Produkt

Uppdateringar av skördetröskan Axial-Flow 250 skyddar kvalitet och ökar produktiviteten

27 Jul 2018

Med ett antal nya automatiserade funktioner som tagits fram för att förarna lätt ska kunna öka maskinens prestanda ifråga om grödans kapacitet och kvalitet, lanserar Case IH tre nya Axial-Flow-tröskor i 250-serien inför 2019 som ersätter de befintliga modellerna 7240, 8240 och 9240.

“Uppgraderingar av 250 Axial-Flow-serien fokuserar på att förbättra både tröskans och förarens produktivitet,” förklarar August von Eckardstein, Case IH marknadsföringschef för skördeprodukter i Europa, Mellanöstern och Afrika.

”Vårt mål har varit att underlätta beslutstagandet och göra fullständiga inställningar lättare för specifika önskade resultat. På detta sätt hjälper tröskan inte bara till att förbättra en erfaren förares prestanda, utan hjälper även en förare med mindre erfarenhet att snabbt få förtroende och få ut det mesta av maskinen.”

Automationen New AFS Harvest Command™

I hjärtat av ändringarna för de nya tröskorna 7250, 8250 och 9250 Axial-Flow finns Case IH:s AFS Harvest Command™-automation.  Detta helt nya tekniska paket använder indata från sexton sensorer för en kontinuerligt övervakning av maskinen och justerar sju olika inställningar för att öka tröskans prestanda. Automationssystemet styrs via terminalen AFS Pro700 i hytten och kan idag arbeta i vete, raps/canola, majs och sojabönor. Endast några få val beroende på typen av gröda och förhållandena gör att föraren kan ställa in maskinen för att uppnå önskat resultat.

Basversionen av AFS Harvest Command™ har det beprövade systemet Automatic Crop Settings (ACS). Det justerar delar i drift som fläkthastighet och slagskons frigång beroende på typen av gröda som valts på AFS bildskärm vilket undviker behovet att göra inställningar av enskilda delar.  Föraren kan snabbt justera tröskan och spara inställningarna för framtida användning.

Nästa version, med kontroll av matningshastigheten, justerar körhastigheten beroende på mängd gröda för att tillgodose önskat resultat – prestanda för att begränsa spill, maximal produktion eller fast produktion.  Föraren ställer in maximal motorbelastning och körhastighet och inmatningshastighetens kontrollsystem arbetar upp till dessa gränser. Det nya kontrollsystemet för inmatningshastighet kontrollerar körhastigheten beroende på grödan och drivhjulsbelastningen.  Inmatningshastighetens kontrollsystem fungerar i alla typer av grödor och kan användas som en fristående funktion.

Utrustningstillvalet av toppklass är den fullständiga AFS Harvest Command™-automationen som automatiskt justerar urtrösknings- och rensningssystemet beroende på samma önskade resultat som inmatningshastighetens kontrollsystem med tillägget av en övervakning av spannmålens kvalitet. Det använder en kamerateknik och avkänning av sålltrycket för att ge en ytterligare vägledning till maskinens automatiska justeringsprocess för att minska föroreningar i spannmålsprovet och bibehålla bästa spannmålskvalitet. Detta är en egenskap som Axial-Flow-tröskan fått sitt rykte från. 

“AFS Harvest Command™-automationens spannmålskamera använder en patentskyddad multispektral ljusemission – synlig och osynlig – för att med precision identifiera skadade kärnor och föroreningar,” säger August von Eckardstein. 

”Denna patentskyddade teknologi hjälper spannmålskameran att övervaka provkvaliteten med högre noggrannhet genom att belysa den med UV-, blått, grönt, rött och infrarött ljus. En kombination av dessa fem ljusspektrum ger en förbättrad detektion av exponerad stärkelse i skadade kärnor. AFS-terminalen varnar föraren om smuts påverkar kamerans klarhet.”

