Text size

Klaar voor Biodiesel 

Case IH en biodiesel - een formule voor de toekomst  

Onder de juiste voorwaarden, ondersteund Case IH de toepassing van 100% biodiesel (B100) en B20 in de meeste trekkers met gemiddeld tot hoog vermogen, combines, zwadmaaiers, sproeiers en katoenplukkers. B5 kan worden toegepast in alle Case IH motoren. Bij voldoende voorraad, worden Case IH machines vanaf de fabriek verscheept met een biodieselmengsel in de tank.
Biodiesel: wat u nu moet weten
+
Diesel gemengd met biodiesel en zuivere biodiesel winnen aan populariteit als alternatieve brandstof. Fabrikanten van landbouwmachines, waaronder Case IH, stimuleren het gebruik van biodiesel en verschillende regulerende instanties leggen het gebruik ervan zelfs op.

Biodiesel wordt door brandstofverdelers vaak met diesel gemengd. De meest voorkomende mengsels zijn B5, B20 of B100.

Om te bepalen welk biodieselmengsel het beste voor uw machine geschikt is, verwijzen we u naar de productsectie op deze website. In de linkerkolom ziet u de aanbevolen percentages biodiesel per model. Biodiesel is een vervangproduct voor diesel, gemaakt van plantaardige oliën, gerecyclede vetstoffen of oliën, of dierlijke vetten. Sojabonen en koolzaadolie zijn de belangrijkste bronnen voor biodiesel.

Biodieselmengsels verminderen de uitstoot, verbeteren het smeervermogen van de brandstof en beperken de behoefte aan fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd creëren ze nieuwe vraag naar sojabonen en koolzaadolie.

Of u nu vrijwillig biodiesel gebruikt, dan wel omdat hij standaard in de diesel zit die u koopt, er zijn een aantal dingen waar u zich bewust van moet zijn.

Een kwestie van opslag
+

Omdat biodiesel een organische stof is, is hij ook een voedselbron voor verschillende soorten microben die op het raakvlak tussen brandstof en water leven en groeien. Water heeft namelijk de neiging om zich via vocht, condensatie, enz. een weg te banen in de opslagsystemen.

Omdat de brandstofvoorraad in landbouwbedrijven tamelijk snel wordt gebruikt (in plaats van maandenlang ongebruikt te worden opgeslagen), zijn algen en andere soorten organische stoffen nooit echt een probleem geweest voor zuivere diesel.

Biodiesel is echter een rijkere voedselbron. Hij bevat veel meer zuurstof en vormt een groter raakvlak met water. Door die microbiële activiteit ontstaat er slib dat de filters kan blokkeren.

Tegelijkertijd heeft biodiesel ook een reinigend effect. Hij maakt namelijk de opgehoopte afzettingen in opslag- en machinetanks los. B5- en B20-mengsels zijn voldoende verdund, zodat de meeste problemen (m.b.t. het reinigende effect) verwaarloosbaar zijn, maar praktijktests hebben uitgewezen dat het zelfs bij B5-mengsels mogelijk is. Vooral als uw opslag- en behandelingssystemen oud zijn of niet goed onderhouden werden.

Wat kan u doen om biodiesel succesvol te gebruiken? In de eerste plaats moet u het oude gezegde onthouden: “Gebruik propere brandstof. Hou hem proper.”

Koop uw biodieselmengsel van een betrouwbare brandstofleverancier.
Behandel uw opslagtanks tegen vocht met een vochtbestrijdend middel. Er wordt aanbevolen om een pesticide te gebruiken.
Voeg filters in lijn toe of upgrade ze.
Voeg een brandstof/waterafscheider toe.
Onderneem stappen om de condensatie in de tank tot een minimum te beperken door hem af te dekken.
Op biodiesel overschakelen kan een goede reden zijn om uw plaatselijke systeem voor brandstofopslag eindelijk te vervangen.

Onderneem gelijkaardige stappen om de brandstoftanks in uw machines proper te houden en te beschermen. Hou er rekening mee dat u uw brandstoffilters vaker moet vervangen, vooral wanneer u nog maar pas een biodieselmengsel gebruikt. Brandstoffilters in dieselmotoren zijn momenteel zeer efficiënt, maar ze kunnen hun taak niet doen als ze vol verontreinigende stoffen zitten.

Biodieselmengsels, vooral B2 en B5, blijken goede alternatieven te zijn voor zuivere diesel. Bovendien verbeteren ze het smeervermogen en de uitstoot.

