Products

På SIMA sætter Case IH fokus på nyt inden for præcisionslandbrug

26 feb 2017

AccuTurn automatiserer vendingen på forageren / Nye sporlinjefunktioner / Vinklede konturer på forageren / Import af markgrænser i Shape-format / Mulighed for at indstille afstanden til redskabet / xFill Premium / AFS Connect-telematik: tovejsoverførsel af maskindata og ISOXML-data til Task Controller / Forbedret visning af køretøjets position i marken

På SIMA 2017 (26. februar - 2. marts) vil Case IH afsløre en række nye udviklinger af virksomhedens serie af teknologier til præcisionslandbrug, herunder AccuTurn, en ny funktion, der automatiserer vendingen på forageren og indkørslen i den næste valgte bane. Endvidere vil fordelene ved Case IH RTK+-netværket blive vist. Det er beregnet på at give dækning uden afbrydelse af korrektionssignaler, så nedetiden reduceres, når der arbejdes med RTK-nøjagtighed.

Case IH AccuTurn: Foragerautomatik giver præcis indkørsel i hvert skår i marken og reducerer førerens træthed
Som en større udvidelse af AccuGuide-pakken med automatisk styreteknologi vil Case IH lancere en betydelig opdatering på SIMA i form af AccuTurn, der automatiserer vendingen på forageren og styrer traktoren præcist ind på det næste, valgte skår. AccuTurn, der aktiveres med et tryk på en knap, overtager styringen på forageren, så indkørslen i det næste skår sker fuldstændig automatisk.

Systemet arbejder med det eksisterende automatiske AccuGuide-styresystem og forbedrer det ved at sikre, at indkørslen i hvert nyt skår sker så præcist som muligt. Det er med til at reducere førerens arbejdsbyrde. AccuTurn fungerer både sammen med bugserede og liftophængte redskaber, og traktorens fører kan justere parametre som f.eks foragerens bredde og formen af kurven ved vendingen eller startpunktet for vendingen. Afstanden indtil vendingen på forageren vises på AFS-skærmen. AccuTurn aktiveres med en oplåsningskode, som brugeren kan købe hos sin lokale forhandler. Den kan implementeres på alle tidligere AccuGuide-systemer, der arbejder med AFS 700-skærme. Denne funktion vil kunne bestilles fra begyndelsen af andet kvartal 2017.

Ny sporlinjefunktion til AccuGuide
Endnu en nyhed er, at føreren ikke længere behøver at holde styr på skårlinjerne ved såning takket være nye 3D-markkort, der vises på AFS 700-skærmen. Baner, hvori der er etableret et plejespor, eller hvor der ønskes etableret et plejespor, er farvekodede. Den forbedrede plejesporsstyring gør det nu muligt at anvende overspringning af baner og sporlinjefunktioner på samme tid, og den nye funktion er med til at undgå plejespor forkerte steder, der kan påvirke doseringsnøjagtigheden og være synlige indtil høsten.

Nyt styremønster til hjørner på forageren
Automatiske styresystemer har typisk afrundede markhjørner, og 90 graders hjørner kræver manuel styring. Med en ny hjørnefunktion er det nu muligt at udnytte markens hjørner fuldt ud og oprette 90 graders hjørner, da A-B-linjerne på skærmen går ud over markens grænser. Umiddelbart efter at redskabet bevæger sig ind på et hjørne af forageren, aktiveres AccuGuide-styresystemet.

AFS 700-terminal er nu kompatibel med data i Shape-fileformat
Af andre nye tiltag inden for Case IH-teknologi til præcisionslandbrug kan nævnes forbedringer af betjeningen af AccuGuide ved hjælp af AFS 700-terminalen, der betyder, at markgrænserne nu også kan importeres til AccuGuide-systemet i Shape fil-format. Forskellige typer formfildata som f.eks. doseringskort til såning, gødskning eller sprøjtning kan udarbejdes eksternt og importeres til terminalen via et USB-drev, der er sat i en eksisterende port på AFS700-terminalen. Det gør det unødvendigt at lave en helt ny fil ved hjælp af ekstern software, og det sparer tid.

