Merk

Nieuwe AGXTEND-serie met precisielandbouwtechnologie gelanceerd door Case IH

09 jan 2019

De innovatieve precisielandbouwtechnologieën van Case IH AGXTEND completeren de bestaande producten van de lijn Advance Farming System (AFS) / De beste oplossingen op de markt dankzij uitgebreide benchmarking / Vijf AGXTEND-producten beschikbaar op het moment van lancering: biomassasensor, bodemkarteringstechnologie, elektrisch onkruidmanagementsysteem en gewassensing via infrarood en smart field-omgevingssensoren.

De Case IH AGXTEND-serie van precisielandbouwtechnologieën biedt toegang tot nieuwe en exclusieve oplossingen die de productiviteit en efficiëntie verhogen en reële voordelen opleveren, het hele jaar door. 

De lancering van AGXTEND completeert de bestaande producten van de lijn Advanced Farming System (AFS) en betekent een significante uitbreiding van het precisielandbouwassortiment van Case IH, en zal uiteindelijk een complete serie van precisieoplossingen en bijbehorende diensten omvatten.

“Met het op de markt brengen van AGXTEND bevestigen we ons streven om het voor de klant makkelijker te maken en de meest recente en innovatieve technologieën te gebruiken en hier voordeel uit te behalen” aldus Maxime Rocaboy, productmarketingmanager, Precision Farming Solutions, Case IH EMEA. “Een uitgebreide benchmarking van de sector ging aan de lancering vooraf, om te verzekeren dat dit productassortiment het beste vertegenwoordigt van wat er op de markt verkrijgbaar is. Wij van Case IH zetten alles op alles om dit producten- en dienstenaanbod snel te ontwikkelen.”

Aanvankelijk biedt Case IH vijf AGXTEND-producten aan die op verschillende technologieën zijn gebaseerd. Het betreft:

  • Een biomassasensorpakket dat de actuele plantconditie analyseert om vervolgens de hoeveelheid aan te brengen kunstmest variabel toe te passen
  • Real-time bodemdetectiesystemen die automatisch de parameters voor de werkdiepte van het werktuig aanpassen om een gelijkmatige grondbewerking te verkrijgen
  • Uiterst nauwkeurige infrarood (NIR)- en detectiesystemen verstrekken real-time gewasgegevens om de meest efficiënte parameters te kunnen selecteren
  • Onkruidbestrijding zonder chemicaliën, dankzij het gebruik van elektro-herbicidetechnologie
  • Uiteenlopende gegevens van real-time weersensoren om gefundeerde agronomische besluitvorming mogelijk te maken.

CropXplorer
CropXplorer wordt op de fronthef van de tractor gemonteerd en gebruikt twee uitermate nauwkeurige optische sensoren om de biomassa van het gewas te meten. De verzamelde gegevens worden vervolgens verwerkt met behulp van algoritmes die de actuele stikstofbehoefte van het gewas berekenen en dan automatisch de aan de achterzijde van de tractor gemonteerde strooier aanpassen zodat precies de juiste hoeveelheid wordt aangebracht. CropXplorer beschikt ook over een Kaartmodus + Overlay-modus, zodat opbrengstpotentieelkaarten kunnen worden gebruikt, in combinatie met de onder het rijden gemaakte sensormetingen.

Ondanks zijn geavanceerde technologie is CropXplorer eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Hij kan op een standaard driepuntsbevestiging aan de voorzijde of frontgewichtframe worden geïnstalleerd en behoeft geen kalibratie. De bediening gebeurt via een speciale terminal die compatibel is met zowel ISOBUS kunstmeststrooiers als met de meeste niet-ISOBUS strooiers die over een functie met variabele afgifte beschikken.

SoilXplorer
De SoilXplorer sensor of mapper bestaat uit een contactloze bodemsensor die elektromagnetisme gebruikt om de geleiding van de bodem te meten. Dit gebeurt op vier verschillende dieptes – 0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm, 85-115 cm. De unit kan op de fronthef van een tractor worden gemonteerd en heeft twee hoofdfuncties. Ten eerste kan hij worden gebruikt voor het in kaart brengen van velden, voor het registreren van bodemheterogeniteit en voor het vastleggen van bodemtypekaarten en bijbehorende watergehaltekaarten. Op de tweede plaats geeft hij informatie met betrekking tot de aanwezigheid en diepte van samengedrukte zones, zodat bodembewerking met variabele diepte kan worden toegepast met compatibele werktuigen. Alleen op volle diepte werken waar dit nodig is, bespaart brandstof en vermindert metaalslijtage, met aanzienlijke kostenverlagingen als resultaat.

NIRXact
De NIRXact gewassensor kan op maaidorsers en balenpersen worden gemonteerd. Het systeem maakt gebruik van infrarood (NIR)-technologie voor het nauwkeurig meten van opbrengst, vocht en gewasbestanddelen, waaronder ADF (zure vezel), NDF (neutrale vezel), zetmeel, as en ruw vet. Dit levert verschillende voordelen op, bijvoorbeeld doordat loonwerkers de mogelijkheid krijgen om hun diensten te verkopen op basis van het aantal geoogste ton en boeren om de verkoopprijs van geoogste granen te maximaliseren of de voeding voor melkvee en slachtvee aan te passen.

Als de NIRXact-sensor op een mesttank wordt gebruikt, maakt hij het mogelijk de hoeveelheid stikstof die op velden wordt aangebracht te controleren en aan te passen door de afgegeven hoeveelheid mest te variëren in overeenstemming met de niveaus van de bestanddelen ervan. Dit leidt tot een nauwkeuriger gebruik van mest voor bemesting, een betere bescherming van het milieu en verlaagde mesttransportkosten.

Xpower
Met Xpower, een uniek systeem dat onkruid bestrijdt door elektriciteit te gebruiken, heeft Case IH de bronzen medaille gewonnen bij de 2019-editie van de SIMA Innovation Awards. Deze milieuvriendelijke technologie vervangt chemicaliën door elektriciteit voor onkruidbestrijding en loofdoding voorafgaand aan de oogst. Dit uiterst efficiënte systeem is in staat om de plant volledig, met wortels en al te vernietigen en werkt via direct contact, met effecten die in slechts een paar uur zichtbaar zijn. Er zijn werkbreedtes van 1,2 tot 3 m beschikbaar.

FarmXtend
De FarmXtend-app, een intelligente weerapplicatie die met een complete set van aangesloten veldsensoren werkt, stelt boeren in staat om gegevens met betrekking tot de weersomstandigheden op het veld te bewaken en ondersteunt besluitvormingsprocessen voor activiteiten zoals spuiten.

De weersensoren zijn inclusief het aangesloten WeatherXact-weerstation, dat de temperatuur en vochtigheid op 1,0 m boven de grond en op de hoogte van het gewas meet, samen met de aangesloten RainXact-regenmeter en SoilXact, die het vochtigheidsgehalte en de temperatuur van de bodem op verschillende dieptes meet.

De FarmXtend-app verschilt van andere systemen door het gebruik van krachtige algoritmes om, op basis van temperatuur en vochtigheid, de ziektedruk te bepalen voor verschillende gewassen en om zodoende de optimale spuittijden te kunnen bepalen.


Zip-bestand downloaden PDF downloaden