Products

Case IH lancerer nyheder til præcisionslandbrug på Agritechnica 2017

06 sep 2017

Med ISOBUS klasse III kan redskabet styre traktorens funktion og sende informationer til og styre traktoren / Nye funktioner i AFS 700-skærmen, og nu er det muligt på Multicontroller-armlænet at indstille knapperne efter traktorpilotens ønsker / AccuTurn automatiserer vendingen på forageren / Ny plejesporsfunktion til AccuGuide


Case IH vil på Agritechnica 2017 lancere en række nyheder og opgraderinger af virksomhedens sortiment af produkter til præcisionslandbrug, herunder ISOBUS klasse III, der giver ISOBUS-kompatible redskaber mulighed for at sende oplysninger til traktoren og styre vigtige funktioner, og desuden gør det muligt at konfigurere knapper efter traktorpilotens ønsker.

ISOBUS klasse III øger traktor-/redskabskombinationens produktivitet

Puma Multicontroller- og Puma CVX-traktorer med ISOBUS klasse III muliggør nu tovejsdataoverførsel mellem traktoren og et kompatibelt redskab. Det gør det ikke kun muligt at kontrollere redskabsfunktioner ved hjælp af AFS 700-skærmen, men redskabet kan også sende oplysninger tilbage, der kan styre traktorens indstillinger som f.eks. hastigheden fremad. Det giver optimale præstationer ved opgaver som f.eks. ballepresning. Med klasse III-systemet kan ballepresseren f.eks. styre traktoren over skåret og på den måde sikre en ensartet indføring og perfekt formede baller.

Via AFS 700-skærmen er det nu muligt let og hurtigt at konfigurere alle knapper på Multicontrolleren – undtagen dem, der anvendes til transmissionen – plus vippekontakterne og joysticket til fjernventilerne, så betjeningen af ISOBUS-redskaber tilpasses behovet .

Foragerautomatik giver præcis indkørsel i hvert skår

Den nye Case IH AccuTurn automatiserer vendingen på forageren og overtager styringen her, så traktoren kommer præcist ind på det næste valgte skår. Det forbedrer traktorpilotens komfort, når der udføres gentagne opgaver på lange arbejdsdage.

Det er en forbedring af det eksisterende automatiske styresystem AccuGuide, der sikrer, at styringen på forageren er lige så præcis som i resten af marken. Systemet, der kan anvendes både til bugserede og liftophængte redskaber, gør det muligt at justere indstillinger som f.eks. bredden af forageren, kurvens form ved vending samt udgangspunktet for vendingen. Afstanden indtil vendingens begyndelse vises på AFS-skærmen, og systemets funktion kan straks påbegyndes, når HMC II-foragerautomatikken har afsluttet sine aktiviteter, som f.eks. løft af redskabet og deaktivering af firehjulstrækket. AccuTurn aktiveres med en oplåsningskode fra den lokale forhandler, og systemet kan desuden anvendes sammen alle tidligere AccuGuide-systemer, der benytter AFS 700-terminaler.

Ny linjefunktion til AccuGuide

Traktorpiloten behøver nu ikke længere at holde styr på plejespor ved såning, takket være de nye 3D-markkort, der vises på AFS 700-skærmen. Skår, hvori der ønskes et plejespor, eller hvor der kræves en anden indstilling, er farvekodede, og det er nu muligt anvende overspringning af skår og plejespor på samme tid.

Nyt styremønster til hjørner på forageren

Automatiske styresystemer har typisk afrundede markhjørner, og 90 graders hjørner kræver manuel styring. En ny hjørnefunktion gør det nu muligt at udnytte markens hjørner fuldt ud og oprette 90 graders hjørner, da A-B-linjerne på skærmen går ud over markens grænser. På den måde sikres automatisk maksimal udnyttelse af den jord, der til rådighed. AccuGuide-styresystemet aktiveres, så snart redskabet påbegynder arbejdet i et hjørne på forageren.

AFS 700-skærm er nu kompatibel med data i Shape-filformatet

Det er nu muligt også at importere markgrænser i Shape-filformat. Forskellige typer Shape-fildata som f.eks. tildelingskort til såning, gødskning eller sprøjtning kan udarbejdes eksternt og importeres via USB, hvilket betyder, at det ikke længere er nødvendigt at lave en helt ny fil ved hjælp af desktopsoftware.

Ny AccuStar GNSS-modtager

Den velkendte, universale ElectriSteer-motor til automatisk styring er primært beregnet til ældre traktorer og mejetærskere samt til mindre traktorer, der ikke er forberedt til automatisk styring. Den kan anvendes sammen med AFS 700-skærmen. Det er nu muligt at bruge den sammen med den nye AccuStar-GPS-antenne, der giver mulighed for fire præcisionsniveauer: Egnos (20 cm), AFS 1 (15 cm), AFS 2 (5 cm) og RTK+ (2,5 cm). For at kunne benytte RTK+-niveauet skal signalet komme fra et mobiltelefonnetværk. Case IH tilbyder sit eget RTK+-netværk i de fleste europæiske lande inkl. Danmark. AccuStar anvender den eksklusive ‘Glide’-teknologi til at forbedre Egnos-signalets stabilitet og øge nøjagtigheden fra skår til skår ved hjælp af en positionsregulerende funktion. AccuStar-modtageren kan desuden anvendes som en pålidelig positioneringskilde ved tildelingskort eller sektionsstyring.

AFS Connect-telematik

Visningen af køretøjernes position i marken ved hjælp af ’Kort over maskinparkens historik’ og AFS Connect-telematicsystemet viser nu desuden køreretning, og den aktivitet, der udføres for øjeblikket, vises med farvekoder. Det giver ejeren, piloten eller forhandleren, hvor dette er relevant, mulighed for at forstå traktorens aktiviteter og indstillinger. Hvis kunden ønsker det, kan han nu videregive telematicdata til forhandleren, så denne kan yde endnu bedre kundeservice. Det er nu muligt at overføre data begge veje i alle understøttede filformater (.cn1, ISOXML), og endvidere kan tildelingskort i Shape-filformatet overføres direkte via portalen til AFS 700-skærmen.


Hent Zip-arkiv Hent PDF