Produkt

Puma-serien får en massa revisioner inför nästa årsmodell

24 Jul 2017

Framaxlefjädringen har förbättrats för Puma 185 Multicontroller till Puma 240 CVX/Förbättrad styrningsreaktion/Adaptivt styrkontrollstillval för Puma 185 Multicontroller till Puma 240 CVX/Uppgraderade bruttovikter/ISOBUS klass III för förbättrad styrning av redskap

Case IH:s Puma-serie, som drivs av FPT Industrials 6,7 liters N67-motor, har varit föremål för betydande uppdateringar för den nya årsmodellen, med en serie tillägg och förbättrade funktioner som utformats för att förbättra produktiviteten och förarens komfort. Alla uppfyller utsläppskraven Stage IV med hjälp av Hi-eSCR-systemet för selektiv katalytisk reduktion.

Puma 185 Multicontroller- till Puma 240 CVX-modeller drar nu fördel av en förbättrad framaxelfjädring som omfattar en dubbel ackumulator för att skapa en förbättrad körning för förare, speciellt när belastningar på fram- och bakaxeln ändras. Med traktorer som alltmer uppmanas att utföra arbeten på högre hastigheter för att få ut det mesta inom korta tidsfönster, kommer dessa revisioner av fjädringen att förbättra förarens komfort och maskinens stabilitet under både fältarbete och körning på väg. Under tiden har bruttovikterna ökats från 13 000 kg till 13 650 kg på Puma Multicontroller-modeller och 14 000 kg på Puma CVX-traktorer, vilket förbättrar maskinens kapacitet på vägen.

Puma 185 Multicontroller- till Puma 240 CVX-modeller kan även utrustas med Adaptive Steering Control (ASC). Detta styrsystem med variabel hastighet garanterar förhållandet mellan antalet vridningar på ratten och framhjulens styrvinkel som ska ändras enligt förarens krav. På detta sätt kan antalet vridningar på ratten som krävs för att ta traktorn från lås till lås justeras i förhållande till det pågående arbetet. Genom traktorns AFS-skärmen kan föraren välja ett önskat styrförhållande via tre förinställda tillval eller en egen inställning.

En reaktiv styrning är också ny för alla Puma-modeller. Detta ger en mer bestämd reaktion och självcentrering till Pumas styrsystem, vilket resulterar från förbättringar på framaxeln, inklusive nya styrsensorer.

Puma Multicontroller och Puma CVX-traktorer med ISOBUS klass III gör också en tvåvägs dataöverföring möjlig mellan traktorn och kompatibla redskap. Detta gör inte bara att redskapens funktioner kan styras via AFS 700-skärmen, utan gör också att redskapet kan återföra information som sedan kan kontrollera traktorns inställningar, t.ex. hastighet framåt, vilket resulterar i en optimal prestanda vid arbeten som t.ex. balpressning. Klass III-systemet gör till exempel att balpressen kan rikta traktorns styrning längs strängen, för att säkerställa ett jämnt intag och en perfekt formad bal.

Du kan nu snabbt och enkelt konfigurera alla knappar på multicontrollern via AFS 700-skärmen - förutom de som hanterar transmissionen - plus tipputtagsventilens reglage och tipputtagsventilens styrspak för att använda ISOBUS-redskap efter önskemål. Detta har gjorts så att förare kan skapa en uppsättning styrfunktioner som passar deras speciella krav och omständigheter.

Alla modeller har nu nya färgkodade tipputtagsventiler. Detta resulterar i en snabbare koppling av redskapet, genom att underlätta identifieringen av vilken ventil bak på traktorn som motsvarar vilket reglage (modeller med elektrohydraulisk tipputtagsventil) eller spak (modeller med mekanisk tipputtagsventil) i hytten.


Ladda ned Zip-arkiv Dowload PDF