Produkt

Case IH introducerar ett nytt flaggskepp i sin storbalspresserie LB inför säsongen 2020

09 Nov 2019

LB436 HD erbjuder 22 % större baldensitet än den alternativa modellen LB434 XL med samma balstorlek på 120 x 90 cm / Nya och uppgraderade funktioner, inklusive pickup, drivlina, densitetssystem och knytteknik / Innovativa nya knytare ökar densiteten medan ändlös knytteknik minskar garnspill / Färre balar per area och mindre materialvolym reducerar transport och hantering

 

Lantbrukare och maskinstationer som vill packa mer material i varje bal för att reducera hanteringsbehov och transportkostnader kan dra fördel av den senaste modellen som lagts till i toppen av Case IH:s LB 4 XL serie storbalspressar för 2020. Med genomgående nya konstruktioner och komponenter kan LB436 HD skapa balar med upp till 22 % högre densitet än modellen LB434 XL, som producerar samma balstorlek på 120 x 90 cm och bibehålls i serien.

Till egenskaperna som är unika för LB436 HD hör en ny huvudväxellåda och en mittplacerad växellåda med skydd mot överbelastning av växellådan för hög kraftöverföring och säkerhet i drivlinan. Dessutom har ett nytt och innovativt knytsystem konstruerats för att främja produktiviteten och samtidigt eliminera skräp på fältet och i balar. LB436 HD är helt kompatibel med ISOBUS Klass 3, vilket innebär att den inte endast kan styras från en ISOBUS-skärm i traktorhytten, utan pressen kan också styra traktorns åtgärder, t.ex. att öka hastigheten framåt i områden med lätta slåttersträngar, för att automatiskt främja arbetshastigheten.

 

Kraftig konstruktion

Chassit på LB436 HD är byggt på en kraftig ram och är konstruerat för att tåla lasterna från ett system med hög densitet. Draget är bultat vid chassit och är kort för att främja sikt och manövrerbarhet, och medan den är lätt att justera för höjden hos olika traktorkrokar är den övre sektionen av inmatningskammaren en integrerad del. Kunden drar fördel av minimal påfrestning på både press och traktor.

 

Pickupen ger jämnare, snabbare och mer fullständig materialinsamling

Pickupen på 2,35 m som sitter på LB436 HD har en mekaniskt driven vals och rulltillhållare för att säkerställa effektiv inmatning även i stora slåttersträngar. Pinnarna är av stålspoltyp med 5,5 mm diameter och är ställda över fem pickupaxlar i stället för fyra på andra Case IH LB-modeller, för snabb och ren materialinsamling under högsta presshastighet. Svängbara pickuphjul är ett tillval.

Den låga friktionen och de plana ytorna hos de nya skydden av polypropylen för pickupfingrarna ger ett förbättrat materialflöde och jämnare inmatning, och deras avsaknad av kurvformade kanter säkerställer obehindrad överföring i sidled från skruvarna. Användningen av polypropylen maximerar också skyddens livslängd genom dess höga flexibilitet och minimala deformation.

 

Monterad med Rotor Cutter-teknik som standard

LB436 HD är som standard utrustad med Case IH:s Rotor Cutter snittningssystem, vilket omfattar 29 knivar med en justerbar knivväljare, med vilken 7, 8, 14, 15 eller 29 av dessa knivar kan användas. Knivarna är individuellt skyddade och valet av knivar indikeras på skärmen i hytten.

 

Mer packas i varje bal – nya densitetsnivåer

För att starta pressningen rekommenderar vi att traktorns kraftuttag kopplas in vid 850 rpm. Pressens svänghjul ökar hastigheten i två steg, från 0 till 684 rpm och sedan från 684 till 1.244 rpm. Ett meddelande visas sedan på traktorns ISOBUS-skärm och indikerar att inkoppling av den andra växeln är tillåten och traktorns motorhastighet kan ökas för att öka kraftuttagets hastighet till 1.000 rpm, vilket ökar svänghjulets hastighet till maximala 1.445 rpm. Som med andra viktiga delar i drivningen av pressen innebär ISOBUS-styrningen att föraren är fullt informerad och har kontroll. Med skärmen Case IH AFS Pro 700 ISOBUS drar föraren nu fördel av en ny reglagelayout som förbättrar användarvänligheten och enkelheten i arbetet.

LB436 HD har en justerbar förkammare med brytbultsskydd och en kolv med en högsta hastighet på 48 slag/minut. Kolvens slaglängd är längre än den hos LB434 XL för att flytta grödan längre in i balkammaren och förebygga att den föregående skivan inte påverkas under inmatningen, samtidigt som kolvkraften ökas med 150 % jämfört med den hos LB434 XL och kolven är säkrad med nya bultade svängarmar. Ompositionerade mothåll förbättrar hopfogningen av varje lager, medan nya dämpare reducerar ljudnivåer. Kompressionskanalen är längre och medan befintliga modeller har två cylindrar för kompression använder LB436 HD sju med större kompressionsringar. Alla dessa egenskaper är utformade för att säkerställa att så mycket gröda som möjligt packas i varje kolvslag som lämnar material i balkammaren, för maximal genomströmning.

