Producten

Het beheer van rijpaden is de sleutel tot vermindering van bodemverdichting

27 jul 2018

Aangezien de eerste passage van een voertuig over een veld de meeste verdichting van het bodemprofiel onder de rijpaden van de wielen/rupsbanden veroorzaakt, kunnen alle manieren, waarop landbouwers het rijden buiten deze paden bij volgende werkzaamheden kunnen beperken, verdere bodembeschadiging aanzienlijk verminderen – en dit hoeft niet moeilijk of kostbaar te zijn.

Dat was de boodschap van de precisielandbouwspecialist Ian Beecher-Jones, die tijdens het persevenement van Case IH 2018, in de buurt van Dresden, Duitsland, een overzicht gaf van de maatregelen die landbouwers kunnen nemen om het gevaar voor schade aan de bodemstructuur tot een minimum te beperken en bestaande problemen te beoordelen en te herstellen.  Kleine verbeteringen in het beheer van de werkzaamheden kunnen een grote impact hebben op kostenbesparing, aldus de heer Beecher-Jones, die een wereldwijd opererend adviesbedrijf voor precisielandbouw runt, dat eigenaren van landbouwmachines, dealers en fabrikanten ondersteunt met adviezen om alles uit hun precisieapparatuur te halen wat erin zit.

“Voor wat betreft de impact is het bodemtype grotendeels irrelevant, terwijl studies aantonen dat minder verkeer, en dus minder verdichting, meetbare financiële gevolgen heeft voor de kosten van de aanplant van gewassen en de opbrengst, voornamelijk dankzij de handhaving en het behoud van de structuur.”

Voorkomen is beter dan genezen

Het voorkomen van bodemverdichting verdient de voorkeur boven het verhelpen ervan, aldus Beecher-Jones.

“Om problemen te corrigeren en de structuur in stand te houden, kunnen zowel natuurlijke en mechanische middelen hulp bieden. Het aanmoedigen van regenwormenpopulaties en het gebruik van bodembedekkers zijn voorbeelden van natuurlijke hulpmiddelen.. Mechanisch gezien betekenen automatische stuursystemen, geleid door een RTK-signaal met een herhaalbare nauwkeurigheid van 2,5 cm, dat een vermindering van de hoeveelheid bereden land binnen velden geen complex proces hoeft te zijn dat grote extra investeringen vereist.”

Landbouwers die met RTK-gebaseerde automatische stuursystemen werken, of dit in overweging hebben, beschikken al over een groot deel van de technologie die ze nodig hebben om de bereden zones tot een minimum te beperken zonder te investeren in werktuigen met aangepaste breedte, zo zei hij.

“Volledige rijpadenteelt, oftewel controlled traffic farming (CTF) waarbij jaar na jaar exact dezelfde machinepaden worden gebruikt, zonder enige afwijking, zijn niet altijd overal mogelijk, en ‘beheerd’ verkeer is misschien een betere term voor de vereiste benadering dan ‘gecontroleerd’. Bedenk hoe factoren als bodemtype en helling van het veld invloed kunnen hebben op de verdichting en de noodzaak tot correctie. Tijdig gebruik van geschikte, correct afgestelde werktuigen onder de juiste omstandigheden zal helpen het ontstaan van verdichting tot het minimum te beperken, bij alle soorten grondbewerkingssystemen.

Wees niet bang om flexibel te zijn

“Landbouwers moeten nadenken over wat de beste manier is om een veld te bewerken, om zo de bereden delen van velden te minimaliseren – met name bij het oogsten en transporteren van gewassen. Maar op andere momenten van het jaar moeten ze niet bang zijn om flexibel te zijn, en bij het beperken van het verkeer kiezen voor een praktische manier, die optimaal aansluit bij hun systeem. Als het in bepaalde jaren – na een nat seizoen of wanneer een niet-combineerbaar gewas in roulatie is bijvoorbeeld – niet mogelijk is om de bestaande lijnen exact te volgen, dan is dat echt niet het einde van de wereld. Het verkeer door de jaren heen zoveel mogelijk beperken zal nog steeds grote voordelen met zich mee brengen."

Hetzelfde geldt als het land moet worden bewerkt in een hoek of moet worden geploegd om onkruidzaden te begraven of voor herstructurering van de bodem, aldus Beecher-Jones. Dergelijke processen kunnen een stap achteruit betekenen voor de rijpadenteelt, maar als ze noodzakelijk zijn om de agronomie te verbeteren, dan moeten landbouwers hier niet bang voor zijn.

“Wat essentieel is, is dat, ongeacht de werkzaamheden, het verkeer moment voor moment zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dat betekent niet alleen dezelfde paden volgen waar dit maar mogelijk is, maar ook rekening houden met de impact op die paden. Zouden tractorbanden met smallere, langere loopvlakken kunnen helpen om het gewicht beter te verspreiden, en hebben de gemonteerde banden de optimale bandenspanning voor de taak in kwestie? Is de tractor correct verzwaard om wielslip tot een minimum te beperken? Zijn rupsbanden een betere optie gezien het bodemtype en de werkomstandigheden? En is het mogelijk om de spoorbreedtes van de tractoren van een boerderij aan te passen zodat ze zo gelijk mogelijk zijn? Alle marginale verbeteringen zullen uiteindelijk een voordeel opleveren.”

