Produkty

Uproszczony i zoptymalizowany pod kątem większych korzyści

26 lip 2016

W czasach, w których wywiera się silny nacisk na ceny produktów rolnych, wydajne i produktywne gospodarowanie staje się jeszcze ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Istotnymi kryteriami są przy tym oszczędności na środkach produkcji, maksymalna dokładność i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, włącznie z własnym czasem pracy. Dokładnie tu wchodzą w grę najnowsze aktualizacje systemu AFS (Advanced Farming System) marki Case IH: obejmują one znaczne udoskonalenia wprowadzone w monitorach AFS Pro 700, w telematyce, funkcji automatycznego prowadzenia po właściwym pasie oraz w module Task Controller. Nowości dostępne od początku lata 2016 umożliwiają klientom marki Case IH znaczne zwiększenie produktywności i ułatwiają - oprócz różnych innych funkcji - na przykład również import i wykorzystywanie map aplikacji ShapeFile, tworzenie udoskonalonych raportów roboczych i map zysków, jak również optymalne wykorzystanie systemu zarządzania skrętem na uwrociach.

AFS Pro 700: Sprawdzony, a teraz jeszcze lepszy
Monitory AFS Pro 700, które już wielokrotnie sprawdziły się w praktyce, oferują już od zaraz szereg nowych funkcji; w ten sposób można tworzyć różne typy danych Shapefile dla zmiennych dawek stosowania przy siewie, nawożeniu i ochronie roślin, po czym wprowadzać je przez napęd USB do katalogu .cn1 określonego przejścia, który już dostępny jest w monitorze AFS Pro 700. W praktyce pozwala to uniknąć konieczności tworzenia całkiem nowego pliku .cn1 za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania na pulpicie - a tym samym zaoszczędzić cenny czas. Również w przypadkach w których nie został jeszcze utworzony odpowiedni katalog .cn1, można w szybki i prosty sposób dokonać importu pliku Shapefile oraz ponownego utworzenia odpowiedniego pliku cn1.

To samo dotyczy importu zestawów Shapefile Multiswath, które zostały utworzone za pomocą zewnętrznego oprogramowania na pulpicie. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadkach, w których oprogramowanie zewnętrzne nie obsługuje tworzenia plików .cn1. Trzecią znaczącą nowością wprowadzoną w monitorach AFS Pro 700, jest tak zwane narzędzie „Headland boundary drawing tool“. Dzięki tej funkcji możliwe jest dokładne dopasowanie uwroci do zewnętrznych granic oraz optymalizacja nowego narzędzia Headland Trigger przy włączaniu sekcji szerokości „Section Control“. Przy całkowitym wykorzystaniu systemu zarządzania skrętem na uwrociach ta nowość zapewnia maksymalnie oszczędne i wydajne stosowanie wszystkich środków produkcji.

Dodatkowe zalety systemu telematyki AFS Connect
Oprócz importu danych w formacie Shapefile na monitor AFS Pro 700 najnowsze aktualizacje otwierają również nowe możliwości związane z eksportem danych. Teraz formaty danych takie jak .XLS i .CSV można pobierać za pośrednictwem portalu internetowego AFS Connect i przetwarzać je bezpośrednio przy użyciu powszechnie znanych programów, takich jak Microsoft Excel celem wykorzystania przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem. W jeszcze większym stopniu udoskonalono możliwości tworzenia raportów roboczych, takich jak mapy pozyskania, które mogą być wykorzystywane między innymi jako podstawa do tworzenia map nawożenia. W tym przypadku aktualizacja pozwoliła uzyskać znacznie lepszą dokładność. To samo dotyczy równoczesnego stosowania telematyki AFS Connect oraz odbioru sygnału RTK poprzez sieć telefonii komórkowej, których niezawodność w przypadku korzystania ze wspólnego modemu znacznie wzrosła.

System prowadzenia AFS AccuGuide: Szybszy i bardziej zindywidualizowany!
Automatyczne prowadzenie po właściwym pasie zapewnia - dzięki nowo wdrożonemu trybowi przeznaczonemu do skrętu na uwrociach - pełne wykorzystanie powierzchni uwroci. Zamiast stosowanego zwykle wcześniej automatycznego zaokrąglania rogów uwrocia i idących za nim strat powierzchni użytkownicy mogą teraz dokonać wyboru pomiędzy nowym trybem dla kwadratowych lub dotychczasowym trybem dla zaokrąglonych pasów uwroci. W nowym "trybie narożnym" pasy uwrocia są rozmieszczone poza granicami pola - i umożliwiają uwzględnienie w żądanym stopniu, podczas wykonywania prac polowych, również narożników uwroci.

Ponadto opcja zaawansowanej akwizycji linii dostępna przy automatycznym prowadzeniu po właściwym pasie w systemie Case IH zapewnia teraz również przy wyższych prędkościach roboczych szybsze rejestrowanie nowego pasma jazdy po skręceniu. System pozwala również na indywidualne ustawianie różnych parametrów, takich jak początkowy kąt skrętu, maksymalny kąt skrętu lub prędkość skrętu w zależności od potrzeb. Permanentne ślady maszyny dla systemu Controlled Traffic Farming, jak również tradycyjne ślady maszyny są teraz zaznaczane również na wyświetlaczu za pomocą oddzielnego koloru linii; umożliwia to wizualną kontrolę dotychczasowych, jak również tworzenie nowych, permanentnych śladów maszyny.

Łatwiejsza nawigacja dzięki interfejsowi użytkownika Task Controller
Interfejs użytkownika Task Controller User Interface został poddany gruntownej przeróbce i teraz oferuje użytkownikom jeszcze bardziej przejrzystą powierzchnię i ułatwioną nawigację. Do nowości należą przycisk ISOBUS na ekranie startowym, przejrzyste wyświetlanie możliwości ustawień i obsługi, jak również możliwość indywidualnych wytycznych przy układzie okien na monitorze 1 x 4, 2 x 2 lub 2 x 4 (zdefiniowane przez użytkownika okna wyświetlacza). Do wyłącznej obsługi funkcji włączania sekcji szerokości Task Controller dostępna jest również funkcja "samego włączania sekcji szerokości".

"Również oprogramowanie Task Controller zostało całkowicie przerobione i jeszcze bardziej zoptymalizowane. We wszystkich tych aktualizacjach pierwszoplanowe znaczenie miały dla nas produktywność i korzyści dla klientów. Dzięki aktualnym nowościom oferujemy nie tylko idealne rozwiązania dla nowych maszyn, ale również skuteczne podejścia, pozwalające na efektywniejsze i produktywniejsze wykorzystanie maszyn już dostępnych w gospodarstwie"  - podkreśla Ulrich Sommer, odpowiedzialny za marketing produktów w Europie, na Środkowym Wschodzie i w Afryce.


Pobierz PDF