Products

Axial-Flow 250-mejetærskere med optimering af kvalitet og produktivitet

27 jul 2018

​I 2019 lancerer Case IH tre nye Axial-Flow-mejetærskere i 250-serien som erstatning for de eksisterende modeller 7240, 8240 og 9240. Disse nye modeller har en lang række automatiserede funktioner, der giver førere mulighed for at øge maskinens ydelse med hensyn til afgrødens gennemløb og kvalitet.

“250-seriens opgraderinger af Axial-Flow-maskiner fokuserer på forbedring af både mejetærskerens og førerens produktivitet,” forklarer August von Eckardstein, Case IH’s chef for markedsføring af høstprodukter i Europa, Mellemøsten og Afrika.

”Vores mål har været at understøtte beslutningstagning og gøre samtlige indstillinger lettere for at opnå et ønsket resultat. På den måde kan mejetærskeren ikke kun hjælpe med at øge en erfaren førers arbejde, men den kan desuden hjælpe en mindre erfaren fører med hurtigt at få selvtillid og få mest muligt ud af maskinen.”

Ny AFS Harvest Command™-automatisering

Hjertet i ændringerne af de nye 7250, 8250 og 9250 Axial-Flow-mejetærskere er AFS Harvest Command™-automatiseringen.  Denne helt nye teknologipakke benytter input fra seksten følere til kontinuerlig overvågning af maskinen, og den justerer syv forskellige indstillinger for at øge mejetærskerens præstation. Automatiseringssystemet styres via AFS Pro700-terminalen i kabinen og kan på nuværende tidspunkt anvendes i hvede, raps, majs samt sojabønner. Føreren behøver kun at foretage få indstillinger efter afgrødetype og forholdene for at opnå et ønsket resultat.

Basisudgaven af AFS Harvest Command™ er udstyret med det velkendte Automatic Crop Settings (ACS)-system. Det justerer punkter som blæserens hastighed og tærskebroens afstand efter den afgrødetype, der er valgt på AFS-terminalens skærm, så der ikke længere er behov for at foretage individuelle indstillinger.  Føreren kan justere mejetærskeren undervejs og gemme indstillingerne til senere brug.

Den næste udgave, med Feedrate Control, justerer kørehastigheden efter afgrødemængden for at opnå det ønskede resultat - høj effekt med mindst muligt spild, maksimal kapacitet eller konstant kapacitet.  Føreren indstiller den maksimale motorbelastning og kørehastighed, hvorpå Feedrate Control vil arbejde op til disse grænser. Det nye Feedrate Control-system styrer kørehastigheden mere præcist baseret på afgrøde og belastning.  Feedrate Control, der kan anvendes som selvstændig funktion, kan benyttes til alle afgrødetyper.

Topspecifikationen er den fulde AFS Harvest Command™-automatisering, der automatisk justerer tærske- og rensesystemet for at opnå det ønskede resultat (som med Feedrate Control), og endvidere overvåges kornkvaliteten. Til det formål anvendes kamerabaseret teknologi og måling af soldtryk for yderligere at indstille maskinens automatiske justering og dermed reducere mængden af urenheder i færdigvaren og bevare den bedste kernekvalitet, en egenskab, der har givet Axial-flow-mejetærskeren dens gode ry. 

“AFS Harvest Command™-automatiseringens kornkamera anvender patenteret flerspektret lys – synligt og usynligt – der kan identificere knækkede kerner og urenheder mere præcist,” siger August von Eckardstein. 

“Denne patenterede teknologi hjælper kornkameraet med at overvåge flowet mere præcist, idet kornet belyses med UV-lys, blåt, grønt, rødt og infrarødt lys. Kombinationen af de fem lysspektre giver en øget detektering af urenheder. AFS-terminalen advarer føreren, hvis smuds forstyrrer kameraets klarhed.”

Med fuld automatisering kan AFS Harvest Command™ anvendes på fire forskellige måder. I alle tilfælde indstiller føreren en maksimal målbelastning for motoren og en maksimal kørehastighed for mejetærskeren til arbejde i:

• Ydelsestilstand: Mejetærskeren arbejder med en hastighed, der sikrer et acceptabelt niveau af kornspild fra rotoren og rensesystemet.
• Fast gennemløb: Mejetærskeren bevarer et målgennemløb ved at variere hastighed og justere indstillingerne for at minimere spild.
• Maksimalt gennemløb: Mejetærskeren arbejder op til den hastighed eller den effektbegrænsning, som føreren har indstillet, samtidig med at indstillingerne justeres for at begrænse kornspildet fra rotor og rensesystem.
• Kornkvalitetstilstand: Mejetærskeren justerer indstillingerne for at fastholde et ønsket niveau for kornkvalitet og urenheder og begrænse spildet.

Når fanen ’Basic’ er valgt på AFS-skærmen, indtaster føreren afgrødetypen, ønsket udbytte/strategi, maksimal kørehastighed samt maksimal motorbelastning. Derefter aktiveres systemet, og høsten begynder. Der kan foretages finjustering med fanen ’Advanced’, der f.eks. gør det muligt at ændre de oprindelige indstillinger, justere frekvensen af automatiske ændringer samt overvåge tærskekomforten.

“AFS Harvest Command™-automatiseringen er ikke beregnet til at erstatte førerens beslutninger, men til at forbedre dem. Systemet registrerer den faktor, der begrænser mejetærskerens ydelse, når forholdene ændrer sig, viser den og udfører de nødvendige justeringer,” siger August von Eckardstein.

“Rutinerede førere kan yderligere øge udbytte og kornkvalitet, og mindre erfarne førere opnår hurtigere en produktivitet, der kan sammenlignes med deres erfarne kollegers. For begge parter gælder det, at der med AFS Harvest Command™ er mindre behov for at bekymre sig om spild samt rotorens og blæserens hastighed, så føreren bedre kan fokusere på skærebordets position og tømningen.”

