Products

Håndtering af kørspor kan være en af nøglerne til reduktion af jordpakning.

20 jul 2018

Da den første kørsel gennem en mark skaber den største pakning af jorden under hjulene/bælterne, kan landmanden begrænse yderligere skader på jorden betydeligt ved at reducere kørslen ved efterfølgende opgaver. Det behøver ikke engang være vanskeligt eller dyrt at opnå.

Sådan lød det fra specialisten inden for præcisionslandbrug, Ian Beecher-Jones, der skitserede nogle af de forholdsregler, landmænd kan træffe for at reducere risikoen for skader på jorden og vurdere og reparere eventuelle problemer, på 2018 Case IH’s presseevent nær Dresden i Tyskland. Sådan lød det fra specialisten inden for præcisionslandbrug, Ian Beecher-Jones, der skitserede nogle af de forholdsregler, landmænd kan træffe for at reducere risikoen for skader på jorden og vurdere og reparere eventuelle problemer, på 2018 Case IH’s presseevent nær Dresden i Tyskland. Små forbedringer af håndteringsrutiner kan have stor indvirkning på omkostningsbesparelser,” fortalte Beecher-Jones, der driver en global konsulentvirksomhed, der hjælper ejere af landbrugsudstyr, forhandlere og producenter med vejledning om, hvordan man kan få mest muligt ud af udstyr til præcisionslandbrug.

“Jordtypen er stort set irrelevant, da de fleste typer bliver påvirket på den ene eller anden måde, og undersøgelser viser målelige økonomiske effekter på udgifter til afgrødeetablering og afgrødeudbytte som følge af mindre kørsel og deraf følgende reduceret pakning, fordi jordens struktur bevares.”

Forebyggelse er bedre end helbredelse

At forebygge pakning er at foretrække frem for at mindske den, og så er det billigere,” siger Beecher-Jones.

“Til at afhjælpe problemer og bevare strukturen kan både naturlige og mekaniske hjælpemidler anvendes. Fremme  af regnormepopulationer og  anvendelse af dækafgrøder er eksempler på naturlige metoder. Automatiske styresystemer på basis af  et RTK-signal med en gentagen præcision på 2,5 cm reducerer det overkørte areal i en mark, og det behøver ikke at være en kompleks proces, der kræver store ekstra investeringer.”

Landmænd, der anvender, eller som overvejer at benytte automatiske RTK-baserede styresystemer, har allerede en stor del af den teknologi, de behøver for at kunne reducere områder med kørsel, uden at investere i redskaber med passende bredde,” forklarer han.

“Det kan være, at det ikke er muligt at benytte Full controlled traffic farming (CTF) med præcist samme kørespor år efter år overalt, så måske er udtrykket faste kørespor ikke helt nøjagtigt. Faktorer som f.eks. jordtype og hældning i marken kan påvirke pakningen og behovet for korrektion. Hvis der i rette tid anvendes korrekt indstillede redskaber under de rigtige forhold, vil det være med til at reducere pakningen med alle typer jordbehandling.

Vær ikke bange for at være fleksibel

“Landmænd bør overveje, hvordan en mark bearbejdes bedst muligt med mindst mulig kørsel – især ved høst og transport af afgrøder. På andre tider af året bør de imidlertid ikke være bange for at være fleksible for at reducere kørslen på en praktisk måde, der passer bedst ind i deres system. Hvis det f.eks. nogle år – i en våd sæson, eller f.eks. hvis en samdyrket afgrøde er i rotation – ikke er muligt at følge tidligere spor præcist, går verden ikke under af den grund. Det vil stadig give store fordele at reducere kørslen så meget som muligt med tiden.”

Det samme gælder, hvis jorden skal bearbejdes i en vinkel, hvis frø skal pløjes ned i jorden, eller hvis jorden skal pløjes for at genoprette strukturen, siger Beecher-Jones. Sådanne processer kan måske sætte anvendelsen af faste kørespor lidt tilbage, men hvis disse tiltag er nødvendige for at forbedre agronomien, bør landmænd ikke være bange for dette.

