Brand

Case IH Quadtrac-traktorer hjælper dansk virksomhed med at revolutionere landbruget i Slovakiet

24 jul 2017

Værtsgården er et eksempel på landbrugsrevolution / Quadtrac-traktorer valgt efter evaluering / To maskiner udfører næsten al jordbearbejdning på 9.300 ha

Landbrugsjournalister fra hele verden deltog i Case IH’s årlige mediebegivenhed, der i år blev afholdt i Slovakiet på en ejendom, der drives af FirstFarms A/S.

Case IH er med til at ændre opfattelsen af landbruget i Østeuropa, hvor der i de seneste år er sket en voldsom forbedring af effektivitet og produktivitet på de bedst drevne gårde. Mange af disse forbedringer skyldes fremskridt inden for kvalitet, ydelse og effektivitet af de anvendte maskiner. Det har været med til at sikre, at markarbejdet udføres i rette tid, at afgrøderne får optimale betingelser, og at produktionsomkostningerne reduceres.

FirstFarms A/S er en virksomhed, der er i spidsen, hvad angår denne nye type landbrug. Virksomheden har hovedkvarter i Billund. Den investerer i, driver og udvikler landbruget i Østeuropa, hvor den dyrker 16.400 ha og beskæftiger 250 medarbejdere. I 2016 var FirstFarms omsætning 130,3 millioner kroner, og virksomheden har store planer om at blive en af Europas største virksomheder inden for administration af landbrug.


FORBEDRING AF EFFEKTIVITET
FirstFarms koncept startede i 2005, da otte investorer slog sig sammen om at opkøbe landbrugsvirksomheden Agra M. i Slovakiet, i juli 2006 købte de endnu en slovakisk landbrugsvirksomhed, Mast Stupava. I december samme år kom FirstFarms A/S på NASDAQ OMX-børsen i København og tiltrak mere end 2600 aktionærer. I 2007 udvidede virksomheden i Slovakiet med købet af Mlyn Zahorie A/S.
FirstFarms arbejder for tiden i Slovakiet, Rumænien og Ungarn, hvor favorable omkostninger, produktions- og salgsbetingelser giver basis for et fortsat højt driftsoverskud.  Foruden et afkast af aktionærernes investeringer forventer FirstFarms med tiden at realisere betydelige kapitalgevinster for virksomhedens aktionærer i form af en øget værdi af jorden og de materielle aktiver.

Virksomhedens investering i Slovakiet er en af de største nogensinde foretaget af en dansk landbrugsvirksomhed i Østeuropa. I Slovakiet er de tre landbrugsvirksomheder placeret 20-30 km nord for hovedstaden, Bratislava, hvor virksomheden driver ca. 9300 ha, der primært består af forpagtet, frugtbar landbrugsjord. Noget af jorden, ca. 600 ha, ejes af FirstFarms, og resten er forpagtet.
Endvidere har virksomheden opbygget en besætning på 2500 stykker malkekvæg plus unge dyr. Al den mælk, der produceres af FirstFarms, sælges til europæiske mejerier. FirstFarms evne til kontinuerligt at levere store mængder produkter af ensartet høj kvalitet er attraktivt for internationale mejerivirksomheder, hvilket placerer virksomheden i en god position ved forhandling af kontrakter.
Afgrøderne består af 1948 ha vinterhvede, 1465 ha majs, 1278 ha raps, 874 ha rug, 505 ha sukkerroer og 220 ha græskar.

Virksomheden producerer en række foderafgrøder, herunder 936 ha majs, 400 ha lucerne og 274 ha hirse, sammen med 875 ha græs og 392 ha brakjord.

Ved hjælp af fokuserede investeringer i produktion og ved med succes at implementere dansk inspirerede administrationsteknikker opnår de tre virksomheder betydelige besparelser, større effektivitet og øget produktion.

Afgrødernes udbytte og kvalitet er forbedret betydeligt, til dels på grund af virksomhedens store investeringer i avanceret landbrugsudstyr og -maskineri. Gammel infrastruktur og slidt maskineri er blevet kasseret, og der er blevet investeret kontinuerligt i nye maskiner, herunder to Case IH Quadtrac-traktorer, der har været med til at revolutionere arbejdet i marken.

EN NY FREMGANGSMÅDE
Søren Nielsen, der kom med i FirstFarms for 11 år siden, og som nu er Chief Operating Officer, Field Operations, fortæller:
”På vores gårde i Slovakiet anvender vi for tiden to Quadtrac 620-traktorer, der har erstattet de to Quadtrac 600-traktorer, vi tidligere havde. De blev købt gennem AgriCS, vores Case IH-forhandler i Tjekkiet, som vi har et godt samarbejde med.

Quadtracs design med fire bælter giver betydelige fordele i forhold til systemet med to bælter, og vi vurderede dem begge, inden vi besluttede at købe. Quadtrac-traktoren har en meget effektiv effektoverførsel til jorden, og dens bredde på mindre end 3 m er en stor fordel, da det betyder, at vi ikke skal have ledsagekøretøj, når vi kører på vejen.

“Quadtrac 620-traktorerne har i høj grad reduceret tid og omkostninger i forbindelse med etablering af afgrøder. Med dem kan vi næsten klaret alt det tunge jordarbejde og forberedelse af jorden på vores 9300 ha med kun to traktorer. Hver Quadtrac har to førere, der kører i 12-timers skift, så de kan køre 24/7 i travle perioder. Vi anvender forskelligt udstyr til dybdebehandling og jordbearbejdning i bredder fra 6 - 12 m, ved hastigheder fra 5-15 km/t, dækkende 5 – 10 hektar i timen, afhængigt af opgaven og markens størrelse.
”Vi har anvendt AFS AccuGuide, siden vi anskaffede vores anden Quadtrac i 2012. Den arbejder med en præcision på 10 cm og anvendes til al jordbehandling, på alle marker og sikrer, at traktorerne arbejder med 99 % effektivitet i stedet for ca. 80 %. AFS AccuGuide-systemet er langt enklere end det styresystem, vi tidligere anvendte. Førerne synes, det er let at anvende, og det reducerer i høj grad førerens træthed.

“Det har sat os i stand at forbedre produktiviteten og rentabiliteten af vores landbrugsvirksomheder i Slovakiet. I dag driver vi 9.300 hektar med lige så mange medarbejdere, som vi havde i 2006 på 3.800 ha, hvilket er en voldsom forbedring. Da vi kan drive landbruget mere effektivt, har vi kunnet reducere vores produktionsomkostninger betydeligt og forbedret udbyttet, der nu er 10 - 40 % højere end tidligere. Det gennemsnitlig udbytte på god jord er 3,4 t/ha for vinterraps, 7 t/ha for vinterhvede og 65 t/ha for sukkerroer, med 25 t/ha majs og 4,5 t/ha halm avlet på lettere jorde.

“Hver Quadtrac vil arbejde 2.000 timer i det første år og 1.500 timer de følgende år.”


Hent Zip-arkiv Hent PDF