เส้นทางสู่ความแม่นยำ (Path to Precision)

เส้นทางสู่ Precision Farming: ขั้นตอนแรก

23 พ.ย. 2564

​แนวคิดของ Precision Farming ได้กลายเป็นกระแสหลักในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และข้อมูลดาวเทียม แต่ Precision Farming ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เพราะแนวคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อกว่า 40 ปีก่อน! 

ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นการใช้ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ป้องกันพืชผล และแน่นอน น้ำก็เพิ่มขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้เกษตรกรจึงต้องปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของตนให้ทันสมัย และบริหารจัดการการใช้ปัจจัยการผลิตของตนให้เหมาะสม เพื่อปกป้องผู้คนและสิ่งแวดล้อม Precision Farming ช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น จึงบริหารจัดการปัจจัยการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

ภายในปี 2050 ประชากรโลกจะมีจำนวนอยู่ระหว่าง 9 พันถึง 1 หมื่นล้านคน แต่โลกไม่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้น และแน่นอนว่าจะแหล่งน้ำหรือขนาดที่ดินทำกินไม่ได้เพิ่มขึ้น เพื่อเลี้ยงดูประชากรที่เพิ่มขึ้น และเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เกษตรกรทั่วโลกจะต้องพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น Precision Farming จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มผลิตผลที่เกษตรกรรมทั่วโลกต้องการ เรามาดูกันว่าเพราะอะไร

การวัดและการควบคุม

ในการทำเกษตรกรรม มีหลายสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความพร้อมของแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นต้น จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ Precision Farming ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการได้ดีกว่าเดิม มันเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มผลิตผล ประสิทธิภาพ และความยั่งยืนของฟาร์ม ปูทางให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกษตรกรเป็นผู้ควบคุมความสำเร็จของตนเอง 

Precision Farming มีสองวัตถุประสงค์พื้นฐาน: เพื่อวัดผลประกอบการและผลผลิต การบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน โอกาสในการปรับปรุง และควบคุมวิธีการจัดการพื้นที่แต่ละไร่ได้มากขึ้น 

ในปัจจุบันมีวิธีการมากมายในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ แต่ทั้งหมดจะกลับมาสู่วัตถุประสงค์พื้นฐานนั่นคือ การวัดและการควบคุม Precision Farming นำแนวคิดเรื่องการเพิ่มผลิตผลทีละน้อย มาใช้กับโลกแห่งเกษตรกรรม การปรับปรุงเล็กน้อยสำหรับทุกๆ ไร่จะรวมกันเป็นการเพิ่มผลิตผลมหาศาลในฟาร์ม คุณสามารถใช้ข้อมูลที่คุณวัดได้สำหรับการปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ และสร้างความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้จากสิ่งที่คุณควบคุมได้

เทคโนโลยีสำหรับการวัดและการควบคุมกิจกรรมในฟาร์ม

Precision Farming ใช้ประโยชน์จาก GNSS เครื่องจักร และการตรวจวัดพืชผลควบคู่กับเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณทำการตัดสินใจและการปรับใช้งานให้เหมาะสมที่สุดสำหรับพืชผลของคุณ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้จะให้แนวทางคุณว่าควรปลูกอะไร ที่ไหน และอย่างไร

โดยภาพรวมแล้ว มันคือ แนวคิดการบริหารจัดการฟาร์มที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ข้อมูลนี้จะช่วยเพิ่มผลิตผลและประสิทธิภาพของฟาร์ม ในขณะที่ลดการใช้ปัจจัยการผลิตราคาแพงหลายอย่าง เช่น เมล็ดพันธุ์ เชื้อเพลิง ปุ๋ย และสารกำจัดศัตรูพืช กล่าวคือ Precision Farming จะช่วยคุณวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มผลิตผลด้วยวิธีที่ยั่งยืนและสร้างผลกำไรมากขึ้น

4 ส่วนสำคัญของ Precision Farming:

1.     เซนเซอร์ - อุปกรณ์วัดเหล่านี้อาจติดตั้งบนเครื่องจักร ใส่ลงไปในดิน หรือควบคุมจากระยะไกลจากโดรนหรือดาวเทียม และจะวัดค่าต่างๆ ตั้งแต่ประสิทธิภาพของเครื่องจักรไปจนถึงการเติบโตของพืช ความชื้นในดิน และคุณภาพของธัญพืช เราใช้เซนเซอร์สำหรับการเก็บข้อมูลและรวบรวมภาพการทำงานของคุณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.     GNSS (Global Navigation Satellite System) – ซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมเฉพาะพื้นที่ การดูแลแบบไร่ต่อไร่ คุณสามารถ GNSS สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะพื้นที่ผ่านเซนเซอร์ หรือควบคุมผลผลิตเฉพาะพื้นที่ผ่านเทคโนโลยีการควบคุมที่หลากหลาย เช่น การบังคับเลี้ยวอัตโนมัติและการควบคุมการใช้งาน 

3.     ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลสำหรับประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ หรือที่เราเรียกว่า "ระบบข้อมูลการจัดการฟาร์ม (Farm Management Information System - FMIS)" ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้และประกอบการตัดสินใจ ซอฟท์แวร์นี้ช่วยคุณสร้างฟาร์มดิจิตอลของคุณ ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นศูนย์การตัดสินใจในภายหลังและโหลดไปยังอุปกรณ์ควบคุมการใช้งานเพื่อช่วยให้สามารถดูแลเฉพาะพื้นที่ได้​

 4.     เทคโนโลยีการควบคุมเป็นส่วนของ Precision Farming ที่ช่วยให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการปฏิบัติงานของคุณได้ โดยมีหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ระบบบังคับเลี้ยวอัตโนมัติ การควบคุมเครื่องพ่น การควบคุมการเพาะเมล็ด หรือแม้แต่การควบคุมการชลประทาน ไม่ว่าเทคโนโลยีการควบคุมจะเป็นแบบใด วัตถุประสงค์หลัก คือการให้ความแม่นยำ ซึ่งหากไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้ ความแม่นยำก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโดยเทคโนโลยีการควบคุมจะมากหรือน้อย เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ฟาร์มของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การเริ่มก้าวแรกของคุณบน Path to Precision กับ Case IH

Case IH เปิดตัวเครื่องมือและบริการ Precision Farming ครั้งแรกในปี 1995 ซึ่งเราเรียกว่า "ระบบการทำฟาร์มขั้นสูง (Advanced Farming Systems - AFS™)" เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเกษตรกรทั่วโลกในการวัดและควบคุมกิจกรรมของตน 

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Case IH ได้แก่ รถแทรกเตอร์ รถเก็บเกี่ยว เครื่องพ่นและอื่นๆ คุณจะพบกับเทคโนโลยีที่มาพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยให้คุณทำแผนที่ผลผลิต ควบคุมการใช้งาน บังคับเลี้ยวได้แม่นยำมากขึ้น (หรือแม้กระทั่งอัตโนมัติ!) และยังสามารถทำการปรับแต่งเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิตผลได้อีกด้วย

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเครื่องจักรของ Case IH เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ Case IH เนื่องจากเครื่องมือ AFS บางอย่างใช้ร่วมกับแบรนด์อื่นๆ ได้ด้วย

ในทำนองเดียวกันกับการซื้ออุปกรณ์อัจฉริยะเครื่องแรกของคุณ เราเข้าใจดีว่าการลงทุนในเทคโนโลยี Precision Farming อาจค่อนข้างน่ากังวล โดยเฉพาะ ถ้าคุณมีประสบการณ์มากมายในการใช้งานเครื่องจักรในฟาร์มแบบมาตรฐานและวิธีทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม

แต่ก็ไม่ต้องกังวล เพราะเราได้ช่วยเกษตรกรหลายพันคนในการเปลี่ยนผ่านสู่ Precision Farming เช่นเดียวกับทุกการตัดสินใจทางธุรกิจ ที่จะต้องมีกลยุทธ์ที่รอบคอบเข้ามาเกี่ยวข้อง เราขอแบ่งปันข้อมูลนี้กับคุณ ดังนี้

7 ขั้นตอนสู่ Case IH Precision Farming

1.     มอบหมายความรับผิดชอบ – กุญแจสำคัญของทุก ๆ กลยุทธ์ Precision Farming ที่ประสบความสำเร็จ คือ ความรับผิดชอบและความรู้สึกเป็นเจ้าของงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลจำเป็นต้องรับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ Precision Farming ของคุณไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเอง ของคุณ หรือหนึ่งในพนักงานของคุณ 

