Produkt

Hantering av körspår är nyckeln till en minskad markpackning

27 Jul 2018

Eftersom ett maskins första drag över fältet skapar en stor del av markpackningen genom markprofilen under hjul-/bandspåren, kan alla sätt som lantbrukare använder sig av för att minska passagerna för efterkommande arbeten utanför dessa spår, betydligt begränsa ytterligare markskador. Detta behöver inte vara svårt eller dyrt att uppnå.

Detta var budskapet från specialisten på precisionslantbruk Ian Beecher-Jones, som i stora drag skildrade några av de åtgärder som lantbrukare kan vidta för att minska risken för skada på markens struktur och problem med resurser och reparationer under 2018 Case IH presskonferans som hölls nära Dresden i Tyskland. That was the message from precision farming specialist Ian Beecher-Jones, who outlined some of the measures farmers can take to minimise the risk of soil structure damage, and assess and repair existing issues, at the 2018 Case IH press event held near Dresden, Germany. Små förbättringar i arbetet kan ge omfattande effekter på kostnadsbesparingar, menade Ian, som driver ett globalt konsultföretag för precisionslantbruk som ger råd till ägare av lantbruksmaskiner, återförsäljare och tillverkare om hur man maximerar värdet av sin utrustning för precisionslantbruk.

”Jordarten är i stor utsträckning irrelevant eftersom den påverkas på ett eller annat sätt. Däremot visar studier mätbara ekonomiska effekter på odlingskostnaderna och avkastning från minskad trafik och en följande markpackning, till stor del på grund av underhåll och bevarande av strukturen. ”

Förebyggande är bättre än botemedel

Att förebygga markpackning är bättre och billigare än att lindra den, säger Ian.

”Naturliga och mekaniska medel för att korrigera problem och bibehålla strukturen kan även hjälpa. Genom att främja tillväxten av daggmaskar och använda täckgröda är exempel på naturliga hjälpmedel. Mekaniskt innebär automatiska styrsystem, som styrs av en RTK-signal med 2,5 cm noggrannhet, att en minskad nivå av trafikerade ytor på fälten inte behöver vara ett besvärligt förfarande som kräver höga investeringar.”

Lantbrukare som använder eller överväger RTK-baserade automatiska styrsystem kommer redan att ha en stor del av tekniken som de behöver för att minska trafikerade ytor utan investering i redskap med matchande bredd, säger han.

“Full controlled traffic farming (CTF, fasta körspår) där man kör i exakt samma
spår utan avvikelser, år efter år, kanske inte är möjligt överallt och ”hanterad” trafik är kanske en bättre term för det önskade tillvägagångssättet än "kontrollerat". Beakta hur faktorer som jordart och fältsluttningar kan påverka markpackningen och kravet på korrigering. Använd regelbundet lämpliga, korrekt inställda redskap i rätt förhållanden för att minska markpackningen vid alla typer av jordbearbetningssystem.

Var inte rädd för att vara flexibel

”Lantbrukarna ska fundera på hur ett fält ska bearbetas på tröskning sätt för att minska körspåren – speciellt vid skördning och transport av gröda. Men under andra tider på året ska de inte vara rädda för att vara flexibla för att minska trafik på ett speciellt sätt som bäst passar deras system. Om det vissa år inte är möjligt att exakt följa det som anges ovan, t.ex. under en säsong med mycket regn eller när gröda som inte tröskas är med i växtföljden, är detta inte hela världen. Att  med tiden minska trafiken så mycket som möjligt ger fortfarande fantastiska fördelar.”

Samma gäller mark som måste bearbetas på en vinkel eller ska plöjas som ett led i
ogräsbekämpningen eller restaurering av jorden, säger Ian. Sådana processer kan leda till att fasta körspår tar ett steg bakåt, men om de är nödvändiga för en förbättrad produktion ska lantbrukarna inte vara rädda för detta.

