Brand

Det nya elektriska ogräsbekämpningssystemet XPower vinner bronsmedalj åt Case IH i 2019 SIMA Innovation Awards

22 Nov 2018

Systemet ingår i en serie med ny precisionsteknik från Case IH/Möjlighet att eliminera behovet av kemiska metoder/Löser problemen med andra former av ogräsbekämpning – kostnad, komplexitet, risk för skador på grödan/Effektiviteten påverkas inte av vädret
 
Ett nytt system, som använder elektrisk ström för att bekämpa ogräs och som ska saluföras som en del av en serie av ny precsionsodlingsteknik från Case IH, belönas med en bronsmedalj i Innovation Awards som hålls av SIMA-organisatörerna inför 2019 års mässa i Paris.
 
Utvecklad av det schweiziska företaget Zasso Group, har den ”elektriska ogräsbekämpningstekniken” med märkesnamnet XPower från Case IH, utvecklats för att möta behovet att hitta mer hållbara lösningar för ogräsbekämpning, enligt Maxime Rocaboy, Product Marketing Manager på Case IH.
 
”Digital ogräsbekämpningsteknik är minst lika effektiv som kemiska herbicider för ogräsbekämpning och är mer effektiv, ekonomisk, praktisk och säker för grödan än mekanisk ogräsrensning och stör dessutom inte marken eller stimulerar ytterligare ogrästillväxt”, tillägger han.
 
”Samtidigt är den mer praktisk, säker och billigare än uttorknings- eller bränningssystem som används för total ogräs- eller blastbekämpning.”
 
Hur fungerar det?
 
XPower-systemet omvandlar i huvudsak mekanisk energi till elektrisk energi, och ersätter kemikalier med högenergielektroner som tillförs vid ogräsets blad och arbetar sig ned genom rötterna, förklarar Maxime Rocaboy. Själva tillämpningstekniken är modulär för maximal flexibilitet och kan skräddarsys för att passa särskilda grödgeometrier och behov.
 
”Monterad på en traktor eller dess redskap med arbetsbredden 1,2–3,0 m genererar ogräskontaktenheten en hög spänning. Med hjälp av en sensor och/eller kamerabaserat styrsystem överför XPower, som styrs av traktorns klass 3 ISOBUS-system, denna spänning via ett element när det kommer i kontakt med ogräsbladet, som står fritt från grödan på marken, varpå spänningen leds ned till rötterna. Ett annat element som rör vid ett annat ogräs sluter den elektriska kretsen och ogräsets klorofyll skadas omedelbart. Systemet är lika effektivt på större växter som mindre.
 
”Den exakta ogräsarten är irrelevant och det finns ingen risk att väderomslag påverkar effektiviteten under ett arbetspass med systemet, eller på längre sikt risk att ogräset utvecklar herbicidresistens. Det finns heller inget behov av flera parallella metoder eller komplexa sprutscheman, eftersom systemet bidrar till att avhjälpa den gradvisa minskningen av antalet tillgängliga herbicider och bristen på nya godkända medel. Dessutom finns det ingen oro över kompatibilitet med den aktuella grödan – förutsatt att systemet kan behandla ogräs som växer ovanför grödan, kommer ogräset att bekämpas.”
 
Det minskande antalet kemiska herbicider och låga antalet nya godkända produkter spelar en stor roll i det växande problemet med ogräsresistens mot aktiva ingredienser i bekämpningsmedel, förklarar Maxime Rocaboy, och att förena resistenshanteringen med behovet av en effektiv bekämpning är en ständig utmaning.
 
”Att använda elektrisk ogräsbekämpning ensam eller i kombination med kemisk och/eller mekanisk ogräsbekämpning löser de flesta av dessa problem på ett ekonomiskt sätt och utan det krävs långa godkännandeförfaranden. Enheterna kan anpassas till olika radgrödor och kan styras från kompatibla traktorer med ISOBUS klass 3.”
 
Förutom att bekämpa ogräs som höga gräsarter i fältgrödor och behandla ogräs med komplexa rotsystem som t.ex. kvickrot, där markstörningar kan förvärra problemen, har systemet potential att bidra till ogräsbekämpningen i fruktodlingar mellan träd och buskar och eftersom det är möjligt att utföra en nära ogräsrensning finns det ingen risk för skador på träd/buskar och ingen markrörelse, vilket förhindrar att ogräset fortsätter gro och minimerar risken för markerosion. Krav på manuellt arbete försvinner och systemet är förenligt med principerna för ekologisk odling. Samtidigt är föremål som vattenrör och staket mycket mindre utsatta för skador än när mejning används som ogräsbekämpning.
 
Tekniken kan användas med andra system i den växande serien av Case IH-produkter för precisionsodling, påpekar Maxime Rocaboy.
 
”Eftersom den nödvändiga elektriska effekten för bästa resultat beror på fuktigheten på bladytan och transportförmågan beror på markens fuktighet, kan det nya väderprognossystemet FarmXact och registreringssystem för markfuktighet, som använder fältstationer, användas för att kontrollera om dessa faktorer är optimala för behandlingen. FarmXact använder SoilXact marksensorer, som är placerade i fältet under hela året. Data från dessa plus andra tillgängliga data, som data från regnradar, satellitbilder och väderstationer, bidrar också till att göra prognoser om markfuktigheten.”


Ladda ned Zip-arkiv Dowload PDF