Brand

Nyt XPower system til elektrisk ukrudtsbekæmpelse vinder bronzemedalje til Case IH i forbindelse med 2019 SIMA Innovation Awards

22 nov 2018

Systemet er en del af en serie nye præcisionsteknologier fra Case IH / Det er muligt at eliminere behovet for kemikalier / Løser problemer med andre former for ukrudtsbekæmpelse – omkostninger, kompleksitet, risiko for beskadigelse af afgrøde / Virkning uafhængig af vejret
 
Et nyt system, som anvender elektrisk strøm til bekæmpelse af ukrudt, og som lanceres som en del af en serie af nye Case IH teknologier til præcisionslandbrug, vinder bronzemedalje i forbindelse med Innovation Awards, der tildeles af arrangørerne af SIMA forud for messen i Paris i 2019.
 
Den ’elektroherbicide’ Teknologien er udviklet af det schweiziske firma Zasso Group, og den lanceres under XPower navnet af Case IH. Teknologien er udviklet som et svar på behovet for at finde mere bæredygtige løsninger på ukrudtsbekæmpelse, ifølge Maxime Rocaboy, Product Marketing Manager hos Case IH.
 
“Elektrisk ukrudtsbekæmpelse er mindst lige så effektiv som kemiske midler til bekæmpelse af ukrudt, og den er mere effektiv, økonomisk, praktisk og afgrøde-sikker end mekanisk ukrudtsbekæmpelse, og herudover påvirker den ikke jordbunden, hvilket kan medføre yderligere ukrudtsvækst,” udtaler han.
 
“Samtidig er den mere praktisk, mere sikker og billigere end systemer med svidning eller afbrænding, der anvendes til komplet fjernelse af ukrudt eller stængler.”
 
Sådan fungerer det
Groft sagt konverterer XPower systemet mekanisk energi til elektrisk energi, og i stedet for kemikalier anvendes der højenergi-elektroner, der ledes gennem ukrudtsbladene og ned til rødderne, forklarer Mr Rocaboy. Selve applikationsteknologien er modulopbygget, hvilket giver maksimal fleksibilitet, og den kan tilpasses specifikke afgrødeformer og behov.
 
“Systemet monteres på en traktor eller på redskabet i en arbejdsbredde fra 1,2 - 3,0 m, og dets ukrudts-kontaktenhed(er) danner en høj spænding. Ved hjælp af en sensor og/eller et kamerabaseret styresystem overfører XPower, som styres af traktorens klasse 3 ISOBUS system, spændingen via et element i kontakt med ukrudtsbladene, der rager op fra afgrøden eller jorden, hvorefter denne spænding ledes ned til rødderne. Et andet element, der berører en anden ukrudtsplante, lukker det elektriske kredsløb, og ukrudtsplantens klorofyl beskadiges øjeblikkeligt. Systemet er lige effektivt, hvad enten det er store eller små ukrudtsplanter.
 
“Ukrudtsplantens præcise art er uden betydning, og der er ingen risiko for, at efterfølgende vejrændringer kan ændre virkningen af bekæmpelsen med dette system, og ukrudtsplanterne kan ikke udvikle resistens på længere sigt. Der er heller ikke behov for flere behandlinger eller komplekse sprøjteplaner, og systemet løser også problemet med den stadige reduktion af tilgængelige herbicider og manglen på nye godkendte midler. Og endvidere er der ingen problemer med foreneligheden med den aktuelle afgrøde – når systemet kan behandle ukrudtsplanter over afgrøden, bekæmpes de.”
 
Det faldende antal kemiske herbicider og det lave antal af nye godkendte produkter er en vigtig del af det stigende problem med ukrudtsplanters resistens over for aktive stoffer i herbiciderne, påpeger Mr Rocaboy, og håndteringen af resistens i forhold til behovet for effektiv bekæmpelse er en løbende udfordring.
 
“Brug af elektrisk ukrudtsbekæmpelse, enten som eneste bekæmpelsesmetode eller sammen med kemisk og/eller mekanisk ukrudtsbekæmpelse, løser mange af disse problemer på en økonomisk overkommelig måde, og uden at det kræver lange godkendelsesprocedurer. Enhederne kan tilpasses forskellige rækkeafgrøde-systemer, og de kan styres med ISOBUS klasse 3 kompatible traktorer.”
 
Ud over bekæmpelse af ukrudt såsom høje græssorter i markafgrøder og behandling af ukrudt med komplekse rodsystemer såsom hvene, hvor forstyrrelse af jordlaget kan forværre problemerne, kan systemet potentielt også anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager, mellem træer eller buske, hvor tæt udlugning er muligt uden risiko for beskadigelse af træer/buske og uden jordpåvirkning, hvilket forebygger yderligere ukrudtsspiring og minimerer risikoen for jorderosion. Der er intet behov for manuelt arbejde, og systemet kan godkendes til økologisk dyrkning. Samtidig er der langt mindre risiko for at beskadige vandrør og hegn, end når ukrudtet slås ned.
 
Teknologien kan anvendes sammen med andre systemer i den voksende serie af Case IH produkter til præcisionslandbrug, påpeger Mr Rocaboy.
 
“Da den påkrævede elektriske strøm, der skal til for at opnå det bedste resultat, afhænger af fugtigheden på bladets overflade, og da ledningsevnen afhænger af jordens fugtighed, kan det nye FarmXact system til udarbejdelse af vejrprognoser og registrering af jordens fugtighed, hvor der anvendes en vejrstation i marken, anvendes til kontrol af, hvornår disse faktorer er optimale for ukrudtsbekæmpelse. FarmXact arbejder med SoilXact jordsensorer, der forbliver i marken hele året. Data fra disse sensorer udgør sammen med andre tilgængelige data såsom data fra en nedbørsradar, satellitbilleder og optegnelser fra vejrstationer, en del af prognosen for jordfugtighed.”


Hent Zip-arkiv Hent PDF