Merk

The link between farmer and field data

12 sep 2017

Tijdens PotatoEurope 2017 te Emmeloord toont CASE IH welke velddata
de aardappelteler/teeltbegeleider kan gebruiken om de teelt te optimaliseren. Op de demovelden van PotatoEurope toont CASE IH hoe deze data zijn aan te leveren, zijn te verwerken door de aardappelteler/teeltbegeleider en de basis vormen voor toepassing in precisielandbouw, zoals het variabel aansturen van werktuigen.

Emmeloord / Nederland, 12.09.2017


Tijdens PotatoEurope 2017 (13 en 14 september) zal Case IH een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouwtechnologie onthullen. De laatste maanden wordt veel gesproken van geleidingstechnieken, werktuigenaansturing, drones en toepassingskaarten. Meestal kan er in theorie heel wat, maar Case IH heeft willen aantonen dat de oplossingen van het merk ook daadwerkelijk in de praktijk kunnen gebruikt worden door de landbouwers en loonwerkers.


De moderne landbouw zit in de 4.0-fase en Case IH speelt volop mee
Marc Devriese, Business Director Case IH Benelux, licht toe: ‘De moderne landbouw draait niet alleen rond ijzer en vermogen maar moet ook een antwoord bieden aan een aantal nieuwe uitdagingen. Case IH trekt volledig de kaart van de nieuwe technologieën, met een uitgebreid RTK-netwerk en het verzamelen van velddata. De regelgeving wordt steeds strenger en de traceerbaarheid wint aan belang. Daarnaast moet de voedselproductie verzekerd worden. Als constructeur willen we een antwoord bieden op gebied van automatisatie en velddata beheer, onder andere. We blijven met de klanten meedenken om de processen continu te verbeteren.’


RTK+ netwerk in heel Europa, inclusief volledige dekking in de Benelux
Michaël Mathieu, RTK specialist EMEA: ‘Het RTK+ signaal maakt het mogelijk om een jaar na jaar herhaalbaar nauwkeurigheidsniveau van 2,5 centimeter te verkrijgen, dat op elk gewenst moment kan worden herhaald. Daarnaast is xFill Premium een nieuwe functie die het mogelijk maakt om zonder tijdslimiet naadloos te blijven werken als het RTK-correctiesignaal wordt onderbroken en het bestaande xFill-overbruggingssignaal na de standaard periode van 20 minuten wegvalt, of als de nauwkeurigheid slechter wordt dan 4 cm. Om xFill Premium te verkrijgen, dient een jaarlijkse licentie te worden aangeschaft. De bestaande xFill (overbrugging voor 20 minuten) blijft gratis.’ ‘Case IH is de eerste producent van landbouwmachines die een volledige RTK dekking biedt in de Benelux. Voor het ogenblik zijn meer dan 900 referentiestations in Europa beschikbaar voor Case IH gebruikers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Spanje, de Benelux-landen, Italië, Bulgarije, Roemenië en Polen. Het RTK+ netwerk groeit momenteel met gemiddeld één referentiestation per dag, aangezien de dekking binnen de EMEA regio permanent wordt uitgebreid. Dit betekent maximale bedrijfstijd en beschikbaarheid voor Case IH RTK+ gebruikers, via een centraal geregeld netwerk dat wordt onderhouden en bewaakt door Case IH’s eigen RTK+ team en dealers. Een nieuwe mobiele app voor RTK+ biedt de klant de mogelijkheid om de status van het RTK+ netwerk en de positie van hun machines te controleren wanneer hun eenheden een RTK+ signaal ontvangen via een GSM-netwerk.’


Velddata via AFS Mapping
Tjörven Van de Velde, Marketing Manager Benelux, De Case IH-trekkers die af fabriek uitgerust worden met een geleidingsysteem maken het mogelijk om een heleboel data uit de trekker te halen. Naast de positie kunnen bijvoorbeeld ook het verbruik, gevraagd vermogen, wielslip… duidelijk en nauwkeurig in kaart gebracht worden. Op deze manier beschikt de landbouwer of loonwerker over ware bodemkaarten die hem verder kunnen helpen om later meststoffen, effluenten, kalk… optimaal en plaatsspecifiek aan te wenden in functie van de noden van de bodem.


