Austoft 4000 Sugarcane Harvester

รถตัดอ้อย Austoft 4000 ใหม่จาก Case IH เปิดตัวแล้ว รถตัดอ้อยซีรีส์ใหม่นี้ออกแบบมาโดยพิเศษเฉพาะเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดอ้อยในไร่ที่ลดระยะห่างของแถวต้นอ้อยเป็นตั้งแต่ 1.1 และ 1.2 เมตร

Austoft_4000_sugarcane_harvester_with_tractor_500
Austoft_4000_sugarcane_harvester_with_tractor_16

ชมการทำงานของรถตัดอ้อยซีรีส์ Austoft 4000 ใหม่