Merk

Investeringen in precisie kunnen kleine boerderijen helpen besparen

12 nov 2020

Met de groeiende beschikbaarheid van redelijk geprijsde en toch uiterst nauwkeurige precisielandbouwtechnologie, inclusief automatisch sturen/geleidingssystemen, wendakkermanagement voor tractor/werktuig en automatisch keren op de wendakker, kunnen kleine en middelgrote boerderijen in heel Europa relatief net zo'n groot rendement op de investeringen in precisielandbouwapparatuur verdienen als grotere boerenbedrijven.

Dat suggereert Alessio Quatraro, Connected Services Product Manager bij CNH Industrial, de moedermaatschappij van Case IH. Nu de kosten van productiemiddelen, zoals brandstof, kunstmest en gewasbeschermingsproducten, steeds verder stijgen, en afval kosten en een impact op het milieu met zich meebrengt, kunnen gewasproductie- en graslandbedrijven, ongeacht hun omvang, de kosten van het specificeren of toevoegen van precisietechnologie, tijdens het bestellen of upgraden van een tractor, snel terugverdienen, zegt hij.

"Minder overlappingen door gebruik van stuurgeleiding kan enorme besparingen in brandstof en productiemiddelen, zoals zaden en kunstmest, opleveren", aldus Mr Quatraro.

"Maar er kunnen nog meer voordelen behaald worden. Automatische stuursystemen geregeld door GPS kunnen, bijvoorbeeld, de nauwkeurigheid en veiligheid in het donker of bij slecht zicht verbeteren. Voor werkzaamheden op weideland, zoals meststrooien, waar oude sporen moeilijk te detecteren en als richtlijn te gebruiken zijn, maken ze ook de baan-tot-baan-nauwkeurigheid van het strooien eenvoudig.

"Hoe nauwkeuriger het gebruikte GPS-signaal, hoe groter de potentiële voordelen zijn die behaald kunnen worden. Hoewel automatische stuursystemen met een standaard GPS-signaal met een herhaalbaarheid van 10-15 cm, parallelle passages kan maken die nauwkeurig genoeg zijn voor taken als meststrooien, bieden een RTK-correctiesignaal en de herhaalbaarheid van 2,5 cm die deze systemen bieden, de mogelijkheid om gecontroleerd rijverkeer in te voeren, waarmee elk jaar dezelfde routes kunnen worden gebruikt, om de samendrukking van de bodem te minimaliseren en de groeipotentie van gewassen te maximaliseren. RTK-geleide automatische sturing is vooral handig voor de aanplant en het beheer van rijgewassen, zoals maïs en wortels, waarbij een nauwkeurige plaatsing van de zaden en rijafstemming belangrijk zijn voor een gelijkmatige groei en oogstgemak, en essentieel zijn voor de nauwkeurigheid van onkruidbestrijding tussen de rijen. 

"Het gebruik van RTK draagt ook bij aan de herhaalbaarheid van gewasaanplantingsmethoden, zoals grondbewerking, de bescherming van de structuur en de verlaging van het brandstofverbruik.

"Baan-tot-baan-nauwkeurigheid van GPS-geleid automatisch sturen verlaagt niet alleen het brandstofverbruik en verbetert de werksnelheden, maar verlaagt ook de bestuurdersmoeheid en vergroot de concentratie, waardoor niet alleen productiever maar ook veiliger wordt gewerkt, wat vooral belangrijk is voor mensen die alleen werken.

"Hoewel precisielandbouwtechnologie de afgelopen jaren op grote schaal is ingevoerd bij grote akkerbouwbedrijven, vormen kleinere en op grasland gebaseerde boerderijen nog een enorme doelgroep die ook haar voordeel kan doen met het sneller voltooien van de werkzaamheden, een grotere efficiëntie en lagere bedrijfs- en materiaalkosten, plus meer veiligheid."

Vrijheid om te specificeren

Mr Quatraro geeft als voorbeeld een eigenaar/bestuurder van een middelgrote tractor, zoals de Case IH Maxxum of Puma, algemene of middelgrote akkerbouw- of gemengde landbouwbedrijven of veehouderijen in heel Europa. Deze tractoren, die meestal niet met automatische geleiding worden besteld, en de werktuigen waar ze mee werken, zouden aanmerkelijk productiever voor hun eigenaars kunnen zijn, als ze wel over dergelijke systemen zouden beschikken, vertelt hij.

"Door 'AccuGuide-ready' te specificeren bij de bestelling van een dergelijke tractor, wordt hij uitgerust met de noodzakelijke elektrische en hydraulische onderdelen.

"Vervolgens kunnen de AccuGuide-onderdelen, zoals de AFS-terminal, navigatiecontroller en AFS 372-ontvanger, ofwel besteld worden en al op de tractor aangebracht worden voor levering, waardoor de installatietijd tot een minimum beperkt blijft, of later worden toegevoegd.

"De optie AccuGuide-complete betekent, daarentegen, dat een nieuwe Case IH-tractor volledig affabriek wordt uitgerust met AccuGuide, zodat de gebruiker de automatische geleiding vanaf de dag van levering volledig kan benutten, met gebruik van de in de armleuning gemonteerde AFS 700-terminal."

Eenvoudigere bediening op de wendakker

Recente Case IH-ontwikkelingen hebben de functies van het onafhankelijke wendakkermanagementsyseem, HMC II, en het AccuTurn-systeem om automatisch op de wendakker te keren gecombineerd om AccuTurn Pro Headland Turn Management te creëren, waarmee de werkzaamheden aan het eind van een rij volledig worden geautomatiseerd en het comfort en de efficiëntie worden verbeterd.

"Als de bestuurder met HMC II het eenvoudige proces van het programmeren van een procedure voor werkzaamheden op de wendakker, op tijd of afstand, heeft verricht, zoals het uitschakelen van de 4WD, het heffen van het werktuig en het uitschakelen van de aftakas, worden alle geprogrammeerde handelingen door een eenvoudige druk op een knop op de wendakker, automatisch in volgorde verricht, waarbij de achteruit ook kan worden gebruikt om terug te keren naar de werkzaamheden. En er kan nu ook worden geüpgraded naar AccuTurn Pro, dat dit combineert met automatisch keren op de wendakker."

Voordelen van herhaalbaarheid

Tractoren uitgerust met Case IH AccuGuide kunnen een reeks geleidingscorrectiesignalen ontvangen, uiteenlopend van het gratis EGNOS-signaal met een baan-tot-baan-nauwkeurigheid van 20-25 cm, tot Range Point RTX (met een nauwkeurigheid van 15 cm) en tot RTK + (2,5 cm).

De herhaalbaarheid die door een grotere mate van nauwkeurigheid wordt geboden, betekent ook dat, bijvoorbeeld, dezelfde wielsporen kunnen worden gebruikt om kunstmest of vloeibare mest op grasland te verspreiden, waardoor het verkeer op het land tot een minimum wordt beperkt. Tot de andere mogelijkheden behoren het gebruik van dezelfde A-B-lijnen, wanneer bij een rijgewas onkruid wordt bestreden tussen de rijen die oorspronkelijk zijn gemaakt toen het gewas werd geplant.

"Tot slot is er een serie geleidingstechnologie die kleine tot middelgrote boerderijen voordelen kan bieden, vooral bedrijven met tractoren die worden bestuurd door de eigenaar zelf", denkt Mr Quatraro.

"Investeringen in deze systemen kunnen enorm lonend zijn. Hoewel er meerdere opties zijn, kunnen Case IH-dealers helpen berekenen hoeveel boeren zouden kunnen terugverdienen aan een potentiële investering in geleiding."


PDF downloaden