Producten

Betere beschermingskwaliteit en hogere productiviteit Axial-Flow 250-maaidorser

27 jul 2018

Case IH introduceert drie nieuwe Axial-Flow-maaidorsers voor de 250-serie van 2019, met een aantal nieuwe geautomatiseerde functies, ontwikkeld zodat bestuurders het rendement van de machine gemakkelijker kunnen verhogen, voor wat betreft gewasdoorvoer en -kwaliteit, en vervangt daarmee de bestaande 7240-, 8240- en 9240-modellen.

“De herzieningen van de Axial-Flow-maaidorsers van de 250-serie zijn bedoeld om de productiviteit van zowel bestuurder als machine te verbeteren”, aldus August von Eckardstein, Case IH Harvesting Product Marketing Manager voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

“Ons doel was om te helpen met de besluitvorming en om de instellingen van de gehele machine voor een gewenst resultaat te vergemakkelijken. Op die manier kan de maaidorser niet alleen helpen de prestaties van een ervaren bestuurder te verbeteren, maar ook een minder ervaren bestuurder meer vertrouwen geven en het meeste uit de machine laten halen.”

New AFS Harvest Command™-automatisering

De AFS Harvest Command™-automatisering vormt het hart van de veranderingen van de nieuwe 7250, 8250 en 9250 Axial-Flow-maaidorsers.  Dit geheel nieuwe technologiepakket gebruikt zestien sensorinvoeren om de machine voortdurend in de gaten te houden en zeven verschillende instellingen aan te passen, om het rendement van de maaidorser te maximaliseren. Het automatiseringssysteem wordt bediend via de AFS Pro700-terminal en kan momenteel tarwe, koolzaad, graan/maïs en sojabonen verwerken. Met slechts een aantal selecties gebaseerd op gewassoort en -omstandigheden kan de bestuurder de instellingen van de machine afstemmen op een gewenst resultaat.

De basisversie van de AFS Harvest Command™ is uitgerust met het beproefde Automatic Crop Settings-systeem (ACS). Op die manier kunnen bedrijfsinstellingen, zoals ventilatortoerental en dorskorfspeling, worden afgestemd op de gewassoort die op de AFS-terminal is geselecteerd, waardoor de elementen niet meer afzonderlijk hoeven worden ingesteld.  De bestuurder kan de maaidorser onderweg afstellen en de instellingen voor toekomstig gebruik opslaan.

De volgende versie, met Feedrate Control (toevoersnelheidregeling), stemt de rijsnelheid af op de gewasbelasting voor een gewenst resultaat; prestaties voor de regeling van verliezen, maximale doorvoer of constante doorvoer.  De bestuurder stelt de maximale motorbelasting en rijsnelheid in, en Feedrate Control werkt naar die grenzen toe. Het nieuwe Feedrate Control-systeem stemt de rijsnelheid nauwkeuriger af op het gewas en de belasting van de rijaandrijving.  Feedrate Control, dat als standalone functie kan worden gebruikt, werkt met alle gewassoorten.

De topuitvoering loopt over van de AFS Harvest Command™-automatisering, die het dors- en reinigingssysteem automatisch afstemt op dezelfde gewenste resultaten als Feedrate Control, en bovendien de graankwaliteit bewaakt. Hiervoor wordt een camera gebruikt en de zeefdruk gemeten ter ondersteuning van het automatische instelproces van de machine, om onzuiverheden in het graanmonster te minimaliseren en de beste graankwaliteit te behouden, een eigenschap waar de Axial-Flow-maaidorser bekend om staat. 

“De graancamera van de AFS Harvest Command™-automatisering gebruikt een gepatenteerde lichtemissie in meerdere spectrums – zichtbaar en onzichtbaar – om gebroken graan en onzuiverheden nauwkeuriger te detecteren”, aldus August von Eckardstein. 

“Deze gepatenteerde technologie helpt de graancamera de kwaliteit nauwkeuriger te testen, door het graan met UV, blauw, groen, rood en infrarood licht te verlichten. De combinatie van de vijf lichtspectrums biedt een betere detectie van het zetmeel dat vrijkomt uit gebroken graan. De AFS-terminal waarschuwt de bestuurder als vuil de helderheid van de camera beïnvloedt.”