Med full automation kan AFS Harvest Command™ användas på fyra olika sätt. I samtliga fall ställer föraren in en maximal motorbelastning och maximal körhastighet för tröskan för att sedan arbeta i:

• Prestandaläge: tröskan arbetar på en hastighet som garanterar ett godtagbart spill av spannmål från rotorn och rensningssystemet.
• Läge med fast produktion: tröskan bibehåller en målproduktion genom att variera hastigheten och justerar inställningarna för att minska spillet.
• Läge med maximal produktion: tröskan arbetar upp till hastighets- och effektgränsen som ställts in av föraren samtidigt som inställningar justeras för att minska spillet från rotorn och rensningssystemet.
• Läget för spannmålskvalitet: tröskan justerar inställningarna för att bibehålla en önskad spannmålskvalitet och föroreningsnivå samtidigt som spillet minskas.

Genom att välja fliken ”Basic” (grundläggande) på AFS-skärmen kommer föraren åt typen av gröda, önskat resultat/strategi, maximal körhastighet och maximal motorbelastning. Systemet kopplas nu och skörden inleds. Finjusteringen kan göras via fliken Advanced (avancerade) där t.ex. inställningar för inledande start kan ändras, frekvensen på automatiska förändringar kan justeras och urtröskningen kan underlättas.

“AFS Harvest Command™-automationen har inte utformats för att ersätta förarens beslut utan för att förbättra det. Detta görs genom att identifiera faktorn som begränsar tröskans prestanda när förhållandena ändras, visa faktorn och göra justeringar för att hantera den”, säger August von Eckardstein.

“Erfarna förare kan även förbättra produktionen och kvaliteten på spannmålet och oerfarna förare kan snabbare uppnå en produktivitet som kan jämföras med en erfaren förare. För båda förarna innebär AFS Harvest Command™ mindre oro för faktorer som spill, fläkthastighet och rotorhastighet och därmed bättre fokus på skärbordets placering och avlastning”.

Uppdateringar av rotorhus och såll

Tröskorna i Axial-Flow 250-serien med AFS Harvest Command™-automation är utrustade med rotorskovlar som kan justeras i hytten. De sätts i rörelse från höger konsol när automationsfunktionen inte används eller automatiskt genom en självjustering när AFS Harvest Command™-automationen är inkopplad. De bakre sex skovlarna är kopplade och omfattar ett större justeringsområde och kan även manuellt justeras från marknivån. Genom att ändra skovlarnas stigning kommer grödan att röra sig snabbare eller långsammare genom rotorhuset och finjustera urtröskningen och frånskiljningen till grödans förhållanden för att förbättra effektiviteten.

I samband med kontrollen av övre och nedre såll har det kompletta paketet med AFS Harvest Command™-automation även en ny inställning av försållar inne i hytten vilket gör att AFS Harvest Command™-automationen kan automatiskt justera alla sållinställningar efter feedbacken från spillsensorerna, spannmålskameran och sålltrycksensorerna.  Detta kan även aktiveras manuellt när AFS Harvest Command™ inte används. Försållen som justeras i hytten finns även som ett fristående tillval som omfattar en fjärrbrytare som tillåter en inställning från de borttagbara sidoskydden.

Unika sålltrycksensorer ger data angående sållens belastning till AFS Harvest Command™-automationen vilket gör att systemet förstår hotande spill och justerar innan de inträffar. Dessa sensorer hjälper systemet att särskilja skillnaden mellan överbelastning av såll och spill vid utblåsning och därefter justera fläktens och sållens inställningar för att förhindra spannmålsförlust när tröskan kör in i eller lämnar grödan vid vändteget eller stannar ute på fältet. Tillsammans med tillvalet Auto Fan hjälper detta att förhindra spill i förväg genom att detektera sållens belastning och tröskans lutning. Fläkten och sållen arbetar tillsammans för att bibehålla en idealisk arbetsinställning och sålltryck.

”Detta resulterar i att sållen blir mycket mer effektiva, gör ett bättre jobb att skapa rent spannmål och med mycket mindre risk för överbelastning”, säger August von Eckardstein.

