Brand

Case IH Quadtracs hjälper ett danskt företag att revolutionera lantbruket i Slovakien

24 Jul 2017

En värdgård är en fallstudie i lantbrukets revolution/Quadtracs har valts för utvecklingen/Två maskiner utför nästan all jordbearbetning på 9 300 ha

Lantbruksjournalister från hela världen medverkade under Case IH:s årliga pressevenemang som varje år hölls i Slovakien på en gård som drivs av FirstFarms A/S.

Case IH bidrar till att förändra lantbruket i Östeuropa, som de senaste åren har sett massiva ökningar ifråga om effektivitet och produktivitet på de bäst förvaltade gårdarna. Många av dessa förbättringar har gjorts tack vare utveckling ifråga om kvalitet, kraft och effektivitet på maskinerna som används som bidragit till att förändra fältarbetets punktlighet, ge optimala odlingsförhållanden för spannmål och minska produktionskostnaderna.

FirstFarms A/S är ett företag som är i förgrunden för detta lantbruks ‘new-look’. Huvudkontoret i Billund, Danmark, investerar i, driver och utvecklar lantbruket i Östeuropa, där företaget brukar 16 400 ha och sysselsätter 250 anställda. Under 2016, var FirstFarms omsättning 130,3 miljoner DKK och har ambitiösa planer på att bli ett av Europas största företag inom lantbruksförvaltning.


FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET
Konceptet för FirstFarms inleddes 2005, när åtta investerare gick ihop för att förvärva lantbruksföretaget Agra M. i Slovakien, och i juli 2006 köpte de ett annat slovakiskt lantbruksföretag, Mast Stupava. Under december samma år, noterades FirstFarms A/S på NASDAQ OMX-börsen i Köpenhamn och lockade över 2 600 aktieägare, och under 2007 expanderade företaget i Slovakien genom att köpa Mlyn Zahorie A / S.

FirstFarms arbetar för närvarande i Slovakien, Rumänien och Ungern, där gynnsamma kostnader, produktions- och försäljningsvillkor utgör grunden för ett fortsatt högt rörelseresultat. Förutom en avkastning på aktieägarnas investerade kapital, förväntar sig FirstFarms att med tiden kunna realisera betydande kapitalvinster för sina aktieägare i form av ökat värde på mark och materiella tillgångar.

Företagets investering i Slovakien är ett av de största som någonsin gjorts av ett danskt lantbruksföretag i Östeuropa. I Slovakien, ligger de tre lantbruksföretagen 20-30 km norr om huvudstaden Bratislava, där företaget driver cirka 9 300 ha, som huvudsakligen består av bördig arrendemark. En del av detta land ägs av FirstFarms, ungefär 600 ha, och resten arrenderas.

Företaget har även en besättning på 2 500 mjölkkor samt ungdjur, och all mjölk som produceras på FirstFarms säljs till europeiska mejerier. FirstFarms förmåga att tillhandahålla stora, omfattande mängder av en konstant produkt av hög kvalitet är lockande för internationella mejeriföretag och sätter det i en bra position vid avtalsförhandlingar.

Odlingen omfattar 1 948 ha höstvete, 1 465 ha majs, 1 278 ha raps, 874 ha råg, 505 ha sockerbetor och 220 ha pumpor. Verksamheten tillverkar även ett utbud av foderväxter, inklusive 936 ha majs, 400 ha lusern och 274 ha durra, tillsammans med 875 ha gräs och 392 ha träda.

Genom fokuserade produktionsinvesteringar och framgångsrikt genomförd lantbruksteknik i dansk stil har de tre företagen uppnått betydande besparingar ifråga om skalfördelar, ökad effektivitet och ökad produktion.
Avkastning och kvaliteten på grödor har förbättrats avsevärt, delvis genom företagets betydande investeringar i avancerade lantbruksredskap och maskiner. Gammal, sliten utrustning för infrastruktur och lantbruk har sålts och investeringar har kontinuerligt gjorts i nya maskiner, bland annat två Case IH Quadtrac-traktorer som har bidragit till att revolutionera arbetet på fälten.

EN NY METOD
Soren Nielsen, som började på FirstFarms för 11 år sedan och som nu är företagets Chief Operating Officer, Field Operations, säger:
“På våra gårdar i Slovakien använder vi för närvarande två Quadtrac 620-traktorer som ersätter de två Quadtrac 600 som vi tidigare använde. De köptes genom AgriCS, vår Case IH-återförsäljare i Tjeckien, som vi har ett bra samarbetsförhållande med.

“Quadtracs fyrbandsdesign ger väsentliga fördelar jämfört med ett system med två bandställ och vi bedömde båda lösningarna innan vi beslöt vilken traktorn vi skulle köpa. Quadtrac är mycket effektiv på att överföra kraft till marken och det faktum att den är under 3 meter brett är en stor fördel eftersom det innebär att vi inte behöver en varningsbil när vi kör på vägen.

“Quadtrac 620 har betydligt minskat tiden och kostnaden för etableringen av gröda. De gör att vi kan göra nästan alla tunga jordbearbetningar och såbäddsberedning på våra 9 300 ha med bara två traktorer. Varje Quadtrac har två förare som arbetar i 12-timmars skift för att hålla dem igång 24/7 under högsäsonger. Vi använder en rad alvluckrare och jordbearbetningsredskap från 6 m till 12 m med hastigheter mellan 5-15 km/h, som täcker 5 - 10 hektar per timme, beroende på arbetsuppgiften och fältets storlek.
"Vi har använt AFS AccuGuide sedan vi köpte vår andra Quadtrac 2012. Den har en precision på 10 cm och används för allt växtodlingsarbete, på alla fält, för att garantera att traktorerna fungerar på 99 % effektivitet istället för runt 80 %. AFS AccuGuide-systemet är mycket lättare än styrsystemet som vi tidigare använde, förarna tycker att det är lätt att använda och det underlättar mycket för föraren.

”Det har gjort att vi kan avsevärt förbättra produktiviteten och vinsten i våra lantbruksföretag i Slovakien. Idag hanterar vi 9 300 hektar med samma antal anställda som vi hade 2006 på 3 800 ha, vilket är en enorm förbättring. Genom att arbeta mer effektivt har vi avsevärt kunnat minska våra produktionskostnader och förbättrat avkastningarna som nu är 10 till 40 % högre än tidigare. De genomsnittliga avkastningarna, på bra mark, är 3,4 t/ha för höstraps, 7 t/ha för höstvete och 65 t/ha för sockerbetor, med 25 t/ha majs och 4,5t t/ha hö producerat på de lättare jordarna.
*Varje Quadtrac avslutar 2 000 timmar under sitt första år och 1 500 timmar under de följande åren.”


Ladda ned Zip-arkiv Dowload PDF