Det sitter två densitetssystempumpar på den mittplacerade växellådan. Den första ger ett standard densitetsflöde medan den andra ger ett högt flöde för snabb stängning av spännskenorna. Systemet säkerställer att balkammarens tryck upprätthålls när kraftuttaget och traktormotorn har stängts av. Baktill ger en ny densitetsringkonstruktion förbättrad kontroll över densitetsluckorna och förmåga att snabbt stänga luckorna. Varje sidolucka styrs av två dubbelverkande hydraulcylindrar, medan en tredje cylinder sköter om toppluckan. Ballängden kan ändras via ett nytt elektriskt styrsystem på sidan av maskinen.

 

TwinePro knytare - innovation som erbjuder ekonomiska och miljömässiga fördelar

“Det nya knytsystemet TwinePro erbjuder flera fördelar, inte enbart för ägaren och föraren, utan också för boskap och för miljön”, säger Maxime Rocaboy vid Case IH.

“Viktiga fördelar inkluderar skyddet mot kontaminering av djurfoder och miljöpåverkan genom att se till att trådspill inte hamnar varken i foder eller i fält. TwinePro-knytaren ger också en signifikant ökning i draghållfasthet och ökad daglig produktivitet genom högre pressningseffektivitet med reducerad risk för att pressgarnet går av.”

Det nya knytarsystemet är kombinerat med omkonstruerade nålar och ett nytt system för återställ av nåloket. LB436 HD är monterad på en starkare ram för att tåla högre kolvbelastning, med elektriska fläktar för knytarna för att hålla enheterna rena, och de sex TwinePro-knytarna använder ett enkelt system för att skapa en stark knut, vilket ger föraren möjlighet att använda högsta möjliga densitet med ett brett urval av balgarn utan risk för att balar brister. Knytprocessen eliminerar skräp som skulle lämnas på balen – vilket förbättrar foderkvalitet – eller på fältet, och reducerar därigenom miljöpåverkan.

Till de primära systemelementen hör ett nytt tredje knytardrev som lägger till en tredje skärrotation för en aktiv frigöring av knuten. Det finns också en ny skiva för balgarnet med två utanpåliggande skåror i stället för fyra, som frigör trycket på garnet vid den andra knutformationen, med ett integrerat stift som lyfter garnskivhållaren så att garnet kan gå fritt från skivan i stället för att kapas. Knytardrevet driver garnskivan, kniven och knivarmen.

“Med TwinePro, när den första standardknuten har knutits, skapas en andra knut – slingan – för ytterligare balsäkerhet”, förklarar Maxime Rocaboy.

“Denna slingknut ger inte enbart en ökad styrka på upp till 30 % enligt trådtillverkaren TAMA, vilket resulterar i högre pressningseffektivitet och produktivitet, utan gör också att väl knutna balar med standarddensitet kan skapas med billigare garn, eller också kan högre densiteter erhållas med standardgarn.


Urval av hydrauliska styralternativ

Den hydrauliska standardspecifikationen omfattar manuella hydraulfunktioner, med elektrohydraulisk funktionalitet för knivlåda och knivar och en enkelverkande domkraft. Ett komfortpaket (tillval) gör det möjligt att styra funktioner elektrohydrauliskt med Power Beyond. Detta medger drivning av de fem hydrauliska funktioner som pressen kräver – tryck, retur, lastavkänning och dubbel upptagning/domkraft – plus ytterligare hydraulisk manövrering från hytten, inklusive balbana, balutmatning och hjullås.

 

Nytt axelarrangemang för jämnare och säkrare körning

Balpress LB436 HD är som standard utrustad med en tandemaxel. För att minimera schaktning i vändningar svänger bakaxeln upp till 15 grader, men den kan låsas efter behov. Ett automatiskt, hydrauliskt låssystem är tillval.

En nyhet för LB436 HD är hydraulisk fjädring av tandemaxeln. Pressar utrustade med detta tillval ger inte enbart en jämnare färd för pressen, utan minimerar också överföring av stötar till traktorn och föraren samt främjar bränsleeffektiviteten. Ett luftbromssystem är monterat som standard för att säkerställa säkra stopp. Däckalternativen omfattar 600/50 R22.5 och 600/55 R26.5 som erbjuder maximalt fotavtryck och markskydd medan pressen hålls inom 3,0 m för färd på väg.

 

Service förenklas

Den främre huven och sidopanelerna på LB436 HD kan lätt höjas för service och laddning av garnspolar. Tillägg för att snabba upp och förenkla servicearbete på pressen inkluderar tillvalet av ett nytt LED-baserat paket för service- och arbetsbelysning. Detta är inte enbart avsett att göra pressning i mörker säkrare, utan ser också till att trådpåfyllning och eventuella service- eller underhållsarbeten enkelt kan utföras även på natten. För rengöring av pressen är ett tryckluftssystem tillgängligt som en delsats, medan vägningssystem, kamera, vattenhaltsavkänningssystem, skördekartering, och telematik samt partiell eller full balutmatning är fabriksmonterade tillval.


Ladda ned bild Dowload PDF