Ändringar på transmissionen

En ny hydrostatisk transmission med ett fält- och vägläge och reglage för två varvtalsområden ger ökad dragkraft och innebär att inga stopp och växlingar krävs under arbetet eller vid körning i backar. Den används via en varvtalsregulator med skalbart multifunktionshandtag och har en hastighetsreglering med sluten krets som bibehåller inställd hastighet i växlande markförhållanden. Maximala respektive hastigheter inom område ett och två är 18 km/tim och 40 km/tim även om minskade maximala hastigheter kan ställas in efter förarens önskemål och fältets förhållanden.

”Med ett minskat behov av att växla områden och maximala hastigheter som kan begränsas för t.ex. körning på fältet till vändtegen, skärs maskinstopp ner och skördetiden ökar”, påpekar August von Eckardstein.

Kompletterat med de uppgraderade hydrauliska drivningarna ökar uppgraderingen av transmission prestanda i sluttningar vid körning på väg med 36 procent. En ny uppgraderad differentialspärr ersätter föregående mekaniska pedal med en golvmonterad elektrisk knapp och bromsen går från en extern skivbroms till en intern oljekyld broms som kräver mindre tryck på pedalen för samma bromskraft och förbättrar kylningen som krävs i situationer där en kontinuerlig bromsning krävs.

Förbättringar av X-tra Chop-paket

X-tra Chop halmhackpaket har nu monterats med en ny fjärrbrytare för aktivering av spridarbord på marknivå vilket gör att motorn nås lättare för tankning och underhåll.

Uppgraderingar inmatningselevatorn

Utöver den befintliga lyftkapaciteten på inmatningselevatorn på 4,5 ton och 5,2 ton finns en ny lyftkapacitet på 6,1 ton på de största Axial-Flow-modellerna som gör att de kan hantera 13,5 m dukskärbord och 18-rads majsskärbord. Fabriksmonterad dubbel sidotilt kan nu även ge en förbättrad kontroll av dukskärbordet på 13,5 m.

 

En ny framplatta med framåt/bakåt-funktion som styrs från hytten gör att föraren kan ändra skärbordets framåt/bakåtvinkel med totalt 11,9 graders vinkeltilt för en förbättrad effektiv skörd i både låga grödor som bönor och höga grödor. Uppgraderingar av skärbordets höjdkontrollfunktion innebär respons och lägre marktryck samt justerbar återgång till snittning och återupprättning av lägre hastigheter.

Ground Speed Adaptive Sensitivity (GRAS) justerar automatiskt skärbordets höjdkänslighet när körhastigheten ökar eller minskar för att hålla skärbordet stabilt men responsivt. Som ett exempel, när känsligheten är inställd på högt läge för växlande mark och föraren saktar ner tröskans körhastighet, kommer systemets känslighet också att ställas i bakgrunden för att hålla skärbordet stabilt.   Inställningen av känsligheten förblir dock på högt börvärde så när föraren kan gå tillbaka till föregående körhastighet förblir skärbordet responsivt.

AFS Connect tillgänglig

Vår fabriksmonterade telematik, AFS Connect, ger en tvåvägs filöverföring mellan tröskan och kontorets dator via en webbportal. Alla tröskor är förkopplade och har en antenn för att ta emot modemet som krävs. När en tröska beställs förberedd för telematik har ett modem monterats. Allt som krävs för den fullständiga telematikversionen är en upplåsningskod. Modemet initieras från fabriken medan abonnemanget ska köpas av återförsäljaren.

”2019 årsmodell av Case IH:s Axial-Flow tröskor i 250-serien erbjuder betydande förbättringar av teknologi, livslängd och produktivitet” säger August von Eckardstein. ”Samtidigt bevarar de enkelheten, spannmålsbesparing och spannmålskvalitet som Axial-Flow skapat sitt rykte från”.


Ladda ned Zip-arkiv Dowload PDF