Produkt

Case IH visar upp ny utveckling för precisionslantbruk på SIMA

26 Feb 2017

Extrautrustningen AccuTurn automatiserar vändprocessen på vändtegen / ger nya spårlinjefunktioner / vinklade vändtegskonturer / import av Shapefiler för fältgränser / varierbara avstånd för kopplade redskap / xFill Premium / AFS-Connect-teletjänster: tvåvägstransfer för maskindata och ISOXML-data till Task Controller / Förbättrad visning av fordonets positionering i fält

Case IH kommer att avtäcka ett antal nyutvecklingar av produkter inom utbudet för precisionslantbruk vid SIMA 2017 (26 februari - 2 mars), och det inkluderar även AccuTurn, en ny extrautrustning som automatiserar processen för vändning på vändtegen och för att gå in i nästa valda spår. Dessutom kommer fördelarna med Case IH RTK+-nätet att visas upp - nätet är designat för att skapa en störningslös signalkorrektion för minimalt driftavbrott då man arbetar med RTK-precision.

Case IH AccuTurn: Automatisk vändning på vändtegen för precisionsingång i varje fältpassage, och reducerad operatörströtthet
I en genomgripande utveckling av paketet med AccuGuide-självstyrningsteknik kommer Case IH att lansera en betydelsefull uppdatering vid SIMA, i form av AccuTurn, som automatiserar vändningsprocessen vid vändtegen och som för traktorn korrekt in i nästa valda passage. AccuTurn aktiveras med ett knapptryck, och tar över kontrollen över vändtegsstyrningen för att föra traktorn in i nästa passage, felfritt och korrekt.

Resultatet blir att det arbetar med, och stärker, det redan existerande självstyrningssystemet, AccuGuide, genom att se till att varje ny passage är så exakt som möjligt, vilket lättar på operatörens arbetsbörda. AccuTurn fungerar både med släpade och burna redskap, och traktoroperatören kan justera parametrar som vändtegsvidd, form på kurvan i vändningen, eller startpunkt för vändning. Avståndet fram till start på vändtegsvändning visas på AFS-skärmen. AccuTurn aktiveras med en upplåsningskod som kan inhandlas från din lokala återförsäljare, och det kan implementeras på alla tidigare AccuGuidesystem som drivs via AFS 700-monitorer. Funktionen kommer att vara tillgänglig från och med början av andra kvartalet 2017.

Ny spårlinjefunktion för AccuGuide
En annan nyhet är att operatören inte behöver räkna antalet spårlinjer vid radsådd, tack vare de nya 3D-kartorna som visas på AFS 700-terminalen. Kördrag där en spårlinje var inställd, eller behöver ställas in, är färgkodade. Den förbättrade spårlinjehanteringen gör det nu möjligt att samtidigt kunna hoppa över spår och använda spårlinjefunktionerna, och detta nya verktyg hjälper dig att undvika spårlinjefel som kan inverka på såddprecisionen och synas vid skörd.

Nytt styrningsmönster för vändtegshörn
Automatiska styrningssystem har typiskt alltid rundat av hörnen på fält med 90-gradershörn som därmed har krävt manuell styrning under bearbetningen. Med den nya hörnfunktionen är det nu möjligt att arbeta alla fält rakt ut i varje hörn och skapa 90-gradershörn, då linjerna A-B på skärmen sträcker sig ut utanför fältgränserna. Så fort arbetsredskapet påbörjar ett vändtegshörn aktiveras AccuGuide-styrningssystemet.

AFS 700-terminalen är nu kompatibel med Shapefiledata
Andra utvecklingar inom Case IHs precisionslantbruksteknik inkluderar revisioner för AccuGuidesystemets drift genom AFS 700-terminalen, vilket gör att fältgränser nu även kan importeras till AccuGuidesystemet i formatet Shapefile. Olika typer av Shapefiledata kan produceras externt, som såddkartor för radsådd, växtnäringstillförsel eller besprutning, och sedan importeras till terminalen via en USB-enhet kopplad till en redan existerande port på AFS700-terminalen. Detta eliminerar behovet av att behöva producera helt nya filer med hjälp av extern mjukvara - en markant tidsbesparing.