Opgraderinger af rotorhus og sold

Axial-Flow 250-seriens mejetærskere med AFS Harvest Command™-automatisering er forsynet med justerbare ledeskinner i rotorhusblade, der enten kan justeres manuelt med en kontakt på højre konsol eller automatisk med  Harvest Command-automatiseringen. De bageste seks ledeskinner er forbundne, har et større justeringsområde og kan endvidere justeres manuelt fra jorden. Ved at ændre ledeskinnernes hældning vil afgrøden bevæge sig hurtigere eller langsommere gennem rotorhuset, så tærskning og udskillelse tilpasses efter afgrødeforholdene, og effektiviteten forbedres.

Foruden styringen af det øverste og nederste sold har AFS Harvest Command™-automatiseringspakken en ny justering af forsoldet fra kabinen, så AFS Harvest Command™-automatiseringen automatisk kan justere alle soldindstillinger i overensstemmelse med feedback fra spildsensorerne, kornkameraet og soldtryksfølerne. Denne kan desuden aktiveres, når AFS Harvest Command™ ikke anvendes. Forsoldet kan justeres fra kabinen, men det kan også fås som selvstændig enhed, der omfatter en fjernbetjening, så det er muligt at indstille fra de aftagelige sidedæksler.

Unikke soldtryksfølere sender data om soldenes belastning til AFS Harvest Command™-automatiseringen, så systemet ud fra disse data kan registrere muligt spild og i rette tid foretage korrektioner. Med disse følere kan systemet skelne mellem overbelastning af soldene og udblæsning fra soldene og justere indstillingerne af blæser og sold derefter. Dermed forhindres spild, når der vendes på forageren, eller hvis mejetærskeren standser i marken. Sammen med blæserautomatikken forebygger dette spild, inden det optræder ved at registrere soldbelastning og mejetærskerens hældning. Blæseren og soldene arbejder sammen om at bevare en perfekt driftsindstilling og et ideelt soldtryk.

“Det gør soldene langt mere effektive, så kornet bliver renere, og risikoen for overbelastning reduceres,” siger August von Eckardstein.

Ændringer af transmission

En ny hydrostatisk transmission med en mark- og vejtilstand samt hastighedsstyring med to områder, der kan justeres undervejs, giver øget trækevne og betyder, at der ikke er behov for at standse, når der arbejdes i bakket terræn. Betjeningen foretages med et skalerbart multifunktionsgreb, der holder den indstillede hastighed konstant i skiftende forhold. Tophastigheden i de to områder er henholdsvis 18 og 40 km/t. Disse hastigheder kan indstilles til en lavere værdi efter førerens præferencer eller forholdene.

“Da det ikke længere er nødvendigt at skifte område så hyppigt og indstille tophastighed, f.eks. når der køres ind på forageren, reduceres nedetiden, og høsttiden øges,” understreger August von Eckardstein.

I kombination med opgraderede hydraulikdrev øger den nye transmission trækkraften ved kørsel på vej med 36 %. Differentialspærren betjenes nu med en elektrisk knap i gulvet i stedet for som tidligere med en pedal, og den nye oliekølede bremse gør det lettere at bremse (reduceret pedalkraft med samme bremseeffekt) i situationer, hvor der er behov for kontinuerlig bremsning.

Opgraderinger af indføringselevator

Foruden kapaciteterne på de eksisterende indføringselevatorer på 4,5 ton og 5,2 ton kan der nu fås en kapacitet på 6,1 ton på de største Axial-Flow-modeller, så de kan klare sejlskæreborde på 13,5 m og majsskæreborde til 18 rækker. Den fabriksmonterede vippefunktion i begge sider øger kontrollen med sejlskæreborde på 13,5 m.

En anden nyhed på sluget er muligheden for hydraulisk kipbar frontplade, så føreren kan ændre skærebordets vinkel frem/tilbage med en hældning på i alt 11,9 grader for at forbedre høsteffektiviteten i både lavtvoksende afgrøder som bønner og høje afgrøder. Højdejusteringen af skærebordet er opgraderet for at forbedre reaktion og flydning. Endvidere er funktioner som return to cut og sænkning forbedret.

GRAS-systemet (kørehastighedsafhængig, adaptiv følsomhedsregulering) justerer automatisk skærebordets højdefølsomhed, efterhånden som hastigheden fremad stiger og falder, for at holde skærebordet stabilt. Hvis f.eks. følsomheden sættes højt i vekslende terræn, og føreren reducerer mejetærskerens hastighed fremad, falder systemets følsomhed også i baggrunden for at holde skærebordet stabilt. Følsomhedsindstillingen forbliver høj, således at føreren kan vende tilbage til den tidligere hastighed fremad, og skærebordets reaktion bevares.

Tilgængelighed af AFS Connect

Vores fabriksmonterede telemetrik, AFS Connect, muliggør tovejsdatakommunikation mellem mejetærskeren og kontorets computer via en netportal. Alle mejetærskere er udstyret med de nødvendige ledninger og modtagerantenne. Hvis en mejetærsker bestilles forberedt til telematik, er modemmet monteret. Alt hvad der kræves til den fulde telematikversion, er en oplåsningskode. Modemmet initialiseres fra fabrikken, men abonnementet skal købes hos forhandleren.

“Axial Flow-mejetærskere i Case IH’s 250-serie til 2019 har betydelige forbedringer af teknologi, holdbarhed og produktivitet,” siger August von Eckardstein. “Samtidig har de stadig den enkelhed, skånsomme tærskning og høje kornkvalitet, der kendetegner Axial-Flow.”


Hent Zip-arkiv Hent PDF