”Vad som är viktigt är att trafiken minskas, oavsett arbetsuppgift. Bortsett från att följa samma spår, där det är möjligt, betyder det att man tänker på effekten på dessa spår. Kan traktordäck med smalare och längre avtryck hjälpa till att sprida vikten bättre och är däcken de bästa för den aktuella arbetsuppgiften? Väger traktorn riktigt för att minska slirning? Är band ett bättre val med tanke på jordart och arbetets omständigheter? Kan man ändra på bandbredden på gårdens traktorer så att de matchar varandra så bra möjligt? Eventuella marginella förbättringar kommer till slut att vara en fördel. ”

Till sist har skördeprocessen en betydande effekt på marken under hela året som följer, påpekar han. En studie av skördekartor kan visa ett förhållande mellan områden med låga avkastningar och zoner med markpackning, men själva skördeteknikerna kan ha en stor effekt på markskador för den följande grödan

”Ett komplett CTF-system krävs inte för att garantera att traktorer placeras noggrant under tömningen. Tömningsskruvar som ger ett extra kast från sina utblåsningsrör kan vara till hjälp i detta fall. Med tanke på att framhjulsdrivna maskiner med band kan hjälpa att hålla vikten på tröskan med mindre, smalare band. Till sist, om en tröska inte ska bytas ut inom kort och dess arbetsbredd inte passar fasta körspår, kan ett byte av endast skärbordet vara ett relativt billigt alternativ för dem som söker snabba resultat.”

Case IH CTF-lösningar: nytt AccuTurn Pro-system, paneuropeisk RTK+ över många länder, fordonsteknik med band

Hans-Werner Eder, Case IH EMEA produktmarknadschef, föreslog att lantbrukarna, när de överväger investeringar i teknik för att minska markpackningen, bör se noggrant på signaltäckningens stabilitet som tillhandahålls av signalleverantörer, att det finns en åtgärd vid signalförlust samt en förmåga att koppla samman strängar eller spridningar med hjälp av styrautomatisering vid radslut.  

”Vi fortsätter att utveckla Case IH RTK+-nätverket över hela Europa för att garantera att kunder som använder våra AccuGuide automatiska styrsystem får bättre signaltäckning, det vill säga med så få avbrott som möjligt, med hjälp av vår xFill-teknologi som täcker avbrott vid en signalförlust,” förklarar han.

“RTK+-nätverket omfattar för närvarande 79 basstationer och ger den stadiga täckning som krävs för kunder i alla områden för att till fullo dra nytta av en precision och repeterbarhet på 2,5 cm RTK när målet är att minska körspår och markpackning. När gårdarna blir större och - exempelvis på fastlandet i Europa - ofta korsar landgränserna, är det inte många andra som kan ge denna spridning av oavbruten paneuropeisk täckning. ”

Case IH-traktorernas förmåga att minska markskador ökar vid nästa säsongs introduktion av AccuTurn Pro, som ger fördelar med en 2,5 cm RTK repeterbarhet vid vändteg/svängar vid radslut.

”Denna nya utveckling, som finns på alla Case IH-traktorer med AccuGuide automatiska styrsystem, använder en RTK-signal, kombinerar fördelarna med automationen HMC II vändtegshantering för traktor/redskap med de med RTK-styrd automatisk styrning i nästa drag, för att begränsa markpackning vid vändteg och håller riktningen.”

Eder uppmanade även lantbrukare, vid bedömning av tröskor och viktiga traktorer som ska ersättas, att överväga om de ska utrustas med de drivsystem som bäst passar deras jordar och omständigheter.

”Fördelarna med att fördela tröskans vikt över långa istället för breda avtryck för att minska ytor med körspår har visat sig vara framgången hos Axial-Flow-tröskor medan skärbordsbreddar och tömningsskruvens längder på alla modeller har utformats för att hålla de fasta körspåren. Med Quadtrac har fördelarna med en konstruktion med fyra band och midjestyrning i förhållande till en traktor utan midjestyrning
och med två band bevisats i över två decennier. Magnum Rowtrac har visat att det är möjligt att dra fördel av dragkraft med band i ett mindre paket utan att tillgripa differentialstyrning. Och alla finns med det lättanvända RTK-styrda Case IH AccuGuide för repeterbarheten som krävs för att minska körspåren och en snabb återbetalning av investeringen.”


Ladda ned Zip-arkiv Dowload PDF