Products

I det nye modelår får Puma-serien en lang række fornyelser

24 jul 2017

Forbedringer af forakselaffjedringen på modellerne Puma 185 Multicontroller til Puma 240 CVX / Forbedret styrereaktion / Adaptiv styring på modellerne Puma 185 Multicontroller til Puma 240 CVX / Øgede bruttovægte / ISOBUS klasse III giver bedre redskabsstyring

Case IH-serien med Puma-traktorer, der drives af FPT Industrials 6,7 liters N67-motor, har gennemgået betydelige opgraderinger i det nye modelår, med en række tilføjelser og forbedrede funktioner, beregnet til at forbedre produktivitet og førerens komfort. De opfylder alle Stage IV-emissionsbestemmelserne takket være Hi-eSCR-systemet med selektiv katalytisk reduktion.

Modellerne Puma 185 Multicontroller til Puma 240 CVX drager nu fordel af forbedringerne af forakselaffjedringen med en dobbelt akkumulator, hvilket øger kørekomforten for føreren, især når for- og bagakselbelastningen skifter. Kunderne ønsker i stigende grad, at traktorerne kan udføre opgaverne hurtigere, så smalle tidsvinduer kan udnyttes bedst muligt. Disse opgraderinger af affjedringen forbedrer førerens komfort og maskinens stabilitet såvel i marken som ved kørsel på vej. Bruttovægten er blevet øget fra 13.000 kg til 13.650 kg på Puma Multicontroller-modeller og 14.000 kg på Puma CVX-traktorer, hvilket forbedrer maskinens kapacitet på vejen.

Modellerne Puma 185 Multicontroller til Puma 240 CVX kan endvidere nu forsynes med adaptiv styring (ASC). Dette styresystem med variabel hastighed betyder, at forholdet mellem antallet af ratomdrejninger og forhjulenes styrevinkel kan ændres afhængigt af førerens ønsker. På den måde er det muligt at afpasse antallet af omdrejninger fra anslag til anslag i forhold til det arbejde, der skal udføres. Ved hjælp af traktorens AFS-terminal kan føreren vælge det ønskede styreudvekslingsforhold ved hjælp af tre forudindstillede muligheder eller en brugerdefineret indstilling.

Reaktiv styring er også en nyhed på alle Puma-modeller. Det giver Puma-styresystemet hurtigere reaktion og selvcentrering som følge af forbedringerne af forakslen, herunder nye styresensorer.

Puma Multicontroller- og Puma CVX-traktorer med ISOBUS klasse III muliggør endvidere tovejsdataoverførsel mellem traktoren og et kompatibelt redskab. Det gør det ikke kun muligt at kontrollere redskabsfunktioner ved hjælp af AFS 700-terminalen, men redskabet kan også sende oplysninger tilbage, der kan styre traktorens indstillinger som f.eks. hastigheden fremad. Det giver optimal produktivitet ved opgaver som f.eks. ballepresning. Med klasse III-systemet kan ballepresseren f.eks. styre traktoren langs med skåret og på den måde sikre en ensartet indføring og en perfekt formet balle.

Via AFS 700-terminalens skærm er det nu muligt let og hurtigt at konfigurere alle knapper på Multicontrolleren – undtagen dem, der anvendes til transmissionen – plus vippekontakterne og joysticket til fjernventilerne, så betjeningen af ISOBUS-redskaber tilpasses behovet. Dette skal give føreren mulighed for at tilpasse en række betjeningselementer efter behov og betingelser.

Alle modeller er nu forsynet med farvekodede fjernventiler. Det betyder, at tilkoblingen af redskaber er blevet hurtigere, fordi det nu er lettere at identificere, hvilken kontakt bag på traktoren (modeller med elektrohydrauliske fjernventiler) eller hvilket greb i kabinen (modeller med mekaniske fjernventiler), den enkelte ventil bag på traktoren er knyttet til.


Hent Zip-arkiv Hent PDF