Brand

Case IH engagerar sig i att leda den framtida utvecklingen av digital lantbruksteknik

05 Dec 2017

En workshop om digitalt lantbruk välkomnar europeiska institut och andra viktiga intressenter/Medarbetare diskuterar om de utmaningar och möjligheter som digitala teknologier har inom lantbruket

Case IH är officiellt engagerat i att hjälpa utvecklingen av ett digitalt lantbruk genom att arbeta tillsammans med andra i branschen för att hjälpa lantbrukare övervinna hinder vid tillämpningen av nya tekniker.

Under den senaste workshopen om digitaliseringen av europeiska lantbruksmaskiner, som organiserades av EURACTIV, ett ledande oberoende internationellt medienätverk, specialiserat på europeiska policyer, talade vice ordförande  för Case IH Europa, Afrika och Mellanöstern, Thierry Panadero, om hur ett digitalt lantbruk representerar den naturliga utvecklingen av den epok som precisionslantbruket inledde.

”Medan precisionslantbruket gav lantbrukare möjligheten att lättare kunna samla data, gör nu det digitala lantbruket att de kan utveckla användningen av dessa data och göra deras företag, och hela lantbruks- och livsmedelsbranschen, mer målinriktade och effektivare”, sa Thierry Panadero,

”Som ledande tillverkare av lantbruksmaskiner strävar vi efter en förändring av teknologin. Case IH erbjuder redan teknologier som spelar en roll i denna spännande nya epok och fortsätter att utveckla andra. Dessa digitala teknologier kan hjälpa lantbrukare att driva sina lantbruk på ett mer hållbart sätt genom system som AccuTurn som automatiserar vändtegsvändningar och minimerar på så sätt trafiken på vändtegen. De ökar effektiviteten genom en mer exakt användning av data som samlats av våra Advanced Farming System-skärmar för att underlätta planeringen av doser och givor och spara skördekarteringen. De kan även göra lantbruket mer socialt ansvarigt genom användningen av vår  RTK+ korrigeringssignal med en precision drag-till-drag på 2,5 cm för att undvika överlappningar och överdriven användning av gödsel, utsäde och andra insatsvaror. De kan även garantera datans säkerhet, automatisera lagringen så att lantbrukaren har exakta detaljer till hands ifråga om kostnader och produkter och köparna kan vara ännu tryggare på de produkter som de köper.”

Workshopens syfte var att tillhandahålla en tydlig definition av “Farming 4.0” – beskrivningen av den digitala tidsåldern som nu pågår och som har följt mekaniseringsepoker, miljörevolutionen och precisionslantbruk - och för att diskutera utmaningarna och fördelarna med sådana teknologier. Diskussioner inriktades på möjliga lösningar för att övervinna hindren vid antagandet av sådana teknologier och hur tillverkare av lantbruksmaskiner som Case IH kan hjälpa till med digitaliseringen av lantbruket i Europa.

Viktiga personer med intresse för utvecklingen av det digitala lantbruket  var med på mötet. De inkluderade Louis Mahy, chef för utvecklingsprogrammet, Forsknings- och utvecklingsenheten i Europeiska kommissionens DG AGRI; Max Schulman, lantbrukare; ordförande för Cereals Working Party från COPA-COGECA; Ivo Hostens, teknisk chef, Europeiska lantbruksmaskinindustrin (CEMA) och Mute Schimpf, livsmedel, lantbruk och biologisk mångfald, Friends of the Earth Europa.

”Genom att arbeta tillsammans som en bransch kan vi hjälpa lantbrukare att övervinna hindren vid digitaliseringen av deras företag, vara en del av EU:s strävan att stödja lantbruksinnovation, föra analoga maskiner in i den digitala tidsåldern och se till att de som är inblandade i lantbruket sätts i bästa produktiva användning. Digitalt lantbruk handlar inte bara om maskiner som används för lantbruk - det handlar också om engagerade människor.”


Ladda ned Zip-arkiv Dowload PDF