Brand

Case IHs udvikling af en selvkørende traktor belønnes med en sølvmedalje ved SIMA prisuddelingen

24 nov 2016

Pris tildelt af SIMA organisationen / Anerkendelse af Autonomous Concept Vehicle potentialet, der gøre både maskine og føre mere effektive / Traktoren er baseret på den gennemprøvede Case IH Magnum drivlinje / Maskinen er udviklet med fokus på sikkerhed og produktivitet med et nyt design.

Case IH er blevet tildelt en sølvmedalje i forbindelse med Innovation Awards på SIMA, Frankrigs internationale messe for landbrugsmaskiner, som en anerkendelse af Autonomous Concept Vehicle (ACV) potentialet, en førerløs version af Case IH Magnum CVX traktoren, som er et udtryk for fremskridt inden for landbruget. Denne innovative teknologi blev vist første gang i 2016 på Farm Progress messen i USA.

Simas Innovation Awards, der omfatter alle udstillere på messen, anerkender nyudviklede produkter med design og funktioner, der har potentiale til at kunne give betydelige fordele for brugerne. Sølvmedaljen til Case IH ACV anerkender værdien af at frigøre førere fra monotont markarbejde, så denne arbejdskraft kan anvendes mere effektivt, og løsningen er samtidig næste skridt inden for præcisionslandbrug. 

“Behovet for denne teknologi findes, da det i visse dele af verden bliver stadig mere vanskeligt at finde kvalificeret arbejdskraft, der vil arbejde i mange timer om dagen på store gårde i travle perioder,” udtaler Dan Stuart fra Case IH.

“Dette koncept er et udtryk for vores ingeniørers engagement i at finde en løsning, og når vi kommer længere med udviklingen, kan dele af denne teknologi blive gradvist integreret i eksisterende maskiner. Præcisionslandbrug og automatisering af maskiner har allerede fået større betydning med hensyn til at opfylde behovet for mere effektivt, økonomisk og miljøvenligt landbrug, men i årets mest travle perioder kræves der stadig mange timer i marken, især i forbindelse med høst eller såning.”

ACV er et resultatet af fem års udvikling og hjælper med til at løse denne udfordring, da denne løsning kan udnytte ideelle jord- og vejrforhold optimalt og samtidig reducere behovet for arbejdskraft på skæve tidspunkter. 

“Automatisk styring og telemetri findes allerede på dagens traktorer, og selvkørende teknologi bringer dette et afgørende skridt videre. Løsningen er baseret på eksisterende Case IH Magnum traktorer, og med anvendelse af AccuGuide og RTK+ GPS systemer der sikre høj præcision, er det selvkørende traktorkoncept blevet udviklet med komplet fjernovervågning og -styring, med øjeblikkelig registrering og transmission af markdata. Magnum CVX blev valgt som basistraktoren ved udviklingen af ACV på grund af den type arbejde, som den hovedsageligt anvendes til, såsom dyrkning og primær/sekundær jordbehandling,” forklarer Dan Stuart.
Disse traktorer anvendes ofte til at trække store såmaskiner ved høj hastighed, hvilket kræver en erfaren fører og lange arbejdsdage for at udnytte optimale vejrforhold fuldt ud. Drift med selvkørende funktioner reducerer behovet for arbejdskraft ved optimale vejrforhold, der udnyttes fuldt ud, og ACV kan problemfrit integreres i den eksisterende maskinpark da der bortset fra den førerløse teknologi anvendes standard motor, transmission, chassis samt lift, PTO og hydraulik.

Brugen af traktoren starter ved computeren, hvor man indtaster de mest effektive spor i marken – selvkørende teknologi er mest velegnet til opgaver, hvor dette er muligt, f.eks. jordbehandling, såning og sprøjtning, og denne teknologi kan ligeledes anvendes på mindre traktorer, hvor den eksempelvis kan anvendes til slåning eller sprøjtning på frugtplantager. Manuel indtastning af spor er også muligt, hvis det er nødvendigt. Føreren kan vælge en opgave i en forprogrammeret menu ved at vælge køretøj, vælge mark og derefter indstille traktoren til opgaven, en sekvens der tager lidt over 30 sekunder. Maskinens funktioner kontrolleres af sensorer, der automatisk styrer  start/stop af motor, acceleration/deceleration, motorens omdrejningstal, styrevinkel, transmission, PTO, lift og hydrauliske funktioner, differentialer og horn.

