Produkt

Automatiserad teknik förbättrar Axial-Flow® prestanda under krävande skördeförhållanden i Europa

01 Feb 2022

​​​​Mångsidig välbeprövad single-rotor urtröskningseffektivitet under den krävande, fuktiga skördesäsongen över hela kontinenten/AFS Harvest Command™-paketet på de senaste ledande modellerna i 250-serien ger ökad prestanda och fördelar för spannmålskvaliteten/Ökad produktion hjälper lantbrukarna att kompensera för en sen skörd.

Värdet av den senaste utvecklingen i Case IH:s tröskserie Axial-Flow®, inklusive AFS Harvest Command™-automatiserad teknik för de ledande modellerna i 250-serien, har bekräftats genom kapaciteten under en av de mest krävande skördesituationerna i Europa de senaste åren.

Växlande nederbörd och ibland mycket kraftig nederbörd över stora delar av Europa innebar en stopp-start-skörd för spannmålsodlarna, där många skördar sköts upp med två-tre veckor på grund av den sena mognaden, höga vattenhalter och det oförutsägbara vädret. Problemen drabbade hela kontinenten, där t.ex. Tyskland upplevde sin blötaste sommar på ett decennium. Ett antal Case IH Axial-Flow förare rapporterade att de kunnat tröska med sina Axial-Flow tröskor trots utmanande förhållande. De uppnådde dessutom en hög daglig avverkning, vilket gjorde att man kunde avsluta skörden och påbörja etableringen av efterföljande gröda i tid.

Case IH:s Axial-Flow urtrösknings- och avskiljningssystem har bevisat sin kapacitet under mer än fyra decennier av arbete på gårdar över hela världen, med en enda rörlig komponent – Axial-Flow-rotorn – som används för att tröska ur och sedan avskilja kärnorna från annat material, utan separat cylinder eller slagsko eller avbrott i materialgenomströmningen. På de senaste skördetröskorna i Axial-Flow 250-serien har systemets egenskaper förbättrats ytterligare genom den nya AFS Harvest Command-tekniken.

Beprövad i fält
Till de Axial-Flow-användare som utnyttjade skördetröskornas kapacitet under skörden 2021 hör Tupag Agrar jordbruksföretag, baserat i Thüringen i centrala Tyskland. Här, under vägledning av Sören Reinbeck, ledde företagets VD och Jan Breitschuh, skördetröskans förare, en Axial-Flow 9250 AFS Harvest Command, ett team som skördade 3 800 ha spannmål och kunde bemästra de mest krävande väderförhållandena samtidigt som det erbjöd effektivitet, tillförlitlighet, prestanda och komfort.

Vi hade en utmanande säsong, med en skörd som sträckte sig in i september på grund av vädret, vilket gjorde urtröskningsförhållandena mycket svåra”, säger Reinbeck.

Men även under sådana tuffa förhållanden gav Axial-Flow 9250 oss utmärkt spannmålskvalitet och genomströmning, och det är slutresultatet för en lönsam verksamhet.

AFS Harvest Command bevisar sitt värde
Baserat på återkoppling från skördetröskans spillsensorer, en kamera för kärnkvalitet och en rad sålltrycksgivare övervakar AFS Harvest Command viktiga driftfaktorer, från körhastighet och motorbelastning till reglering av inmatningshastighet och sållinställningar. De unika sålltrycksgivarna ger ett exakt mått på sållbelastningen, vilket gör att systemet kan bestämma skillnaden mellan överbelastning av sållet och sållförluster. Spannmålskameran identifierar skadade kärnor, plus annat material än spannmål (MOG), och justerar automatiskt inställningarna så att de uppfyller förarens önskade spannmålskvalitet för grödor från vete och korn till majs, sojabönor, raps och ris.

Hjälper till att öka produktionen under blöta skördeförhållanden
Under förra sommarens besvärliga skörd, visade sig den nya tekniken ytterligare förbättra Axial-Flow-skördetröskornas kapacitet vid arbete under blöta skördeförhållanden, genom att mäta ovannämnda faktorer – som motorbelastning och kärnskador/MOG – och automatiskt justera körhastigheten för att maximera in- och utflödet i förhållande till dessa faktorer. Systemet gör det möjligt för förarna att få ut maximala prestanda från sina maskiner under krävande förhållanden genom att välja ett av fyra automatiska inställningslägen: Prestanda, för maximal skonsam hantering av kärnorna och spannmålskvalitet samtidigt som genomströmningen optimeras; Spannmålskvalitet, för att uppnå maximal spannmålskvalitet samtidigt som spillet minimeras och genomströmningen optimeras; Fast genomströmning, där skördetröskan automatiskt anpassar sig för att spara spannmål och upprätthålla en hög kvalitet med bibehållen målgenomströmning; och slutligen Maximal genomströmning. Det var denna sista inställning som hjälpte många jordbrukare under den krävande skörden 2021, genom att maximera timkapaciteten medan maskinen automatiskt anpassar sig för att bevara spännmålskvaliteten och upprätthålla ett kvalitetsprov.

Fördelarna med AFS Connect-telematiken
De senaste tröskorna Axial-Flow 250-serien erbjuder också fördelarna med AFS Connect trådlös tvåvägsöverföring och hantering av data, vilket gör det möjligt för lantbrukarna att exakt hantera gård-, fält- och maskindata från sin dator, telefon eller surfplatta. Fördelarna är bland annat möjligheten att samordna tömning, underhåll och tankning samt att få meddelanden om avkastning, vattenhalt och andra skördedata. Allt detta bidrog till att hjälpa användarna av Axial-Flow-skördetröskorna att få ut mesta möjliga av snäva skördefönster och öka produktiviteten och vinsten.

Nya skärbord har betydelse
För att matcha mångsidigheten hos Axial-Flow-skördetröskorna erbjuder Case IH skärbord för varje typ av spannmål. Case IH:s kombination av skördetröska och skärbord är utformad för att erbjuda hög effektivitet och arbetshastighet, oavsett skördeutfallet och förhållandena. För årsmodell 2022 får skärbordsserien Case IH 3050 Varicut fler fabriksmonterade funktioner för att optimera prestanda, öka mångsidigheten och ge föraren ännu mer komfort.

Två skördetröskserier svarar mot kundens behov
Axial-Flow-skördetröskor finns i två serier för att passa ett brett spektrum av jordbruksverksamheter. Axial-Flow 150-serien ger höga prestanda i en kompakt konstruktion och riktar sig till medelstora jordbrukare, entreprenörer och maskinstationsägare som söker hög kapacitet, spannmålskvalitet och mångsidighet, med urtrösknings-, avskiljnings- och sållområden som är bäst i sin klass, för bästa möjliga ha/h-kapacitet. De ledande skördetröskorna i Axial-Flow 250-serien är gjorda för att möta behoven hos storskaliga lantbrukare, entreprenörer och maskinstationsägare som söker hög kapacitet, maximal spannmålskvalitet och teknik och automatisering som är utformade för att maximera skördeproduktiviteten.


Dowload PDF