”Det vigtige er, at kørslen skal minimeres, uanset bearbejdningen. Det er vigtigt at følge køresporene, hvor det er muligt, er påvirkningen af disse kørespor også af betydning. Kan traktordæk med smallere, længere trædeflader være med til at fordele vægten bedre, og anvendes de monterede dæk med det bedste tryk til den pågældende opgave? Har traktoren den rigtige ballast til at reducere hjulslip? Er bælter bedre på grund af jordtypen og arbejdsforholdene? Er det muligt at ændre sporvidderne på gårdens traktorer, så de passer så godt som muligt? Eventuelle marginale fordele vil med tiden blive en fordel.”

I sidste ende vil høstprocessen have en betydelig effekt på jorden det følgende år,” understreger han. Undersøgelser af høstkort kan vise eventuelle overensstemmelser mellem områder med lavt udbytte og zoner med pakning, men høstteknikker kan i sig selv have stor indflydelse på skader på jorden inden den næste afgrøde.

”Et komplet CTF-system er ikke nødvendigt for at sikre, at traktorer placeres omhyggeligt under læsning. Her kan tømmesnegle med ekstra blæsning fra endestykkerne hjælpe. Måske vil bælter på de forreste drivenheder være med til at holde selve mejetærskerens vægt inden for mindre og smallere områder. Hvis en mejetærsker ikke lige skal skiftes nu, men dens arbejdsbredde ikke passer til planen om faste kørespor, kan det være en mulighed at udskifte skærebordet, da dette vil være en langt billigere løsning, og man hurtigere opnår resultater.”

Case IH CTF-løsninger: ny AccuTurn Pro, RTK+-dækning over flere lande, bælteteknologi til køretøjer

Hans-Werner Eder, Case IH EMEA’s produktmarkedsføringschef, foreslår, at landmænd ser nøje på signaludbydernes dækning, når de overvejer at investere i teknologi til reduktion af pakning. Desuden skal de sammenligne dækningen i tilfælde af afbrudt signal samt muligheden for at forbinde skår eller rækker med automatisk styring for enden af rækkerne.  

”Vi udvider fortsat Case IH’s europæiske RTK+-netværk for at sikre, at kunder, der benytter vores automatiske AccuGuide-styresystemer, kan udnytte en signaldækning, der er næsten uden afbrydelser, understøttet af vores xFill-teknologi, der dækker afbrydelser, hvis signalet mod forventning skulle blive afbrudt,” forklarer han.

“RTK+-netværket omfatter for tiden 979 basestationer, der giver den kontinuerlige dækning, der er en forudsætning for, at kunderne fuldt ud kan udnytte fordelene ved en 2,5 cm RTK-nøjagtighed og gentagelighed med det formål at reducere kørespor og pakning. Efterhånden som gårde bliver stadig større, og de, som i Europa, kan gå hen over grænser, er der få andre, der kan tilbyde denne spredning af en ubrudt europæisk dækning.”

Case IH’s traktorer kan være med til at reducere skaderne på jorden, og dette udbredes med  lanceringen til næste sæson af AccuTurn Pro, der giver fordelene ved en gentagelig nøjagtighed på 2,5 cm med RTK ved vendinger på forageren/for enden af rækken.

“Denne nye udvikling, der kan fås  på alle Case IH-traktorer, der benytter det automatisk AccuGuide-styresystem med RTK-signal, kombinerer fordelene ved HMC II-foragerautomatikken  med fordelene ved den automatiske styring med RTK-signal ved kørsel ind i næste spor for at begrænse pakning på forageren og kørespor.”

Hans-Werner Eder opfordrede endvidere landmænd, der overvejer at udskifte mejetærskere og traktorer, til at være opmærksomme på, om de er udstyret med de drivsystemer, der bedst passer til deres jord og betingelser.

“Fordelene ved at fordele mejetærskerens vægt over lange i stedet for brede trædeflader for at reducere det overkørte areal er blevet bevist af successen med Axial-Flow-mejetærskerne med bælter, samtidig med at skærebordenes bredde og tømmesneglenes længde på alle modeller er beregnet til at holde markens kørsel på sporet. Med Quadtrac er igennem to årtier blevet vist, hvilke fordele der er ved et knækstyret design med fire bælter i forhold til et differentialestyret design to bælter. Magnum Rowtrac har vist, at det er muligt at drage fordel af traktion med bælter i en mindre pakke uden at måtte ty til differentialestyring. Desuden kan de alle fås med det brugervenlige RTK-styrede Case IH AccuGuide-system til den gentagelighed, der er en forudsætning for at reducere det overkørte areal  og give et hurtigt afkast.”


Hent Zip-arkiv Hent PDF