Velddata via de Precision Hawk drone
De drone van Precision Hawk wordt in exclusiviteit verdeeld door het Case IH-netwerk in Europa. Dankzij de sensoren op de drone kunnen ondermeer GNDVI (stress/activiteit van de plant) en ENDVI (hoeveelheid/massa van de plant) metingen plaatsvinden. De landbouwer krijgt op deze manier een plaatsspecifiek toestand van de ontwikkeling van het gewas en kan vervolgens de aangewende dosissen mest- en/of spuitstoffen moduleren zodat het gewas zich verder optimaal kan ontwikkelen.


Toepassingskaarten
Data verzamelen is maar de eerste stap. Vervolgens moeten de data’s verwerkt worden. Uiteraard spelen de landbouwer, teeltbegeleider en teeltadviseur een cruciale rol. Case IH heeft niet tot doel om deze te vervangen, maar wel om hen bruikbare informatie te verlenen zodat ze de teelten optimaal kunnen volgen. De data’s afkomstig van de trekker en de drone kunnen via het programma AFS Mapping verwerkt worden, van bruto gegevens tot kant-en-klare toepassingskaarten. De landbouwer hoeft deze nog alleen via een USB-stick naar het AFS 700-scherm over te brengen om te gaan strooien, spuiten of zaaien… op voorwaarde dat de machine achter de trekker uitgerust is om een variabele toediening toe te passen.


De praktijk op PotatoEurope

Jannick Pelle vervolgt: ‘Om aan te tonen dat dit allemaal ook in de praktijk werkt hebben we een aardappelveld van PotatoEurope opgevolgd met onze nieuwe technieken. We hebben uiteraard het RTK+ netwerk gebruikt. In het najaar van 2016 hebben we de drone van Precision Hawk een eerste keer gebruikt om over de groenbemesters te vliegen en een eerste basisinformatie te bekomen. Vervolgens werd er eind november geploegd. Tijdens deze toepassing werd het verbruik, vermogen en wielslip in kaart gebracht. Op basis van de informatie afkomstig van de drone en de trekker werden de aardappelen eind maart gepoot met een variabele afstand, op basis van de aanbevelingen van de teeltbegeleiders. Tijdens het groeiseizoen werd de drone regelmatig ingezet om actuele GNDVI- en ENDVI-kaarten te bekomen. Op basis daarvan werd er twee keer variabel bemest (half juni en begin juli), terwijl de loofdodingmiddelen ook variabel toegediend werden eind augustus, opnieuw op basis van de beschikbare kaarten en het advies van de teeltbegeleiders.’
‘De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. De opbrengst van het perceel die we met de drone opgevolgd hebben lag 3,5 % hoger. Ook de kwaliteit was beduidend beter, met onder andere 7,2% meer opbrengst bij de knollen tussen 50 en 70 mm.’


AFS Connect telematica - Intelligente netwerken
En de ontwikkelingen staan niet stil: de weergave van de posities van machines in het veld via het AFS Connect-telematicasysteem is nu nog verder verbeterd: de 'Fleet History Map' (Kaart met historische machinegegevens) toont nu ook de rijrichting en gebruikt kleurcodes aan de hand waarvan ook de uitgevoerde activiteit wordt aangegeven. Dit maakt het gemakkelijker voor de gebruiker, de bestuurder en, indien van toepassing, de dealer om de activiteiten van de tractor en het bewerkte oppervlak te zien. Bovendien kunnen de klanten, als ze dit willen, telemetrische gegevens van hun tractor(en) naar de dealer sturen, zodat de dealers de klantondersteuning kunnen verbeteren. Met de laatste update, is nu twee-weg gegevensoverdracht mogelijk voor alle ondersteunde bestandsformaten (.cn1, ISOXML). Shape File-aanbrengingskaarten kunnen ook via het portaal naar de AFS700-monitor worden gestuurd.


Zip-bestand downloaden PDF downloaden