Dankzij de volledige automatisering kan AFS Harvest Command™ op vier verschillende manieren worden gebruikt. In alle gevallen stelt de bestuurder een maximaal beoogde motorbelasting en rijsnelheid in voor de maaidorser en gaat aan de slag in:

• Rendementsmodus: de maaidorser werkt op een snelheid die aanvaardbare graanverliezen van de rotor en het reinigingssysteem garandeert.
• Constante doorvoermodus: de maaidorser houdt een beoogde doorvoer aan door de snelheid aan te passen en stemt de instellingen af op minimale verliezen.
• Maximale doorvoermodus: de maaidorser werkt tot de snelheid of vermogensbeperking ingesteld door de bestuurder, en stemt de instellingen af op minimale graanverliezen va de rotor en het reinigingssysteem.
• Graankwaliteitsmodus: de maaidorser stemt de instellingen af op het behoud van een beoogde graankwaliteit en onzuiverheidsniveau, en minimaliseert de verliezen.

Na het tabblad “Basic” in het AFS-scherm te hebben geselecteerd, voert de bestuurder gewassoort, gewenst resultaat/strategie, maximale rijsnelheid en maximale motorbelasting in. Het systeem wordt ingeschakeld en het oogsten begint. Fijnafstelling is mogelijk via een tabblad “Advanced”, waarmee, bijvoorbeeld, de begininstellingen kunnen worden gewijzigd, de frequentie van automatische wijzigingen kan worden afgesteld en rekening kan worden gehouden met het dorsgemak.

“AFS Harvest Command™-automatisering is niet ontworpen om de beslissingen van de bestuurder te vervangen, maar om deze te verbeteren, door de factor te identificeren die de prestaties van de maaidorser beperkt, naarmate de omstandigheden veranderen, de factor weer te geven en de instellingen aan te passen om het probleem te verhelpen,” aldus August von Eckardstein.

“Ervaren bestuurders kunnen de opbrengst en graankwaliteit nog verder verbeteren, en onervaren bestuurders kunnen sneller een productiviteit behalen die de productiviteit van een ervaren bestuurder benadert. Beide bestuurders hoeven zich met AFS Harvest Command™ minder zorgen te maken over factoren zoals verliezen, ventilatortoerental en rotorsnelheid, waardoor ze zich beter kunnen concentreren op de positie van het maaibord en het lossen.”

Herzieningen van rotorkooi en zeef

Maaidorsers uit de Axial-Flow 250-serie met AFS Harvest Command™-automatisering zijn uitgerust met rotorkooischoepen die vanuit de cabine kunnen worden afgesteld en die worden bediend met een schakelaar op de rechterconsole, als geen gebruik wordt gemaakt van de automatische functies, of die zichzelf automatisch aanpassen wanneer AFS Harvest Command™-automatisering wordt ingeschakeld. De zes schoepen zijn aan elkaar gekoppeld, hebben een groter aanpassingsbereik en kunnen ook handmatig vanaf grondniveau worden aangepast. Door de spoed van de schoepen te veranderen, verplaatst het gewas zich sneller of trager door de rotorkooi, waardoor het dorsen en afscheiden voor een betere efficiëntie worden afgestemd op de gewasomstandigheden.

In combinatie met de regeling van de boven- en onderzeef, is het volledige AFS Harvest Command™-automatiseringspakket ook voorzien van een nieuwe regeling van de voorzeef vanuit de cabine, waardoor de AFS Harvest Command™-automatisering automatisch alle zeefinstellingen aanpast aan de feedback van de verliessensoren, graancamera en zeefdruksensoren. Dit kan ook handmatig worden geactiveerd, als AFS Harvest Command™ niet wordt gebruikt. De vanuit de cabine instelbare voorzeef is ook leverbaar als standalone optie, inclusief een afstandsschakelaar, waarmee de instellingen vanaf de afneembare zijafdekkingen kunnen worden verricht.

Unieke zeefdruksensoren voorzien de AFS Harvest Command™-automatisering van zeefbelastingsgegevens, waardoor het systeem meer inzicht krijgt in dreigende verliezen en aanpassingen kan maken, voordat die zich voordoen. Deze sensoren helpen het systeem onderscheid te maken tussen verliezen door overbelasting of het uitblazen van de zeef, en stemmen de ventilator- en zeefinstellingen daarop af, om graanverliezen als het gewas op de kopakker de machine in- of uitgaat, of het uitvallen van de maaidorser op het land te voorkomen. In combinatie met de automatische ventilatoroptie kunnen verliezen ook voorkomen worden voordat ze zich voordoen, door de zeefbelasting en de helling van de maaidorser te detecteren. De ventilator en zeven werken samen om een ideale bedrijfsinstelling en zeefdruk te behouden.

“Op die manier worden de zeven veel efficiënter, en produceren ze gemakkelijker schoon graan, met veel minder risico op overbelasting,” aldus August von Eckardstein.