Med ISOBUS-anordningar är det möjligt att använda funktionen för Sektionsstyrning med en hand. Detta gör inställningsprocessen enklare och sparar tid, eftersom ingen dokumentation behövs för ISOBUS Task Controllern. När vändtegen används fullt ut försäkrar den automatiska Sektionsstyrningsfunktionen att alla verktyg används ekonomiskt och effektivt.

Ny AccuStar GNSS-mottagare – ett universalverktyg för positionering
Den universella självstyrningsmotorn ElectriSteer lanserades under Agritechnica 2015 och den är främst ämnad för små traktorer som inte fabrikslevererats med färdiga styrningssystem, såväl som för äldre traktorer och skördetröskor. Fördelen med ElectriSteer över andra eftermodifierande självstyrningsmotorer är att det kan arbeta tillsammans med Case IHs AFS 700-terminal.

Case IH stärker nu denna lösning genom att erbjuda den nya AccuStar-mottagaren. AccuStar-mottagaren erbjuder fyra precisionsnivåer: Egnos, AFS 1 (15 cm), AFS 2 (5 cm) och RTK+ (2.5 cm). För att kunna använda nivån RTK+ måste signalen levereras via mobiltelefonnätet. AccuStar använder den exklusiva "Glide-"tekniken för att stärka Egnos signalprestanda upp till en ny nivå med hjälp av en positionsuppmjukande funktion som markant ökar prestandan från spår till spår. AccuStar-mottagaren kan även användas som en pålitlig positioneringskälla för kartläggning eller sektionsstyrning.

RTK+-nätet över Europa inkluderar 100 % täckning över hela Frankrike
RTK+ signalen gör det möjligt att år efter år nå upprepad precisionsnivå på 2,5 centimeter, vilket kan upprepas när som helst. xFill Premium är en ny funktion som gör det möjligt att fortsätta arbeta störningslöst utan tidsbegränsning om RTK-korrektionssignalen skulle brytas och den existerande xFill-signalbryggan avslutas efter en standardintervall om 20 minuter, eller om precisionen faller under 4 cm precison. För att använda xFill Premium måste man inhandla en årlig licens. Den redan existerande xFill (signalbryggefunktion för upp till 20 minuter) fortsätter att vara utan kostnad.

Case IH är den första tillverkaren av lantbruksutrustning som ger 100 % RTK-täckning över hela Frankrike, där det över hela landet finns tillgång till 161 signalkorrektionsmaster. Franska ägare till lantbruksutrustning är inte de enda som har tillgång till den här nivån av signalpålitlighet, då liknande system finns tillgängliga för Case IH-användare i Storbritannien, Tyskland, Danmark, Österrike, Spanien, Benelux-länderna, Italien, Bulgarien, Rumänien och Polen, och de använder över 900 referensstationer. RTK+-nätet växer nu i medeltal med en referensstation per dag, då täckningen permanent utökas över hela EMEA-regionen. Detta betyder maximal driftstid och tillgång för Case IH RTK+-användare, via ett centralt styrt nät som underhålls och övervakas av Case IHs eget RTK+-team och dess återförsäljare. En ny mobilapp för RTK+ gör att du som kund kan övervaka både RTK+-nätets tillstånd och positionering av din egen utrustning då dina enheter tar emot RTK+-signalen via GSM-nätet.

AFS Connect Telematik - Att nätverka är smart
Fordonens avbildning i fält på teletjänstsystemet AFS Connect har förbättrats genom att "Fleet History Map" (Historisk Karta över Fordonspark) nu visar färdriktning och använder färgkoder för att markera den slags aktivitet som utförs. Detta underlättar för ägaren, för operatören, och, där så är relevant, för återförsäljaren, att förstå traktorns aktiviteter och de landytor som den har täckt. Dessutom, om kunden vill, kan nu traktorns telemetriska data överföras till återförsäljaren, vilket gör att återförsäljaren kan tillhandahålla bättre nivåer av kundsupport. Med den senaste uppdateringen är nu tvåvägsdataöverföring möjlig för alla stödda filformat (.cn1, ISOXML). Tillämpningskartor i formatet Shapefile kan även överföras via portalen till AFS 700-monitorn.


Ladda ned Zip-arkiv Dowload PDF