2.     ประเมินสินค้าคงคลัง – ประเมินอุปกรณ์ที่คุณมีและที่คุณต้องการ คุณอาจจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ Precision Farming เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของกลยุทธ์ Precision Farming ของคุณ 

3.     ประเมินข้อมูล – ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอุปกรณ์หรือเซนเซอร์ที่ใช้ GNSS ของคุณสามารถแสดงเป็นภาพได้สำหรับแต่ละพื้นที่ของคุณในซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล กลยุทธ์ Precision Farming ที่ดีจะนำไปปฏิบัติได้ค่อนข้างยากถ้าไม่มีข้อมูลที่ดี  ดังนั้น คุณจึงควรประเมินว่าข้อมูลที่คุณมีคืออะไรและข้อมูลที่คุณต้องการมีอะไรบ้าง 

4.     ประเมินผลผลิต – โดยปกติ เกษตรกรต้องการปรับปรุงผลผลิตอยู่เสมอ ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตาม เราจึงควรวัดและประเมิน การรู้จุดเริ่มต้นของคุณคือพื้นฐานของกลยุทธ์ Precision Farming และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน 

5.     ระบุซอฟต์แวร์ที่จะใช้ –ในท้องตลาดมีตัวเลือกซอฟต์แวร์มากมายให้เลือกใช้ บางอย่างเน้นการประเมินด้านการเงิน บางอย่างเน้นการจัดการกลุ่มเครื่องจักร และอื่นๆ ในการเกษตร ทั้งหมดนี้มีประโยชน์ แต่สำหรับเป้าหมายเฉพาะของคุณ บางซอฟท์แวร์อาจมีความสำคัญมากกว่าซอฟท์แวร์อื่น พูดคุยกับเพื่อนบ้าน ที่ปรึกษาฟาร์ม และแม้แต่ผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักร Case IH ของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน 

6.     การลดความยุ่งยากและการกำหนดมาตรฐาน – สร้างกระบวนการและแนวทางที่ดี และปล่อยให้สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่กลายเป็นความชำนาญก่อนที่คุณจะปรับให้เหมาะสม โลกของ Precision Farming นั้นก้าวหน้าและมีศักยภาพที่กว้างใหญ่ แต่ก็อาจจะซับซ้อนขึ้นอย่างรวดเร็วและคุณอาจเสี่ยงที่จะต้องถอยหลังกลับหากคุณก้าวเร็วไปในครั้งเดียว ทุกก้าวของคุณคือการก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ต้องแน่ใจว่าคุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ก่อนที่คุณจะเดินหน้าต่อไป 

7.     การปรับให้เหมาะสม – เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับขั้นตอนแรกของ Precision Farming แล้ว คุณจะมีประสบการณ์ (และข้อมูล) เพิ่มขึ้น และจะสามารถทำการประเมินส่วนที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งในภาคสนามหรือในกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ คุณควรระบุสิ่งที่ต้องการปรับปรุงประมาณ 2 หรือ 3 ส่วนเพื่อปรับให้เหมาะสม จากนั้นเมื่อเทคโนโลยี Precision Farming มีมากขึ้น คุณก็สามารถค่อย ๆ ปรับให้เหมาะสมในส่วนอื่น ๆ ได้

เทคโนโลยีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำเกษตรกรรมของเรา

Precision Farming ช่วยให้เกษตรกรทั่วโลกทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการอาหารที่สูงขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นได้

ไม่ว่าคุณจะอยู่ช่วงไหนระหว่างการเดินทาง คุณก็สามารถใช้ Precision Farming เพื่อเพิ่มผลิตผลทีละน้อย หรืออย่างมีนัยสำคัญได้  เพิ่มผลิตผลและผลกำไร และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณ

หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญ AFS ที่ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Case IH ในพื้นที่ของคุณ ผู้เชี่ยวชาญ AFS และผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะของ Case IH ทำงานร่วมกับผู้แทนจำหน่ายเพื่อสนับสนุนลูกค้าในภาคสนามและตอบคำถามที่คุณสงสัยได้อย่างรวดเร็ว

เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณผ่าน Path to Precision