เส้นทางสู่ความแม่นยำ (Path to Precision)

การตรวจวัดช่วยให้คุณปรับปรุงการเกษตรของคุณได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการระบบเซนเซอร์ใน Precision Agriculture

26 พ.ย. 2564

แม้เซนเซอร์จะฟังดูเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง คุณคุ้นเคยกับมันในชีวิตประจำวัน เพราะมันไม่ได้จำกัดเฉพาะใน Precision Farming เท่านั้น

ทุกครั้งที่คุณเดินผ่านประตูอัตโนมัติ
ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนช่องโทรทัศน์
ทุกครั้งที่คุณขับรถ เร่งความเร็วหรือเบรก ตรวจสอบมาตรวัดระดับเชื้อเพลิง หรือปรับเครื่องปรับอากาศ
ทุกครั้งที่คุณปลดล็อคสมาร์ทโฟนของคุณโดยใช้ไบโอเมตริก เช่น การสแกนลายนิ้วมือหรือการจดจำใบหน้า ฯลฯ

จะเห็นได้ว่า ระบบเซนเซอร์อยู่รอบตัวเราและไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะใช้เซนเซอร์เหล่านั้นที่ฟาร์มของคุณ

ระบบเซนเซอร์เป็นหัวใจของ Precision Agriculture และเป็นพื้นฐานสำคัญของหลักการวัดและการควบคุมของเรา หากปราศจากหลักการดังกล่าว Precision Farming ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หากคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ 'ข้อมูล' ระบบเซนเซอร์เป็นต้นกำเนิดของ
ข้อมูลดังกล่าว

ตามคำนิยาม เซนเซอร์คือ 'อุปกรณ์ที่ตรวจจับและ/หรือวัด บันทึก ระบุการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติทางกายภาพ' และเราต้องการเซนเซอร์ใน Precision Farming เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังกล่าว

ฉะนั้นแล้ว เรามาดูกันว่าระบบเซนเซอร์ใน Precision Agriculture มีลักษณะอย่างไร 

คำตอบคือมีหลายลักษณะมาก ประเภทที่พบโดยทั่วไป (และอาจจะมีการใช้มากที่สุด) คือ ระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดปริมาณผลผลิต ซึ่งระบบเซนเซอร์นี้เป็นตัวที่ควบคุมเซนเซอร์ทุกตัวในระบบของ Precision Agriculture เซนเซอร์เพื่อตรวจวัดปริมาณผลผลิตที่ติดตั้งที่เครื่องจักรเก็บเกี่ยวของคุณจะช่วยให้คุณวัดและประเมินปริมาณผลผลิตของคุณได้ และเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดปริมาณผลผลิตก็กลายมาเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างรวดเร็ว

"การตรวจวัดช่วยให้คุณปรับปรุงการเกษตรของคุณได้" – ด้วยเป้าหมายสูงสุดนี้สำหรับเกษตรกร เซนเซอร์เพื่อตรวจวัดปริมาณผลผลิตไม่เพียงแต่วัดและประเมินปริมาณผลผลิตรวมของพืชเท่านั้น ด้วยการทำงานร่วมกันกับ GNSS ระบบจะช่วยให้คุณวัดและประเมินแต่ละแปลงได้อีกด้วย ซึ่งเราเรียกว่า การทำแผนที่ประเมินผลผลิต 

ตอนนี้เกษตรกรสามารถวัดความผันแปรของปริมาณผลผลิตของตนได้ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ การปรับปรุงในจุดที่ต้องการได้ หากคุณที่มีผลผลิตต่ำในแปลงใด คุณก็จะทราบ แก้ปัญหา และควบคุมสาเหตุได้

ระบบเซนเซอร์ทั่วไปชนิดอื่น ๆ ที่ใช้ใน Precision Farming ได้แก่:

ระบบเซนเซอร์ความเร็ว: ซึ่งอาจใช้สำหรับวัดความเร็วของเครื่องจักรหรือแม้แต่ความเร็วในการยกของเครื่องเก็บเกี่ยว ซึ่งระบบเซนเซอร์ทั้งสองจะวัดคุณสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง และใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับ Precision F
arming
ระบบเซนเซอร์ตรวจจับการไหล: สำหรับการตรวจวัดการใช้ทรัพยากร (เช่น ปริมาณเชื้อเพลิง เมล็ดพันธุ์ หรือสารเคมี ฯลฯ)
ระบบเซนเซอร์ความชื้น: มักใช้ร่วมกับระบบเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณผลผลิตสำหรับการวัดปริมาณความชื้นของผลผลิต
ระบบเซนเซอร์ตำแหน่ง: วัดตำแหน่งของชิ้นส่วนเครื่องจักรต่าง ๆ ได้แก่ ล้อ ส่วนเชื่อมต่อ ฯลฯ
ในขณะที่เทคโนโลยีทุกวันนี้ได้รับการพัฒนา เราได้นำเอาระบบเซนเซอร์ระยะไกลมาใช้มากขึ้นใน Precision Farming กล่าวโดยสรุป ระบบเซนเซอร์ระยะไกล คือ 'กล้อง' ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของฟาร์ม เช่น พืชของคุณ ฯลฯ

โดยทั่วไปแล้ว ระบบเซนเซอร์เหล่านี้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือโดรน และปัจจุบันระบบเหล่านี้มักจะเป็นบริการที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม! หน้าที่หลักของระบบเซนเซอร์ระยะไกลในการเกษตร คือ การตรวจจับว่าพืชที่คุณปลูกยังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ ได้แก่ การตรวจจับโรคพืช วัชพืช การรบกวนของแมลงศัตรูพืช ปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ ฯลฯ

ไม่ว่าจะเป็นระบบเซนเซอร์ประเภทใด วัตถุประสงค์หลักที่ตรงไปตรงมา สำหรับการทำงาน คือเพื่อการตรวจวัด ส่วนที่ชาญฉลาดใน Precision Farming คือสิ่งที่คุณสามารถเริ่มลงมือทำได้ด้วยการวัดเหล่านี้

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่ ผู้ให้คำแนะนำในการเกษตรกรรม หรือผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อหารือว่าคุณต้องทำการวัดสิ่งใดในไร่ของคุณ และมีเทคโนโลยีใดที่พร้อมใช้งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น