Merk

De Quadtracs van Case IH helpen een Deens bedrijf om de landbouw in Slowakije te revolutioneren

24 jul 2017

Gastboerderij is een case study in landbouwrevolutie/ Quadtracs gekozen bij evaluatie/ Twee machines doen vrijwel alle cultivatie op 9300ha

Landbouwjournalisten uit de hele wereld hebben het jaarlijkse media event van Case IH bijgewoond, dat dit jaar is gehouden in Slowakije, op een door FirstFarms A/S beheerd landbouwbedrijf.

Case IH draagt bij aan de verandering die de landbouw in Oost-Europa op dit moment ondergaat; de afgelopen jaren werden indrukwekkende stijgingen in efficiëntie en productiviteit op de op optimale wijze beheerde landbouwbedrijven genoteerd. Veel van deze verbeteringen waren te danken aan de hogere kwaliteit, vermogen en efficiëntie van de gebruikte machines, die het mogelijk maken om de werkzaamheden op het land op exact de juiste momenten te verrichten, zodat optimale groeiomstandigheden worden gecreëerd voor de gewassen en de productiekosten omlaag kunnen worden gebracht.

FirstFarms A/S is een bedrijf dat binnen deze ‘new-look’ landbouw een vooraanstaande rol vervult. Dit bedrijf, dat zijn hoofdkwartier in Billund, Denemarken, investeert in de ontwikkeling van de landbouw in Oost-Europa. Het bedrijf heeft in deze regio 16.400 ha aan landbouwterrein en heeft 250 personeelsleden in dienst. De eerste omzet, in 2016, van FirstFarms’ bedroeg 130,3 miljoen DKK en het bedrijf heeft ambitieuze plannen om één van Europa's grootste landbouwmanagementondernemingen te worden.


DE EFFICIËNTIE VERBETEREN
Het concept voor FirstFarms begon in 2005, toen acht investeerders hun krachten verenigden om het landbouwbedrijf Agra M. in Slowakije te kopen. In juli 2006 kochten ze vervolgens nog een Slowaaks landbouwbedrijf, Mast Stupava. In december van dat jaar werd FirstFarms A/S genoteerd op de NASDAQ OMX beurs in Kopenhagen, en trok daarbij 2600 aandeelhouders, en in 2007 breidde het zijn bezittingen in Slowakije nog verder uit met de aankoop van Mlyn Zahorie A/S.

FirstFarms opereert momenteel in Slowakije, Roemenië en Hongarije, waar gunstige kosten-, productie en verkoopcondities het fundament vormen voor continue goede bedrijfsresultaten.  Naast een rendement op het geïnvesteerde vermogen van aandeelhouders, verwacht FirstFarms in de loop van de tijd een aanzienlijke kapitaalwinst voor zijn aandeelhouders te realiseren in de vorm van waardeverhogingen van grond en materiële activa.

De investering van het bedrijf in Slowakije is één van de grootste investeringen die ooit door een Deens landbouwbedrijf is gedaan in Oost-Europa. De drie landbouwbedrijven in Slowakije bevinden zich op 20-30 km ten noorden van de hoofdstad, Bratislava, waar het bedrijf ongeveer 9300 ha heeft, die voornamelijk bestaat uit vruchtbare landbouwgrond in erfpacht. Een gedeelte van het land is eigendom van FirstFarms, het betreft ongeveer 600 ha, de rest is erfpacht.

Er is ook een kudde opgebouwd van 2500 stuks melkvee plus jong vee, alle door FirstFarms geproduceerde melk wordt aan Europese zuivelbedrijven verkocht. Het vermogen van FirstFarms om grote, consistente hoeveelheden van producten met een gelijkmatige, hoge kwaliteit te leveren, is aantrekkelijk voor internationale zuivelbedrijven, waardoor het bedrijf een gunstige positie heeft bij het onderhandelen over contracten.

Onder de gewassen vinden we 1948ha wintertarwe, 1465ha maïs, 1278ha koolzaad, 874ha rogge, 505ha suikerbiet en 220ha pompoen. Het bedrijf verbouwt ook voedergewassen, onder meer 936ha maïs, 400ha luzern en 274ha sorghum, samen met 875ha gras en 392ha braakland.

