Marka

Ciągniki Quadtrac marki Case IH pomagają duńskim rolnikom zrewolucjonizować rolnictwo na Słowacji

24 lip 2017

Gospodarstwo na Słowacji jako studium przypadku dla rewolucji w rolnictwie. Po teście wybrane zostały ciągniki Quadtrac. Dwie maszyny wykonują niemal wszystkie prace kultywacyjne na areale 9300 ha.

Dziennikarze rolniczy z całego świata uczestniczyli w corocznej imprezie dla prasy organizowanej przez Case IH, która w tym roku miała miejsce na Słowacji w gospodarstwie zarządzanym przez firmę FirstFarms A/S.

Case IH pomaga zmienić oblicze rolnictwa w Europie Wschodniej, które w ostatnich latach odnotowało ogromny wzrost wydajności i efektywności w najlepiej zarządzanych gospodarstwach rolnych. Duży wkład w te pozytywne zmiany mają jakość, moc i wydajność używanych maszyn, dzięki czemu polepszono terminowość wykonywanych prac polowych, stworzono optymalne warunki wzrostu upraw i zmniejszono koszty produkcji.

FirstFarms A/S jest firmą będącą w awangardzie nowego rolnictwa. Z siedzibą duńskim Billund inwestuje w zakup gospodarstw rolnych w Europie Wschodniej, zarządza nimi i zapewnia ich rozwój. Firma posiada 16400 ha i zatrudnia 250 pracowników. W 2016 r. FirstFarms odnotowała obroty rzędu 130,3 mln duńskich koron i realizuje ambitny plan stania się największą w Europie firmą zarządzającą gospodarstwami rolnymi.


POPRAWA WYDAJNOŚCI
Pomysł na FirstFarms narodził się w 2005 r., kiedy to ośmiu inwestorów połączyło swoje siły w celu zakupu słowackiej firmy Agra M., po czym w lipcu 2006 został sfinalizowany zakup kolejnej firmy rolniczej na Słowacji - Mast Stupava. W grudniu tego samego roku firma FirstFarms A/S miała debiut na kopenhaskiej giełdzie NASDAQ OMX i zdobyła ponad 2600 akcjonariuszy, a w 2007 r. rozszerzyła swoją działalność na Słowacji, nabywając Mlyn Zahorie A/S.

Aktualnie FirstFarms prowadzi działalność na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii, gdzie poziom kosztów oraz warunki produkcji i sprzedaży pozwalają osiągnąć stały i wysoki poziom przychodów.  Oprócz wypłaty dywidendy firma FirstFarms A/S spodziewa się osiągnąć dla swoich akcjonariuszy z biegiem czasu znaczne zyski kapitałowe wskutek wzrostu wartości ziemi i aktywów trwałych.
Inwestycja firmy na Słowacji należy do największych duńskich gospodarstw rolnych w Europie Wschodniej. Trzy słowackie gospodarstwa firmy położone są 20-30 km na północ od stolicy kraju, Bratysławy. Firma gospodarzy w nich głównie na wydzierżawionych, żyznych terenach rolniczych o areale około 9300 ha. Część ziemi, około 600 ha, znajduje się w posiadaniu firmy FirstFarms, a reszta w dzierżawie.

Posiada także stado 2500 krów mlecznych oraz cieląt, a całą swoją produkcję mleka sprzedaje do europejskich mleczarni. Możliwość dostarczenia przez FirstFarms dużych ilości produktu o jednolitej wysokiej jakości jest atrakcyjnym argumentem dla międzynarodowych firm mleczarskich i pozwala jej zająć dobrą pozycję negocjacyjną.

Uprawy roślinne obejmują 1948 ha pszenicy ozimej, 1465 ha kukurydzy, 1278 ha rzepaku, 874 ha żyta, 505 ha buraków cukrowych i 220 ha dyni. Ponadto firma uprawia szereg roślin paszowych, w tym kukurydzę na 936 ha, lucernę na 400 ha, sorgo na 274 ha, a także posiada łąki o areale 875 ha i 392 ha ugorów.

