedligeholdelse og service af maskinen og i visse tilfælde er et opdateringskit nødvendigt for at maskinen kan bruge B20 og derover.
 • Besøg din Case IH forhandler, som vil give dig alle de nødvendige oplysninger.
Brændstof håndtering
+
Med korrekte protokoller støtter Case IH 100% biodiesel (B100) og B20 i de fleste traktorer med medium- til høje hestekræfter, mejetærskere, høstrenge, sprøjtere og bomuldsplukkere. B5 kan bruges i alle Case IH motorer. Når forsyninger er til rådighed, bliver Case IH udstyr sendt fra fabrikken med en blanding af biodiesel i tanken.