Brand

CASE IH definierar autonomi och tillkännager ett pilotprogram

14 Feb 2018

Fem kategorier skapar ramverk som beskriver ett spektrum av automation. Först i fältförsök med Bolthouse Farms, en division i Campbell Soup Company.

 

Sedan avslöjandet av den autonoma koncepttraktorn har Case IH utvecklat tekniken och ytterligare definierat automation och autonomi i jordbruket. Märket har haft diskussioner med kunder runt om i världen för att studera hur denna teknik kan användas för maximal nytta i företaget. Nu, genom sitt autonomi- och automationsprogram, utför Case IH forskningsprojekt och pilotstudier av autonom teknik i praktiken.

"Sedan den autonoma koncepttraktorn presenterades år 2016 har världen fått se vad som är möjligt med autonoma fordon, det var bara just det - ett koncept. Den här traktorn fungerade som en plattform för oss för att inleda diskussioner med jordbrukare och industrin om den teknik som behövs för odling med hög effektivitet idag och i framtiden," säger Robert Zemenchik, global produktchef på Case IH AFS. "Vi är redo att visa hur automation och autonomi kan tillämpas inom jordbruket och hur det kan fördjupa de precisionsodlingslösningar våra kunder använder sig av för närvarande på sina gårdar."

Fem kategorier av automation av jordbruk
Jordbruken världen över är olika och kräver olika nivåer av automation. Genom omfattande kunddriven produktdesign har Case IH funnit att nuvarande och framtida teknikbehov hör till fem kategorier inom automation för användning i jordbruket. De kategorier och typer av aktiviteter som är förknippade med var och en innefattar:
• Styrning
• Koordinering och optimering
• Förarassisterad automation
• Övervakad autonomi
• Fullständig autonomi

"Det är spännande att utforska effektiviteten som automation och slutligen full autonomi kan ge varje jordbruksföretag", sade Zemenchik. "Logiken bakom kategorierna är att ge en vision om vad som är möjligt. De är inte linjära, och en viss maskinpark kan till och med passa in i mer än en kategori i taget. Idag är många av våra kunder redan verksamma inom kategorin Styrning och/eller Förarassisterad automation."

De fem kategorier som definieras av Case IH börjar med att automatisera specifika uppgifter på ett redskap. Case IH visade vägen genom att vara först med att tillhandahålla automationsteknik för lantbruket redan på 1990-talet genom AFS AccuGuide™ autostyrning, och fortsätter idag med mer avancerade lösningar, som AFS AccuTurn™ automatiserad vändtegsteknologi och AFS Soil Command™- såbäddsdetekteringsteknik.

Forskning och pilotprogram för autonom teknologi ute i fält
År 2018, kommer Case IH att samarbeta med Bolthouse Farms i ett pilotprogram för autonoma traktorer. Målet med programmet är att förstå hur ny autonom teknik kan användas och hur den möter lantbrukets verkliga krav.

"Det enda sättet att utvärdera praktisk användning av den autonoma teknologin är att bokstavligen använda den där lantbrukarna kommer att använda den, på gården, integrerad i deras egen maskinpark och i det dagliga arbetet", sade Zemenchik.

Bolthouse Farms är en av de största morotsodlarna i Nordamerika med produktion året runt. Företaget odlar morötter på omfattande arealer över fyra stater och i Kanada. Företagets fokus på och öppenhet inför avancerad teknik, i kombination med deras önskan att förbättra produktiviteten, gör det idealisk för pilotprojektet i Case IH autonomi- och automationsprogram.

Pilotprogrammet kommer att fokusera först på stubbearbetning och alvluckring - båda väldigt repetitiva uppgifter som Bolthouse Farms utför året runt - och några autonoma Steiger®  Quadtrac® traktorer som drar en True-Tandem™ tallriksharv eller Ecolo-Tiger® tallriksharv kommer att användas. Detta kommer att bidra till att utvärdera autonom maskinstyrning med en mängd olika jordbearbetningsredskap, jordtyper, meteorologiska förhållanden och känslighets- och upplevelseaktiviteter.

“Ett av de främsta målen är att få agrar och förarbaserad feedback om användningen av autonom teknik i praktiskt lantbruk, så Case IH kan vidareutveckla och förbättra våra teknologiska styr- och maskinoptimeringssystem", sa Zemenchik. "Dessutom kommer vi att kunna lära av Bolthouse Farms vad de använder sig av för automation och autonomi som vi kanske inte redan har tänkt på."

Brian Grant, Bolthouse Farms vice VD för jordbrukssektorn, ser det autonoma traktorprogrammet som ett tillfälle att hitta nya sätt att effektivisera företagets verksamhet och leverera högkvalitativa livsmedel till den växande befolkningen.

"Vi börjar just nu spela "Och om?"-spelet - där vi frågar oss själva och Case IH-ingenjörer om vad autonoma traktorer kan göra" säger Grant. “Och svaren på dessa frågor är inte "om"... ...utan "när.’”

Case IH kommer att tillhandahålla regelbundna uppdateringar under hela pilotprogrammet.


Ladda ned Zip-arkiv Dowload PDF