Tot slot onderstreept hij dat het oogstproces een belangrijke uitwerking op het land heeft gedurende het erop volgende jaar. Het bestuderen van oogstkaarten kan een eventuele correlatie aan het licht brengen tussen gedeeltes met een lage opbrengst en zones van bodemverdichting, maar ook de oogsttechnieken zelf kunnen een grote impact hebben op de bodembeschadiging in de aanloop naar het volgende gewas.

“Er is geen compleet CTF-systeem nodig om te verzekeren dat tractoren gedurende het laden nauwgezet worden gepositioneerd. Losvijzels die beschikken over eindstukken met extra uitstootkracht kunnen hierbij helpen. En het gebruik van vooraandrijfunits met rupsbanden kan helpen om het gewicht van de maaidorser zelf binnen een kleiner, smaller bereik te houden. Tot slot, als een maaidorser niet op korte termijn in aanmerking komt voor vervanging maar de werkbreedte ervan niet geschikt is voor een rijpadenteeltprogramma, kan overwogen worden om alleen het maaibord te vervangen, als relatief goedkope optie voor wie snel resultaten wil zien.”

Case IH CTF-oplossingen: nieuwe AccuTurn Pro, landelijke RTK+ dekking, rupsbandtechnologie

Hans-Werner Eder, Case IH EMEA-manager voor productmarketing, suggereerde dat landbouwers bij het overwegen van investeringen in technologie om verdichting te minimaliseren, zorgvuldig moeten kijken naar de consistentie van de door signaalaanbieders geboden dekking, alsmede naar de voorziening voor eventueel signaalverlies, en de mogelijkheid om zwaden of partijen te koppelen door middel van stuurautomatisering op het einde van de rij.  

“We blijven het Europese Case IH RTK + -netwerk uitbreiden om ervoor te zorgen dat klanten, die onze automatische AccuGuide-stuursystemen gebruiken, kunnen profiteren van een zo continu mogelijke signaaldekking, mede dankzij onze xFill-technologie die hiaten overbrugt in het onwaarschijnlijke geval van signaalverlies” zo legde hij uit.

“Het RTK + -netwerk omvat momenteel 979 basisstations en biedt de consistente dekking die klanten in alle gebieden nodig hebben om ten volle te profiteren van 2,5 cm RTK-nauwkeurigheid en herhaalbaarheid, in hun streven naar het minimaliseren van rijpaden en verdichting. Landbouwbedrijven worden steeds groter en overschrijden  - bijvoorbeeld op het vasteland van Europa - vaak de landsgrenzen, en slechts weinig anderen kunnen deze spreiding van ononderbroken dekking door heel Europa bieden.”

Het vermogen van de tractoren van Case IH om bodembeschadiging te helpen minimaliseren wordt nog verder uitgebreid door de introductie, voor het volgende seizoen, van AccuTurn Pro, een systeem dat de voordelen van 2,5 cm RTK herhaalbaarheid beschikbaar maakt voor het keren op de kopakker of aan het einde van de rij.

“Deze nieuwe ontwikkeling, beschikbaar op alle Case IH-tractoren met het automatische stuursysteem AccuGuide dat gebruik maakt van het RTK-signaal, combineert de voordelen van tractor-/werktuigautomatisering in de vorm van HMC II kopakkermanagement met die van RTK-geleide automatische sturing naar de volgende passage, om verdichting van de kopakker te voorkomen en de paden te volgen.”

De heer Eder zei ook dat landbouwers bij het kiezen van vervangende machines voor maaidorsers en tractoren moeten nagaan of deze geschikt zijn voor de rijsystemen die het beste bij hun bodem en werkomstandigheden passen.

“De voordelen van het verspreiden van het gewicht van de maaidorser over lange in plaats van brede loopvlakken om de rijpaden te minimaliseren bleek een succes te zijn bij Axial-Flow maaidorsers op rupsbanden, terwijl de maaibordbreedtes en losvijzellengtes op alle modellen zijn ontworpen om te helpen bij het beheersen van het verkeer op het veld. De Quadtrac levert al twee decennia lang het bewijs van de voordelen van een knikmodel met vier rupsbanden ten opzichte van een differentieel-gestuurd model met dubbele rupsbanden. De Magnum Rowtrac heeft aangetoond dat het mogelijk is om te profiteren van rupsbandaandrijving in een kleiner pakket, zonder terug te hoeven vallen op differentieelsturing. En al deze modellen zijn beschikbaar met het eenvoudig te bedienen RTK-geleide AccuGuide-systeem van Case IH, dat de herhaalbaarheid biedt die nodig is om de rijpaden tot het minimum te beperken en snel rendement te hebben op de investering.”


Zip-bestand downloaden PDF downloaden