Herefter kan maskinen overvåges og styres via en pc eller en tablet-computer med visning af et fuldt interaktivt interface med driftsstyring, overvågning og registrering af maskindata og billeder. Et skærmbillede med kortlægning af spor viser, hvor langt traktoren er med arbejdet, et andet viser kamerabilleder, hvor brugeren får udsynet fra traktoren, og yderligere et skærmbillede gør det muligt at overvåge og justere vigtige maskin- og redskabsparametre såsom motorens omdrejningstal, brændstofniveau og redskabsdata – f.eks. hastighed ved såning. Vejen hen til marken kan også planlægges, hvis den omfatter private veje/markveje.
Case IH har samarbejdet med teknologivirksomheden ASI ved udviklingen af ACV sikkerhedspakken, hvor den seneste infrarød-, radar-, laser- og videoteknologi samt teknologi inden for metaldetektering anvendes for at garantere andres sikkerhed og for at opnå problemfri drift. Hvis traktoren registrerer en forhindring på sin vej, standser den, og der vises en advarsel på ejerens computer med et forslag til, hvordan traktoren skal reagere – afvente personalets indgriben, køre rundt om forhindringen eller køre videre, hvis forhindringen eksempelvis er en bunke halm. Hvis noget – f.eks. en anden maskine – krydser traktorens vej og fortsætter med at køre, standser traktoren og begynder først at køre igen, når vejen er fri. Hvis GPS-signalet mistes, standser køretøjet automatisk, og der findes endvidere en manuel stopknap.

Traktoren kan også anvende ‘big data’ såsom vejrrapporter for at udnytte perfekte betingelser fuldt ud, så arbejdet fortsættes uanset tidspunkt på dagen, og hvor der standses, hvis det viser sig, at et vejrskift vil medføre problemer. Når betingelserne igen er tilstrækkeligt gode, genoptages arbejdet. Alternativt kan traktoren, hvis den kører på privat vej, sendes til en anden mark, hvor betingelserne er bedre – eksempelvis marker med lettere jord eller marker, hvor det ikke har regnet.

“ACV er pt. et koncept, men produktudviklingen fortsætter, og den anvendte teknologi er relevant og klar til brug. Vi følger udviklingen inden for lovgivningen om selvstyrende køretøjer, vi udvikler kørsel på vej og arbejder på at optimere redskaber til brug sammen med selvstyrende maskiner,” udtaler Dan Stuart.

”Traktoren er blevet demonstreret i USA, hvor den kørte med en 16-rækkers Case IH 2150 enkeltkorns-såmaskine udstyret med et system med flydende gødning og funktioner til såning med fuld præcision, inklusive DeltaForce trykstyring samt V-set målere til elektriske drev, plus Clean Sweep rækkerensere foran hver rækkeenhed. Denne nyeste Case IH såmaskine sælges ikke i Europa, men den viser, at ACV kan levere en fuldt integreret traktor/redskabs-løsning. Vi har udviklet avancerede sensorer med information om såning samt software til overvågning af træk og anden redskabssoftware til overvågning af ydelsen, og vi har allerede udviklede systemer såsom overvågning af dæktryk.”

“Og fordi selvkørende traktorer kan integreres problemfrit i aktuelle udstyrssystemer, er yderligere ændringer i virksomheden eller af dens aktiver ikke nødvendige. Anvendelse af selvkørende traktorer egner sig både til bedrifter, hvor ejeren selv betjener maskinerne, og hvor en enkelt person kan udnytte to traktorer uden ansatte, eller til meget store bedrifter, hvor det bliver stadig mere vanskeligt at finde tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft. Da prisen på teknologi falder over tid, vil vi se en gradvis integration af denne løsning på aktuelle maskiner. Meget af den teknologi, der kræves til selvkørende køretøjer, såsom registrering af forhindringer, findes allerede, men den er relativt dyr. I takt med at denne teknologi i stigende grad anvendes af bilproducenter, forventer vi en reduktion af omkostningerne.”


Hent Zip-arkiv Hent PDF