Produkt

Case IH lanserar uppdateringar av precisionslantbruk på Agritechnica 2017

06 Sep 2017

ISOBUS klass III gör att redskap kan styra traktorn och kommunicera data / AFS 700-skärmen och Multicontroller armstödsfunktioner kan konfigureras för att passa förarens önskemål / AccuTurn automatiserar vändtegen / Ny körspårfunktion för AccuGuide


Case IH väljer Agritechnica 2017 för att lansera ett antal nya funktioner och uppdateringar för sin uppsättning lantbruksprecisionsprodukter som omfattar ISOBUS-kompatibla redskap för kommunikation med traktorn och styrning av viktiga funktioner samt möjligheten att konfigurera reglage enligt förarens önskemål.

ISOBUS klass III förbättrar traktorns/redskapets produktivitet

Puma Multicontroller och Puma CVX-traktorer med ISOBUS klass III gör nu en tvåvägs dataöverföring möjlig mellan traktorn och kompatibla redskap. Detta gör inte bara att redskapens funktioner kan styras via AFS 700-skärmen, utan också att redskapet kan återföra information som sedan kan kontrollera traktorns inställningar, t.ex. hastighet framåt, vilket resulterar i en optimal prestanda vid arbeten som t.ex. balpressning. Klass III-systemet gör till exempel också att pressen kan rikta traktorns styrning längs strängen, för att säkerställa ett jämnt inmatning och en perfekt formad bal.

Du kan nu snabbt och enkelt konfigurera alla knappar på multicontrollern via AFS 700-skärmen - förutom de som hanterar transmissionen - plus tipputtagsventilens reglage och tipputtagsventilens styrspak för att använda ISOBUS-redskap efter önskemål. Detta har gjorts så att förare kan skapa en uppsättning styrfunktioner som passar deras speciella krav och omständigheter.

Automatiskt vändteg för exakt ingång in i varje körspår

Nya Case IH AccuTurn automatiserar vändtegen och tar kontroll över styrningen på vändtegen för att med precision styra traktorn in i nästa valda körspår, vilket därmed förbättrar körkomforten vid upprepade arbetsuppgifter under långa arbetsdagar.

En förbättring av det befintliga AccuGuide autostyrningssystemet säkerställer att styrningen på vändtegen är lika exakt som på resten av fältet. Arbetet med både bogserade och burna redskap gör det möjligt att justera parametrar som vändtegens bredd, kurvans form vid svängning och svängens startpunkt. Avståndet till kurvans början visas på AFS-skärmen och systemet kan sättas i funktion när HMC II vändtegshanteringssystem har avslutat sina verksamheter, som att lyfta redskapet efter arbetet och koppla från 4wd. AccuTurn aktiveras med en upplåsningskod från den lokala återförsäljaren och fungerar även med alla tidigare AccuGuide-system med AFS 700-monitor.

Ny körspårfunktion för AccuGuide

Traktorförare behöver inte räkna körspår vid sådd tack vare nya 3D-fältkartor som visas på AFS 700-skärmen. kördragen i vilka ett körspår ställdes in, eller som kräver inställning, är färgkodade och det är nu möjligt att samtidigt använda funktioner för att hoppa över av GPS linjer och körspår.

Nytt spårmönster för vändtegens hörn

Traditionellt har automatiska styrsystem avrundat fälthörn. Med hörn i 90 grader som tidigare krävt manuell styrning finns nu en ny hörnfunktion som gör det möjligt att arbeta med autostyrning in i hörnen och skapa 90-graders hörn, med A-B-linjer på skärmen som sträcker sig utöver fältgränserna. På så sätt säkerställer systemet en automatisk maximal användning av tillgänglig mark. AccuGuide styrsystem aktiveras omedelbart när redskapet kopplas in för arbete i ett vändtegshörn.

AFS 700-skärmen är nu kompatibel med Shapefile-data

Fältgränser kan nu även importeras i Shapefile.format. Olika typer av Shapefile-data, som applikationskartor för sådd, gödsling eller besprutning, kan skapas externt och importeras via USB vilket eliminerar behovet att skapa en helt ny fil med hjälp av ett skrivbordsprogram.

Med ISOBUS-enheter är det möjligt att använda funktionen Sektionskontroll, vilket gör inställningsprocessen enklare och sparar tid utan dokumentation som krävs av ISOBUS Task Controller. När vändtegen fullständigt används, säkerställer den automatiska sektionskontrollfunktionen precision och onödig överlappning.

Ny AccuStar GNSS-mottagare

Den nya motorn för ElectriSteer universella autostyrning riktar sig främst till äldre traktorer och tröskor samt små traktorer som inte levereras med autostyrning och kan fungera tillsammans med AFS 700-monitor. Den kan nu användas med den nya AccuStar-mottagaren och erbjuder fyra precisionsnivåer: Egnos (20 cm), AFS 1 (15 cm), AFS 2 (5 cm) och RTK+ (2,5 cm). För att använda nivån RTK+ måste signalen levereras via ett mobilnät. Case IH erbjuder sitt eget RTK+ nätverk i många europeiska länder. AccuStar använder en exklusiv "Glide" -teknologi för att öka Egnos signalprestanda och precision pass-till-pass via en positionsjämningsfunktion. AccuStar-mottagaren kan även användas som en pålitlig positioneringskälla för kartläggning eller sektionskontroll.

AFS Connect telematik

Visningen med ”Fleet History Map” av fordonets positioner via AFS Connect telematiksystem visar nu färdriktningen och aktiviteten som utförs med hjälp av färgkoder. Detta gör att ägare, förare och återförsäljare, där det är relevant, kan förstå traktorns aktiviteter och inställningar. Om de vill kan kunderna nu ge sin återförsäljare information om telemetri vilket ger en bättre kundsupport. Tvåvägs dataöverföring är nu möjlig för alla filformat som stöds (.cn1, ISOXML), medan ShapeFile programkartor också kan överföras via portalen till AFS 700-monitorn.


Ladda ned Zip-arkiv Dowload PDF