Med ISOBUS-enheder er det muligt at anvende sektionsstyringen med den ene hånd. Det gør indstillingsprocessen lettere og sparer tid, fordi der ikke er behov for dokumentation fra ISOBUS-opgavestyringen (Task Controller). Når hele forageren anvendes, sikrer den automatiske sektionsstyring, at alle redskaber anvendes økonomisk og effektivt. 

Ny AccuStar GNSS-modtager – en universalantenne til positionering
ElectriSteer-universalmotoren til automatisk styring blev præsenteret på Agritechnica 2015. Den er primært beregnet til mindre traktorer, der ikke fra fabrikken er forberedt til styresystemer, samt ældre traktorer og mejetærskere. Den vigtigste fordel ved ElectriSteer i forhold til andre eftermonterede motorer til automatisk styring er, at den kan arbejde sammen med Case IH AFS 700-terminalen.

Case IH udvider nu denne løsning ved at tilbyde den nye AccuStar-modtager. AccuStar-modtageren har fire præcisionsniveauer: Egnos, AFS 1 (15 cm), AFS 2 (5 cm) og RTK+ (2,5 cm). For at kunne benytte RTK+-niveauet skal signalet komme fra et mobiltelefonnetværk. AccuStar anvender den eksklusive ‘Glide’-teknologi til at forbedre Egnos-signalet til et nyt niveau ved hjælp af en positionsregulerende funktion, der øger nøjagtigheden fra skår til skår betydeligt. AccuStar-modtageren kan desuden anvendes som en pålidelig positioneringskilde ved tildelingskort eller sektionsstyring.

RTK+-netværk i hele Europa omfatter 100 % dækning i hele Danmark
RTK+-signalet gør det muligt at opnå et gentageligt nøjagtighedsniveau på 2,5 centimeter fra år til år. Dette kan gentages til enhver tid. xFill Premium er en ny funktion, der gør det muligt at fortsætte arbejdet problemløst uden tidsbegrænsning, hvis RTK-korrektionssignalet afbrydes, og det eksisterende xFill-udfyldningssignal afsluttes efter standardperioden på 20 minutter, eller hvis nøjagtigheden falder til under 4 cm. Der skal købes en årslicens for at få xFill Premium. Det eksisterende xFill (udfylder i op til 20 minutter) forbliver gratis.

Case IH er den første producent af landbrugsudstyr, der kan levere 100 % RTK-dækning i Danmark, hvor det udnytter fordelene ved adgang til 71 korrektionssignalmaster i hele landet. Danske landmænd er ikke de eneste, der får adgang til dette pålidelige signal, da Case IH-brugere har adgang til lignende systemer i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Østrig, Spanien, Benelux, Italien, Bulgarien, Rumænien og Polen, med mere end 900 referencestationer. RTK+-netværket vokser for tiden gennemsnitligt med en referencestation hver dag, da dækningen øges permanent i hele EMEA-regionen. Det betyder maks. arbejdstid og tilgængelighed for Case IH RTK+-brugere via et centralt styret netværk, der vedligeholdes og overvåges af Case IH’s eget RTK+-team og virksomhedens forhandlere. En ny mobilapp til RTK+ gør det muligt for kunderne at overvåge RTK+-netværkets status og deres eget udstyrs position, når deres enheder modtager et RTK+-signal via et GSM-netværk.

AFS Connect Telematics - Det er smart at være forbundet
Visningen af køretøjernes position i marken ved hjælp af AFS Connect-telematiksystemet er nu blevet udvidet med ’Kort over maskinparkens historik’, der nu viser køreretning, og den aktivitet, der udføres for øjeblikket, vises med farvekoder. Det gør det lettere for ejeren, føreren og forhandleren, hvis det er relevant, at forstå traktorens aktiviteter og hvilket område de dækker. Endvidere kan kunder nu, hvis de ønsker det, videregive telemetridataene for deres traktor(er) til deres forhandler, så denne bedre kan yde support til kunden. Med den seneste opdatering er det nu muligt at overføre data begge veje i alle understøttede filformater (.cn1, ISOXML). Doseringskort i Shape-formatet kan også overføres til AFS700-terminalen via portalen.


Hent Zip-arkiv Hent PDF