Wanneer u B100-biodiesel gebruikt, mag u zich verwachten aan 10 % minder rendement en 5 % meer verbruik in vergelijking met normale diesel. Mengsels van B5 of minder zouden geen opvallende verschillen in het rendement of verbruik mogen veroorzaken.

Case IH-motor op biodieselmengsel
+
Case IH ondersteunt het gebruik van B100-biodiesel in 98 % van de modellen die momenteel in Europa worden verkocht. Onder andere de Maxxum-, Puma Magnum- en Axial-Flow-reeksen volgen eigen protocollen om B100 te gebruiken. Maar daar blijft het niet bij. Heel wat vorige productgeneraties krijgen ook een goedkeuring om biodiesel te gebruiken. Uw plaatselijke Case IH-dealer beschikt over alle details over specifieke modellen en technische vereisten.

Bekijk zeker de linkerkolom van de individuele productpagina’s op deze website, of raadpleeg uw Case IH-dealer om te bepalen welke mengsels voor uw machines zijn goedgekeurd.

Biodiesel gebruikt in Case IH-mengsels moet aan de vereisten van de Europese EN14214-norm voldoen. Wanneer u mengsels hoger dan B5 (B6-B100) gebruikt, moet u bepaalde bewerkings- en onderhoudvereisten in acht nemen. Klanten wordt dan ook aangeraden om hun dealers aan te spreken over de specifieke aanbevelingen voor het gebruik van het door hen gekozen biodieselmengsel.

Case IH verbindt zich ertoe om met zijn partners samen te werken aan biodiesel van een hoger niveau die compatibel is met toekomstige motoren met een lage uitstoot.

Algemene tips voor biodieselgebruik: B0 tot B20
+
 • Gebruik biodiesel van een betrouwbare bron/erkende producent of gecertificeerde handelaar/verdeler. Geef de voorkeur aan kant-en-klare mengsels in plaats van ze zelf te mengen. Dat kan immers leiden tot een niet-homogeen mengsel.
 • Gebruik propere opslagtanks zonder afzettingen.
 • Vermijd tanks en onderdelen in koper, messing, lood, tin en zink.
 • Beperk de vorming van water door condensatie tot een minimum door de tanks af te dekken.
 • Gebruik een pesticide in de hoofdtanks.
 • Voorzie brandstoffilters en waterafscheiders in uw hoofdtank.
 • Volg nauwgezet de aanbevolen onderhoudsschema’s voor de brandstoffilters en waterafscheiders. Hou er rekening mee dat u uw filters vaker moet vervangen, vooral wanneer u nog maar pas een biodieselmengsel gebruikt.
 • Controleer het motoroliepeil dagelijks. Als het oliepeil stijgt, moet u contact opnemen met uw Case IH-dealer.
 • Gebruik biodiesel enkel wanneer het buiten meer dan -9°C is.
 • Ruim gemorste biodiesel onmiddellijk op om schade aan de verf te vermijden.
 • Laat machines nooit meer dan drie maanden stilstaan met biodiesel in hun motor. Er bestaat immers een kans dat biodiesel onstabiel wordt. Zo nodig kunt u de motor gedurende 20 tot 30 minuten op zuivere diesel laten draaien om de biodiesel uit het systeem te krijgen.
 • Sla biodiesel nooit langer dan 3 maanden in brandstoftanks in uw landbouwbedrijf op.
 • De olie en filter in elektronische NEF- en Cursor-motoren die een common rail-brandstofsysteem onder hoge druk gebruiken, moeten slechts om de 300 uur worden vervangen. Zie hiervoor uw gebruikshandleiding.
Gebruikstips voor biodieselmengsels hoger dan B20
+
 • Gebruik mengsels hoger dan B20 enkel wanneer het buiten meer dan 5°C is.
 • Scherm opslagtanks voor biodiesel tegen direct zonlicht en vorst af.
 • Wanneer u mengsels van 20 % biodiesel (B20) of meer gebruikt, moet u meer aandacht besteden aan de brandstofkwaliteit en de behandeling. Meestal is extra onderhoud van het voertuig nodig en in sommige gevallen is er een updatekit nodig om uw machine compatibel te maken voor mengsels hoger dan B20.
 • Raadpleeg uw Case IH-dealer die u meer kan vertellen over de speciale vereisten voor uw machines en spreek eventueel af om hem te ontmoeten.
Brandstofbehandeling
+
Biodieselmengsels zijn meer vatbaar voor de groei van microben dan gewone diesel.
Case IH-dealers voeren brandstofbehandelingen uit die de groei van microben en het daaruit voortvloeiende slib dat de filters kan verstoppen, tegengaan.