Brand

Case IH arbejder på årets kartoffelbegivenhed 2018

12 sep 2018

​Som eksklusiv teknikpartner er Case IH en stor del af PotatoEurope 2018. Allerede fra den 20. til den 26. april 2018 arbejdede en Optum 300 med en kartoffellægger fra Grimme og en Farm-lift 742 med anlæggelsen af demonstrationsarealerne på Rittergut Bockerode i Springe. Til sel-ve begivenheden sørger en hel flåde af producentens traktorer og teleskoplæssere for, at ma-skinpræsentationerne forløber gnidningsløst, og disse maskiner udfører desuden forefaldende arbejde i forbindelse med arrangementet.

Alsidig maskinpark
Ved PotatoEurope den 12. og 13. september bliver der foruden Case Optum 300 CVX anvendt en række forskellige traktorer fra Case IH i Springe. Blandt andet modelserierne Case IH Puma og Puma CVX, Maxxum, Luxxum samt Farmall 95 C.

Foruden de tre modeller Farmlift 735, Farmlift 742 og Farmlift 935 anvendes der endvidere 3 teleskoplæssere fra Case IH’s sortiment. Alle maskiner leveres inden den 4. september på Rit-tergut Bockerode. „Vi er glade for at kunne understøtte det europæiske kartoffelarrangement på en så effektiv måde og samtidig demonstrere vores maskiner for de europæiske gæster“, fortæller Stefan Bogner, forretningsfører for Case IH Deutschland.

Med blik på vejret
Allerede i april blev der desuden anbragt en vejrstation fra Case IH på Rittergut Bockerode. Adgangsdataene til måleværdierne, der er tilgængelige online, blev videregivet til mange inte-resserede partnere, der gerne selv vil danne sig et billede af de aktuelle vejrdata. Den pågæl-dende app kan fås både til Android og IOS i App Store. Dataene er for tiden offentligt tilgæn-gelige med brugernavnet Caseihpotatoeurope@appsforagri.com og adgangskoden caseih123.


Hent Zip-arkiv Hent PDF