Producten

Vereenvoudig en geoptimaliseerd om nog meer voordelen te bieden

28 jul 2016

In tijden, waarin de prijzen voor landbouwproducten sterk onder druk staan, is een zuinige, maar efficiënte en productieve bedrijfsvoering belangrijker dan ooit. Besparen op de bedrijfsmiddelen, maximale nauwkeurigheid en efficiënt gebruik van alle middelen, met inbegrip van de benodigde arbeidsuren, zijn daarbij van wezenlijk belang. En dit is precies waar de actuele updates van het Case IH Advanced Farming Systems (AFS) zich op richten: met aanzienlijke verbeteringen van de AFS Pro 700-monitor, het telematica-systeem, de automatische geleiding en de Task Controller. Deze vernieuwingen van AFS, verkrijgbaar vanaf het begin van de zomer van 2016, bieden klanten van Case IH de mogelijkheid om hun productiviteit aanzienlijk te verhogen dankzij vele verschillende functies, die bijvoorbeeld ook een vereenvoudigde import en het gebruik van Shapefile-applicatiekaarten, de opstelling van betere werkberichten en opbrengstkaarten en een optimale benutting van kopakkers mogelijk maken.

AFS Pro 700: nog betrouwbaarder
De in de praktijk reeds zeer beproefde AFS Pro 700-monitors bieden vanaf heden een reeks van nieuwe functies; zo kunnen verschillende Shapefile-gegevenstypes met betrekking tot variabele aanbrengingshoeveelheden, zowel voor zaad, kunstmest als plantbeschermingsmiddelen extern worden aangemaakt en via een USB-stick worden ingevoegd in de.cn1 map van een bepaalde zwad, die al in de AFS Pro 700-monitor bestaat. In de praktijk betekent dit dat er geen compleet nieuw .cn1 bestand hoeft te worden aangemaakt via externe desktopsoftware – waardoor u kostbare tijd uitspaart. Ook in het geval dat er van tevoren nog geen overeenkomstige .cn1 map werd aangemaakt, verlopen de import van Shapefiles en de aanmaak van nieuwe cn1 bestanden snel en eenvoudig.

Hetzelfde geldt voor de import van Shapefile Multiswath Sets, die met externe desktopsoftware werden aangemaakt. Deze functionaliteit is met name nuttig in het geval dat de extern software geen aanmaak van .cn1 bestanden ondersteunt. De belangrijkste vernieuwing van de AFS Pro 700-monitors betreft het zogenaamde „Headland boundary drawing tool“. Met deze functie wordt de kopakker exact afgestemd op de buitenste grenzen en wordt de nieuwe Headland Trigger bij de deelbreedteschakeling „Section Control“ geoptimaliseerd. Deze vernieuwing, die tot optimaal gebruik van de kopakker leidt, zorgt zo voor een zo spaarzaam en efficiënt mogelijk gebruik van alle bedrijfsmiddelen.

Toegevoegde waarde van het telematica-systeem AFS Connect
Naast de import van Shapefile-gegevens in de AFS Pro 700-monitor bieden de actuele updates ook nieuwe mogelijkheden voor het exporteren van gegevens. Het is nu bijvoorbeeld ook mogelijk om de
gegevensformaten .XLS en .CSV te downloaden via het AFS Connect Webportal, deze te bewerken in veelgebruikte programma's als Microsoft Excel en ze te gebruiken voor managementbeslissingen. Ook zijn de mogelijkheden voor het aanmaken van werkberichten, zoals opbrengstkaarten, die onder meer gebruikt worden als basis voor aanbrengingskaarten voor kunstmest, verder verbeterd. Deze updates zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de nauwkeurigheid. Hetzelfde geldt voor het gelijktijdige gebruik van het AFS Connect telematica-systeem en RTK ontvangst via radio.

AFS AccuGuide stuursysteem: Sneller en individueler!
De automatisch geleiding zorgt er dankzij de nieuwe implementatie van de modus voor kopakker-hoeken voor dat het oppervlak van de kopakker volledig wordt benut. In plaats van de voorheen gebruikelijke automatische afronding van de kopakker-hoeken en het daarmee gepaard gaande oppervlakteverlies kunnen de gebruikers nu kiezen tussen een nieuwe modus voor rechthoekige of een traditionele modus voor afgeronde kopakkersporen. In de nieuwe „hoek-modus“ worden de kopakkersporen tot over de veldgrenzen getrokken - en maken het zo mogelijk om ook de hoeken van de kopakker indien gewenst in het beheer op te nemen.

Daarbij zorgt de functie Advanced Line Acquisition van de automatische geleiding bij Case IH nu ook bij hogere werksnelheden voor een snellere hervatting van het nieuwe rijspoor na het keren. Verschillende parameters zoals stuuraanslag aan het begin, maximale stuuraanslag of de keersnelheid kunnen naar wens individueel worden afgesteld. Permanente rijsporen voor Controlled Traffic Farming alsmede traditionele rijsporen worden nu in het display weergegeven met een eigen lijnkleur; zo heeft de bestuurder visuele controle over bestaande rijsporen en de invoeging van nieuwe permanente rijsporen.

Eenvoudiger navigeren met de nieuwe Task Controller UI
De Task Controller User Interface (gebruikersinterface) is volledig herzien en biedt de gebruiker nu nog meer overzicht en een vereenvoudigde navigatie. Tot de vernieuwingen behoren een ISOBUS knop op het startscherm, een overzichtelijkere weergave van de instellings- en bedieningsmogelijkheden en de mogelijkheid van individuele instelling van 1 x 4, 2 x 2 of 2 x 4 vensters op de monitor (door de gebruiker gedefinieerde weergavevensters). Voor exclusief gebruik van de deelbreedtefunctie van de Task Controller is ook de functie „alleen deelbreedteschakeling“ beschikbaar.

„Ook de software van de Task Controller werd volledig herzien en verder geoptimaliseerd. Bij al deze updates kwamen voor ons de productiviteit en de voordelen voor de klant op de eerste plaats. Met deze vernieuwingen bieden wij niet alleen perfecte oplossingen voor nieuwe machines, maar ook doeltreffende benaderingen om reeds op het bedrijf aanwezig machines efficiënter en productiever te kunnen gebruiken“, aldus Ulrich Sommer, die verantwoordelijk is voor de productmarketing in Europa, het Midden Oosten en Afrika.


PDF downloaden