Products

Case IH lancerer ny AGXTEND-familie til præcisionslandbrugsteknologier

21 dec 2018

​Case IH’s innovative AGXTEND-teknologier til præcisionslandbrug supplerer virksomhedens eksisterende Advanced Farming System (AFS)-produkter / Omfattende tester sikrer, at løsningerne er markedets førende / Der kan fås fem AGXTEND-produkter, herunder biomasseføler, teknologi til kortlægning af jorden, elektrisk ukrudtsbekæmpelse samt nærinfrarød overvågning af høstede afgrøder og smarte følere for markens miljø.
 
Case IH AGXTEND-serien af teknologier til præcisionslandbrug giver adgang til nye og eksklusive løsninger, der forbedrer produktiviteten og effektiviteten og giver fordele fra den virkelige verden hele året. 
 
Lanceringen af AGXTEND supplerer Case IH’s eksisterende Advanced Farming System (AFS)-produkter, og den udvider virksomhedens udbud til præcisionslandbrug betydeligt og vil med tiden omfatte en fuld serie af præcisionsløsninger og forbundne services.
“Lanceringen af AGXTEND understreger vores engagement med at gøre det lettere for kunder at implementere og udnytte de sidste nye og innovative teknologier,” siger Maxime Rocaboy, Product Marketing Manager, Precision Farming Solutions, Case IH EMEA. ”Vi har gennemgået omfattende branchestandarder for at sikre, at produktserien omfatter det bedst mulige på markedet. Hos Case IH har vi committet os selv til en hurtig udvikling af denne type produkter og services.”
 
I første omgang tilbyder Case IH fem AGXTEND-produkter, der dækker en række teknologier. Det drejer sig om:
  • En biomassefølerpakke, der analyserer de aktuelle planteforhold, så gødningssprederens udbringning kan kalibreres derefter
  • Følersystemer registrerer jordens egenskaber i realtid og justerer automatisk parametrene for redskabets arbejdsdybde, så der opnås en ensartet jordbehandling
  • Meget præcise, nærinfrarøde (NIR) følersystemer giver afgrødedata i realtid, så det er muligt at vælge de mest effektive maskinparametre
  • Ukrudtsbekæmpelse uden kemi ved hjælp af elektrisk ukrudtsbekæmpelsesteknologi
  • En række realtidsvejrfølere samler data og forenkler dermed den informerede beslutningstagning i landbruget.
 
CropXplorer
CropXplorer , der er monteret på traktorens frontophæng, benytter to meget præcise, optiske følere til måling af afgrødebiomasse. De data, de indsamler, behandles derefter via algoritmer, der beregner afgrødens faktiske kvælstofbehov og derefter automatisk justerer sprederen på traktorens bageste ophæng, så den udbringer lige netop den korrekte mængde. CropXplorer omfatter desuden en kortlægnings- og overlejringstilstand, der gør det muligt at anvende kort med potentielt udbytte sammen med målingerne undervejs.
Trods den avancerede teknologi er CropXplorer meget let at sætte op og anvende. Enheden kan monteres på et standardtrepunktsophæng foran eller på frontvægtrammen og kræver ingen kalibrering. Den styres via en dertil beregnet terminal, der er kompatibel med ISOBUS-gødningsspredere samt de fleste ikke-ISOBUS-spredere, der kan udbringe med variabel mængdestyring.
SoilXplorer
SoilXplorer-føleren eller kortlæggeren består af en kontaktløs jordføler, der anvender elektromagnetisme til at måle jordens ledningsevne i fire forskellige dybde – 0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm, 85-115 cm. Enheden kan monteres på en traktors frontophæng og den har to kernefunktioner. Den kan anvendes til kortlægning af marker, til registrering af jordens heterogenitet og til bestemmelse af jordtypekort og tilhørende kort over vandindhold. Desuden giver den oplysninger, der bestemmer tilstedeværelsen og dybden af sammenpressede områder, så der kan udføres kultivering i variabel dybde med kompatibelt udstyr. Når der kun arbejdes i fuld dybde, hvor det er nødvendigt, spares der brændstof og slitage af metaldele, hvilket sparer store beløb.
 
NIRXact
NIRXact-afgrøde-/gylleføleren kan monteres på mejetærskere og ballepressere. Systemet anvender nærinfrarød (NIR) teknologi til præcis måling af udbytte, fugt og afgrødens bestanddele, herunder ADF (acid detergent fibre), NDF (neutral detergent fibre), stivelse, uorganiske bestanddele samt råfedt. Dette giver en række fordele, så f.eks. maskinstationer har mulighed for at sælge deres services baseret på antallet af høstede tons, og landmænd kan øge deres salgspriser for høstet korn eller justere foderet til malke- og fedekvæg.
Hvis NIRXact-føleren anvendes på en gyllevogn, er det muligt at overvåge, hvor meget kvælstof, der udbringes på marken, og mængden af tilført gylle kan justeres ved at variere udbringningsraten efter egenskaberne. Dette medfører præcis anvendelse af gylle til gødning, øget miljøbeskyttelse og reducerede udgifter til transport af gylle.

Xpower
Xpower, et unikt system til ukrudtsbekæmpelse med elektricitet, vandt bronzemedaljen til Case IH ved 2019 SIMA Innovation Awards. Den miljøvenlige teknologi benytter elektricitet i stedet for kemikalier til ukrudtsbekæmpelse og tørring af afgrøder forud for høsten. Det meget effektive system kan fuldstændig ødelægge planten helt ned til rødderne, og det arbejder via direkte kontakt, hvor effekten er synlig på få timer. Der kan fås udbringningsbomme med arbejdsbredder fra 1,2 til 3 m.
 
FarmXtend
FarmXtend-appen, et smart vejrprogram med et komplet sæt af forbundne følere i marken, der giver landmænd mulighed for at overvåge vejrdata i marken og understøtter deres beslutningstagningsprocesser om aktiviteter som f.eks. sprøjtning.
Vejrfølerne omfatter den forbundne vejrstation WeatherXact, der registrerer temperatur og fugtighed 1 m over jorden og i afgrødehøjde sammen med den tilsluttede regnmåler RainXact og SoilXact, der registrerer jordens fugtighed og temperatur i forskellige dybder.
FarmXtend-appen er anderledes end andre systemer, hvad angår dens brug af kraftige algoritmer til at bestemme sygdomme, baseret på temperatur og fugtighe


Hent Zip-arkiv Hent PDF