Via gerichte productie-investeringen en een succesvolle implementatie van landbouwmanagement-technieken 'Deense stijl', behalen de drie bedrijven significante schaalvoordelen, grotere efficiëntie en verhoogde productie.

De gewasopbrengst en -kwaliteit zijn aanzienlijk verbeterd, deels door de belangrijke investeringen die het bedrijf heeft gedaan in geavanceerde landbouwuitrustingen en -machines. Oude, versleten infrastructuren en landbouwmachines werden de deur uit gedaan en er werd constant geïnvesteerd in nieuwe machines, waaronder twee Case IH Quadtrac-tractoren, die hebben geholpen de werkzaamheden op het land te revolutioneren.

EEN NIEUWE BENADERING
Soren Nielsen, die 11 jaar geleden in dienst kwam bij FirstFarms en momenteel de functie van Chief Operating Officer, Field Operations bekleedt, zegt:

“Op onze landbouwbedrijven in Slowakije gebruiken we momenteel twee Quadtrac 620-tractoren, die de plaats in hebben genomen van de twee Quadtrac 600 machines die we eerder gebruikten. De machines werden aangekocht via AgriCS, onze Case IH dealer in de Tsjechische Republiek, waarmee we een uitstekende werkrelatie onderhouden.

“Het ontwerp van de Quadtrac, met vier rupsbanden, biedt belangrijke voordelen ten opzichte van een systeem met twee rupsbanden en we hebben beide systemen goed geanalyseerd alvorens tot de aankoop over te gaan. De Quadtrac is zeer efficiënt in de vermogensoverdracht naar de grond en het feit dat hij minder dan 3 m breed is, is een belangrijk voordeel want daardoor hebben we geen begeleidend voertuig nodig om over de weg te rijden.

“De Quadtracs 620 hebben de tijd en kosten bij het aanplanten van gewassen aanzienlijk verminderd. Ze stellen ons in staat om vrijwel al het zware cultivatie- en bodemvoorbereidingswerk op onze 9300 ha te doen met slechts twee tractoren. Elke Quadtrac heeft twee bestuurders, die in werkrondes van 12 uur werken om ze tijdens piektijden 24/7 in bedrijf te houden. We gebruiken verschillende woelers en cultivatiewerktuigen met een breedte tussen de 6m en 12m, op snelheden van 5-15 km/u, en bewerken zo 5 – 10 hectare per uur, afhankelijk van de werktaak en de grootte van het veld.

"We gebruiken AFS AccuGuide sinds de aankoop van onze tweede Quadtrac in 2012. Het systeem werkt met een nauwkeurigheid tot 10cm en wordt gebruikt voor alle cultivatiewerkzaamheden en op alle velden. Het systeem zorgt ervoor dat de tractoren met een efficiëntie van 99% werken in plaats van rond de 80%. Het AFS AccuGuide-systeem is veel gemakkelijker dan het geleidingssysteem dat we voorheen gebruikten, de bestuurders vinden het gemakkelijk in gebruik en het zorgt ervoor dat de bestuurders veel minder moe worden.

“Dit heeft ons in staat gesteld om de productiviteit en het rendement van onze landbouwbedrijven in Slowakije aanzienlijk te verbeteren. Vandaag de dag bewerken we 9300 hectare met hetzelfde aantal werknemers als we in 2006 hadden voor 3800 ha, en dit betekent een enorme verbetering. Door efficiënter te werken hebben we onze productiekosten sterk teruggebracht en de opbrengst verbeterd (10% tot 40% hoger dan vroeger). De gemiddelde opbrengst, op goede grond, zijn 3,4 t/ha voor winterkoolzaad, 7t/ha voor wintertarwe en 65t/ha voor suikerbiet, met 25 t/ha maïs en 4,5 t/ha hooi die op lichtere bodems wordt geproduceerd.
“Elke Quadtrac maakt 2000 uur in het eerste jaar en 1500 uur in de volgende jaren.”


Zip-bestand downloaden PDF downloaden