Produkt

Ny AGXTEND-serie för precisionsodlingsteknik har lanserats av Case IH

21 Dec 2018

​Innovativ Case IH AGXTEND precisionsodlingsteknik kompletterar företagets befintliga Advance Farming System-produkter (AFS)/Omfattande benchmarking-tester säkerställer att lösningarna är marknadsledande/Fem AGXTEND-produkter vid lanseringen har biomassasensor, markkarteringsteknik, elektriskt ogräsbekämpningssystem och nära-infraröd övervakning av skördade grödor och smarta fältmiljösensorer.
 
Case IH AGXTEND-serien för precisionsodlingsteknik ger tillgång till nya och exklusiva lösningar som förbättrar produktiviteten och effektiviteten och ger reella fördelar under hela året. 
Genom att komplettera Case IHs befintliga Advanced Farmin
g System-produkter (AFS), utökar lanseringen av AGXTEND betydligt företagets befintliga erbjudanden inom precisionsodling och kommer så småningom att omfatta ett komplett utbud av precisionsodlingslösningar och anslutna tjänster.
 
”Introduktionen av AGXTEND understryker vårt engagemang för att göra det enklare för kunderna att tillämpa och dra nytta av den senaste, mest innovativa tekniken”, sa Maxime Rocaboy, Product Marketing Manager, Precision Farming Solutions, Case IH EMEA. ”Vi har genomfört omfattande benchmarking-tester för att säkerställa att produktserien representerar det bästa som erbjuds på marknaden. På Case IH arbetar vi för att snabbt utveckla detta utbud av produkter och tjänster.”
 
Inledningsvis kommer Case IH att erbjuda fem AGXTEND-produkter som täcker en rad tekniker. De är:
  • Ett biomassasensorpaket som analyserar växternas tillstånd för att därefter kalibrera användningen av gödselmedel
  • Marksensorsystem i realtid som automatiskt justerar redskapens arbetsdjupparametrar för att ge en enhetlig jordbearbetning
  • Mycket noggranna nära-infraröda (NIR) och sensorsystem som tillhandahåller grödans data i realtid för att kunna välja de mest effektiva maskindriftsparametrarna
  • Kemikaliefri ogräsbekämpning genom att använda elektrisk herbicidteknik
  • En serie av vädersensordata i realtid för att stödja informerade beslut inom jordbruket.
 
CropXplorer
Monterad på traktorns frontlyft, använder CropXplorer två mycket exakta optiska sensorer för att mäta grödans biomassa. De uppgifter som de samlar in bearbetas sedan med hjälp av algoritmer som beräknar grödans faktiska kvävebehov och justerar därefter spridaren på traktorns bakre trepunktslyft så att den fördelar exakt rätt mängd. CropXplorer inkluderar även ett Map + Overlay-läge som tillåter användningen av kartor över avkastningsmöjligheter tillsammans med sensormätningar under gång.
Trots sin avancerade teknik är CropXplorer lätt att använda. Den kan monteras på en standardutrustad frontlyft eller frontviktsram och kräver ingen kalibrering. Styrningen sker via en särskild terminal som är kompatibel med ISOBUS-gödselspridare liksom de flesta icke-ISOBUS-spridare som klarar av variabla appliceringshastigheter.
 
SoilXplorer
SoilXplorer-sensorn eller -kartläggaren består av en kontaktlös marksensor som använder elektromagnetism för att mäta markens konduktivitet på fyra olika djup: 0–25 cm, 15–60 cm, 55–95 cm, 85–115 cm. Enheten kan monteras på traktorns frontlyft och har två viktiga funktioner. Den kan användas för att kartlägga fält, registrera markens heterogenitet och bestämma marktypskartor och kartor över relativ vattenhalt. För det andra tillhandahåller den information som avgör förekomsten och djupet för kompakta områden, så att jordbearbetning kan utföras på varierande djup med kompatibel utrustning. Att arbeta på fullt djup endast när det är nödvändigt spar bränsle och metallslitage och ger en betydande kostnadsbesparing.
 
NIRXact
NIRXact gröd-/flytgödselsensor kan monteras på skördetröskor och pressar. Systemet använder nära-infraröd teknik (NIR) för att noggrant mäta avkastning, vattenhalt och grödans beståndsdelar, inklusive ADF (Acid Detergent Fiber, mått på växtens innehåll av cellulosa + lignin), NDF (Neutral Detergent Fiber, mått på cellulosa + hemicellulosa + lignin), stärkelse, aska och råfett. Detta ger en mängd fördelar som t.ex. att maskinstationerna kan sälja sina tjänster baserat på antalet skördade ton och jordbrukarna maximera försäljningspriset för skördad spannmål eller justera näringsintaget för mjölkkor och köttdjur.
 
Använd på en flytgödseltank, gör NIRXact-sensorn det möjligt att övervaka och justera mängden kväve som tillförs fälten genom att variera flytgödselappliceringshastigheten. Detta ger en mer korrekt användning av flytgödsel för gödsling, förbättrat miljöskydd och minskade transportkostnader.

Xpower
Xpower, ett unikt system för ogräsbekämpning med elektricitet, vann bronsmedaljen åt Case IH på 2019 SIMA Innovation Awards. Denna miljövänliga teknik ersätter kemikalier med elektricitet för ogräsbekämpning och blastdödning före skörd. Systemet är mycket effektivt och förstör växten helt ned till rötterna vid direktkontakt, med synliga effekter efter bara några timmar. Appliceringsbommar med arbetsbredder från 1,2 till 3 m är tillgängliga.
 
FarmXtend
Appen FarmXtend är en smart väderapplikation som fungerar med en hel uppsättning anslutna sensorer i fält och gör det möjligt för jordbrukare att övervaka väderdata från fältet för att underlätta beslut om t.ex. växtskyddsbehandling.
Vädersensorerna inkluderar den WeatherXact-anslutna väderstationen som känner av temperatur och fuktighet 1,0 m över marken och på grödhöjd, tillsammans med den RainXact-anslutna regnmätaren och SoilXact, som registrerar markfuktighet och -temperatur på olika djup.
 
FarmXtend-appen skiljer sig från andra system genom sin användning av kraftfulla algoritmer för att bestämma sjukdomsförhållanden för en mängd grödor, baserat på temperatur och fuktighet, och därmed fastställa de idealiska tidpunkterna för växtskyddsbehandling.


Ladda ned Zip-arkiv Dowload PDF