Transmissieveranderingen

Een nieuwe hydrostatische transmissie, voorzien van een veld- en wegmodus en snelheidsregeling met twee schakelgroepen voor onderweg, biedt meer tractie, waardoor tijdens het heuvelopwaarts werken of rijden niet hoeft te worden gestopt en geschakeld. De transmissie wordt bediend met een schaalbare multifunctionele hendel voor de snelheidsregeling en is voorzien van een snelheidsregeling met gesloten lus, die de ingestelde snelheid zelfs onder wisselende grondomstandigheden aanhoudt. De maximumsnelheden in groep één en groep twee zijn, respectievelijk, 18 km/u en 40 km/u, maar er kunnen ook lagere maximumsnelheden worden ingesteld, afhankelijk van de voorkeuren van de bestuurder en de veldomstandigheden.

“Doordat minder van schakelgroep hoeft te worden veranderd en de maximumsnelheden voor bijvoorbeeld over het land naar de kopakker rijden geregeld kunnen worden, neemt de uitvaltijd af en de oogsttijd toe”, licht August von Eckardstein toe.

De herziene transmissie, aangevuld met opgewaardeerde hydraulische aandrijvingen, zorgt voor een veel beter klimvermogen als een heuvel van 36% op wordt gereden. Ondertussen vervangt een nieuwe herziening van het differentieelslot het voorgaande mechanische pedaal door een in de vloer gemonteerde elektrische knop, en wordt het remmen vanaf een externe schijf overgebracht naar een interne, met olie gekoelde rem, waardoor de vereiste pedaaldruk voor dezelfde reminspanning afneemt en de koeling die nodig is als constant moet worden geremd, toeneemt.

Verbeteringen van het X-tra Chop-pakket

Het X-tra Chop-pakket voor strohakselen is nu voorzien van een nieuwe afstandsschakelaar voor de activering van de verspreider op grondniveau, om het motorplatform beter toegankelijk te maken voor tanken en onderhoud.

Herzieningen van toevoer/inlaat elevator

Naast de hefvermogens van de bestaande toevoer/inlaat van de elevator van 4,5 ton en 5,2 ton, is een nieuw hefvermogen van 6,1 ton leverbaar op de grootste Axial-Flow-modellen, zodat ze kunnen werken met Draper-maaiborden van 13,5 m en maïsmaaiborden met 18 rijen. De fabrieksmatig aangebrachte kanteling aan beide zijden kan ook helpen bij de regeling van Draper-maaiborden van 13,5 m.

Dankzij een nieuwe optionele, vanuit de cabine bediende vooruit-/achteruitregeling van de voorplaat kan de bestuurder de voorwaartse/achterwaartse hoek van het maaibord aanpassen met in totaal 11,9 graden kanteling, voor een effectievere oogst van zowel laaggroeiende gewassen, zoals bonen, als hooggroeiende gewassen. De herziene hoogteregeling van het maaibord betekent een betere reactiesnelheid en flotatie, en bovendien aanpasbaar terugkeren naar hakselen en terug naar lagere snelheid.

Ground Speed Adaptive Sensitivity (GRAS) (aanpasbare gevoeligheid van de rijsnelheid) stemt de maaibordhoogte automatisch af op toe- of afnemende rijsnelheden, om het maaibord stabiel te houden en toch goed te laten reageren. Wanneer bijvoorbeeld een hoge gevoeligheid is ingesteld voor een ongelijke ondergrond en de bestuurder de rijsnelheid van de maaidorser verlaagt, daalt de gevoeligheid van het systeem op de achtergrond ook, om het maaibord stabiel te houden. De gevoeligheidsinstelling blijft echter hoog, zodat het maaibord goed blijft reageren, wanneer de bestuurder de eerdere rijsnelheid weer kan hervatten.

Beschikbaarheid van AFS Connect

Met onze fabrieksmatig aangebrachte telemetrie, AFS Connect, kunnen de maaidorser en de bedrijfscomputer wederzijds bestanden aan elkaar overdragen via een webportaal. Alle maaidorsers zijn van tevoren uitgerust met de bedrading en antennes die nodig zijn voor de installatie van het vereiste modem. Wanneer een maaidorser met voorbereiding voor telematica wordt besteld, wordt het modem al geïnstalleerd. Het enige wat dan nog nodig is voor de volledige telematica-versie is een ontgrendelcode. Het modem wordt in de fabriek geïnitialiseerd, terwijl het abonnement door de dealer moet worden aangeschaft.

“Axial-Flow-maaidorsers uit de Case IH 250-serie van modeljaar 2019 bieden aanmerkelijke verbeteringen op het gebied van technologie, duurzaamheid en productiviteit”, aldus August von Eckardstein. “Tegelijkertijd behouden ze de eenvoud, lage graanverliezen en hoge graankwaliteit waar de Axial-Flow bekend om staat.”


Zip-bestand downloaden PDF downloaden