Brand

Precisionsinvesteringar kan hjälpa mindre lantbruk att göra besparingar

23 Nov 2020

​Med den växande tillgången på prisvärd och samtidigt mycket noggrann teknik för precisionslantbruk, inklusive autostyrning/vägledningssystem, hantering av traktor/redskap på vändtegar och automatiserad vändning på vändtegar, kan små och medelstora lantbruk i Europa se en relativt god lönsamhet på sin investering av utrustning för precisionslantbruk lika betydande som för större lantbruk. 

Detta säger Alessio Quatraro, produktchef för uppkopplade tjänster vid Case IH:s moderbolag CNH Industrial. Medan kostnaderna för t.ex. bränsle, mineralgödsel och produkter för växtskydd fortsätter att stiga, och avfall medför kostnader och miljöpåverkan, kan både växtodlingsgårdar och djurgårdar – oavsett storlek – snabbt täcka kostnaden för att specificera eller lägga till precisionsteknik vid beställning eller uppgradering av en traktor, fortsätter han. 

"Minskad överlappning genom användning av vägledd styrning erbjuder potentiellt betydande besparingar i bränsle och insatsvaror såsom utsäde och mineralgödsel", påpekar Mr Quatraro. 

"Men det finns ytterligare fördelar att hämta. Till exempel förbättrar automatiska styrsystem, styrda av GPS, noggrannheten och säkerheten på natten och vid dålig sikt. För arbete på djurgårdar såsom gödningsspridning på vallar, där tidigare drag är svåra att detektera och mäta mot, gör de också noggrannheten i drag  till drag enklare. 

"Ju noggrannare GPS-signal som används är, desto större är de potentiella fördelarna som kan erhållas. Medan en GPS-bassignal med 10-15 cm noggrannhet gör det möjligt för autostyrningssystem att göra parallella drag med tillräcklig noggrannhet för uppgifter såsom stallgödselspridning, erbjuder en RTK-korrigeringssignal, och noggrannheten på 2,5 cm som den ger, möjlighet att använda fasta körspår som används år efter år, vilket minimerar markpackningen och maximerar potentialen för tillväxt hos grödan. RTK-vägledd autostyrning är särskilt användbar för etablering och hantering av radodlade grödor såsom majs och sockerbetor, där precision i placeringen av utsädet och påföljande arbete är viktigt för en jämn tillväxt och enkelhet i skörden, och är kritiska för ogräsrensning mellan raderna. 

"RTK-användning stöder också repeterbarheten i metoder för etablering av gröda som striptill, skydd mot markpackning reducering av bränsleförbrukningen. 

"GPS-noggrannheten i vägledd autostyrning i drag till drag reducerar inte bara bränsleförbrukningen och förbättrar arbetsresultatet. Minskad trötthet och bättre fokusering innebär inte endast högre produktivitet utan också ett säkert arbete, vilket är särskilt viktigt för dem som arbetar ensamma. 

"Medan anpassning under senare år till precisionslantbruk har haft stor spridning inom storskaliga växtodlingsjordbruk finns det fortfarande stort utrymme för mindre växtodlingsgårdar och djurgårdar att dra fördel av snabbare utförda arbetsuppgifter, större effektivitet och reducerade drifts- och ingångskostnader, plus bättre säkerhet." 

Frihet att specificera

Mr Quatraro citerar exemplet på en förare av en medelstor traktor, såsom en Case IH Maxxum eller Puma, allmänt använd av medelstora jordbruk med blandad driftsinriktning och djurgårdar runt om i Europa. Sannolikt ej beställda med autostyrning kunde dessa traktorer – och redskapen de arbetar med – vara betydligt mer produktiva för sina ägare om de specificerats med sådana system, förklarar han. 

"Genom att specificera "AccuGuide-ready" när en sådan traktor beställs levereras den med de nödvändiga elektriska och hydrauliska komponenterna. 

"Det går sedan att specificera antingen AccuGuide-komponenterna, vilket minimerar installationstiden – AFS-skärmen, navigationsstyrenheten och AFS 372-mottagaren – för att levereras installerade på traktorn eller för att läggas till senare. 

"Alternativt innebär det AccuGuide-kompletta alternativet att den nya Case IH-traktorn levereras fullt utrustad med AccuGuide från fabriken, vilket gör det möjligt för användaren att till fullo utnyttja fördelarna med auto-vägledning från leveransdagen, med AFS 700-skärmen monterad på armstödet."

Enklare vändtegsvändningar

Ny utveckling från Case IH har kombinerat funktionerna hos de oberoende systemen HMC II vändtegshantering och AccuTurn automatisk vändning på vändtegar för att skapa AccuTurn Pro vändtegshantering, vilket helt automatiserar vändtegsvändningarna och förbättrar komfort och effektivitet. 

"Med HMC II, när föraren har utfört den enkla proceduren med att programmera en sekvens av vändtegsvändningar via tid eller avstånd – som att koppla från fyrhjulsdrift, höja redskapet och stänga av kraftuttaget – medför en enkel knapptryckning vid vändtegen att alla programmerade steg automatiskt utförs i ordning. När arbetet återupptas görs alla steg automatiskt i motsatt ordning. Och det är nu möjligt att uppgradera till AccuTurn Pro som kombinerar detta med automatisk vändning på vändtegar." 

Fördelarna med repeterbarhet

AccuGuide-utrustade traktorer från Case IH kan ta emot ett urval av vägledningskorrigeringar, från den fria EGNOS-signalen med 20-25 cm noggrannhet drag till drag, via Range Point RTX (15 cm noggrannhet), till RTK + (2,5 cm). 

Repeterbarheten via förbättrade noggrannhetsnivåer innebär också exempelvis att samma körspår kan användas vid spridning av gödning eller flytgödsel på vallar, vilket minimerar trafiken på fältet. Andra möjligheter omfattar användning av samma A-B-linjer vid ogräsbekämpning mellan raderna som användes vid sådd av grödan. 

"Slutligen finns det ett urval av vägledningsteknik som kan innebära fördelar för små och medelstora lantbruk, framför allt de med traktorer som körs av  ägaren," tror Mr. Quatraro.​ 

"Dessa system kan ge en god lönsamhet på investeringen. Det finns flera alternativ, men Case IH:s återförsäljare kan ge vägledning i det bästa sättet att beräkna lönsamheten på potentiella investeringar i vägledning." 


Dowload PDF