Producten

Galileo-satellieten geven gebruikers Case IH AFS RTK+ boost

31 okt 2018

Case IH verbetert de kracht van zijn netwerk van RTK+-correctiesignalen door het Europese Galileo-systeem toe te voegen aan de compatibele satellieten waarmee het werkt, voor een betere ontvangst en betrouwbaarheid van het signaal voor boeren die Case IH RTK+-geleide automatische sturing en dergelijke technologieën gebruiken.

Real Time Kinematic (RTK)-systemen zijn over het algemeen afhankelijk van signalen van het Amerikaanse GPS- of Russische GLONASS-satellietnetwerk, die geen van beide zijn ontworpen voor primair gebruik door burgers. Om Europese Case IH-gebruikers een betrouwbaar alternatief te bieden tijdens gebruik van RTK+-geleide automatische stuursystemen met een herhaalbare nauwkeurigheid van minder dan 1,5 cm, gebruikt Case IH AFS RTK+ nu ook het Galileo-netwerk, een Europees systeem gericht op burgerlijk gebruik.

De toevoeging van Galileo aan de wereldwijde GNSS-satellieten helpt het risico op signaalverlies te minimaliseren, wat van doorslaggevend belang is voor de integratie van deze signalen in het Case IH AFS RTK+-signaalsysteem. De onafhankelijkheid van het Europese satellietnetwerk is een belangrijkste doel, maar Case IH AFS RTK+ is ook ontworpen om compatibel te zijn met bestaande en geplande GNSS-satellieten en om samen te kunnen werken met GPS en GLONASS.

Galileo bouwt op de capaciteiten van EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), het eerste pan-Europese navigatiesysteem via satelliet, met betere informatie over positionering en timing. Dit leidt tot een consistentere signaaldekking, waardoor een krachtig en betrouwbaar signaal voor een nauwkeurige baan-tot-baan-nauwkeurigheid kan worden gegarandeerd. Dit is gunstig voor boeren, aangezien de uitvaltijd door het wachten tot het signaal wordt teruggewonnen, wordt geminimaliseerd, en zorgt voor een consistent hoge efficiëntie in het verbruik van zaden, kunstmest en gewasbeschermingsproducten, dankzij parallelle passages met een minimale overlapping, en een maximaal gewaspotentieel.

“Het gebruik van GNSS-technologie opent deuren naar nieuwe productiviteitsniveaus en kansen in de Europese landbouw, door boeren van een ongekend kennisniveau van hun gewassen, veestapel en activiteiten te voorzien, terwijl de sector efficiënter, concurrerender en milieuvriendelijker wordt,” aldus Maxime Rocaboy, Product Marketing Manager AFS-technologie bij Case IH.

“Verbeterde RTK+-nauwkeurigheid door de toevoeging van signalen van het Galileo-satellietsysteem is de belangrijkste manier waarop we gebruikers van Case IH-tractoren en -maaidorsers kunnen helpen om innovatief en concurrerend te zijn, in hun streven naar een duurzame landbouw om de steeds groter wordende wereldbevolking op een milieuvriendelijke manier te voeden.


Zip-bestand downloaden Word-document downloaden