Poprzez ukierunkowane inwestycje i umiejętne wdrożenie duńskiego sposobu zarządzania produkcją rolną te trzy gospodarstwa osiągnęły znaczny efekt skali, zwiększyły efektywność oraz wydajność produkcji.

Zwiększono znacznie wolumen i jakość plonów, do czego w pewnej mierze przyczyniły się znaczne inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt rolniczy. Stara, zużyta infrastruktura i maszyny rolnicze zostały zastąpione nowymi maszynami, wśród których znalazły się również dwa ciągniki Quadtrac marki Case IH, które pozwoliły zrewolucjonizować prace polowe.

NOWE PODEJŚCIE
Soren Nielsen, który pracuje w FirstFarms od 11 lat oraz obecnie jest dyrektorem zarządzającym w firmie i odpowiada za prace polowe stwierdza:
„W naszych słowackich gospodarstwach obecnie pracują dwa ciągniki Quadtrac 620, które zastąpiły wcześniej używane przez nas modele 600. Zakupiliśmy je w firmie AgriCS, czeskiego dilera Case IH, z którym nam się dobrze współpracuje.
Czterogąsienicowy układ jezdny zastosowany w Quadtracku posiada znaczną przewagę nad układem jezdnym z dwoma gąsienicami i przed zakupem porównaliśmy oba rozwiązania. Quadtrac niezwykle skutecznie przenosi moc na podłoże, a jego szerokość poniżej 3 m jest znaczną zaletą, gdyż nie musimy zapewniać jemu konwoju podczas poruszania się pod drogach.

Ciągniki Quadtrac 620 pozwoliły znacznie skrócić czas i koszty uprawy. Dzięki nim niemal wszystkie ciężkie prace kultywacyjne i przygotowanie gleby wykonujemy na areale 9300 ha tylko za pomocą dwóch ciągników. Każdy Quadtrac ma dwóch operatorów, którzy pracują w 12-godzinnych zmianach, a w sezonie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Używamy szeregu narzędzi do spulchniania gleby i prac kultywacyjnych o szerokości od 6 m do 12 m, które pracując z prędkością od 5 do 15 km/h w zależności od zadania i wielkości pola pozwalają obrobić w godzinę areał od 5 do 10 ha.

Od zakupu ciągników Quadtrac w 2012 r. korzystamy z układu AFS AccuGuide. Pracuje on z dokładnością 10 cm i używamy go przy wszystkich pracach kultywacyjnych na każdym polu, co pozwala osiągnąć wydajność pracy ciągnika na poziomie 99% zamiast około 80%. Układ AFS AccuGuide jest znacznie prostszy niż poprzedni przez nas używany układ automatycznego prowadzenia, operatorzy łatwo sobie radzą z jego obsługą i pozwala on znacznie zmniejszyć zmęczenie pracowników.

W ten sposób mogliśmy znacznie zwiększyć wydajność i rentowność naszych gospodarstw na Słowacji. Obecnie posiadamy 9300 ha i zatrudniamy tylu samo pracowników, co w 2006 r., gdy posiadaliśmy 3800 ha, co jest znacznym krokiem na przód. Zwiększając efektywność pracy na roli byliśmy w stanie znacznie zmniejszyć koszty produkcji i zwiększyć plony, które obecnie są o 10-40% wyższe niż wcześniej. Nasze średnie plony na dobrej glebie wynoszą w przypadku ozimego rzepaku 3,4 t/ha, ozimej pszenicy -7 t/ha, buraków cukrowych - 65 t/ha, kukurydzy - 25 t/ha i uprawianego na lżejszych glebach siana - 4,5 t/ha.
Każdy Quadtrac przepracowuje 2000 godzin w pierwszym roku i po 1500 godzin w latach kolejnych.”


Pobierz archiwum Zip Pobierz PDF