Produkty

Kombajn zbożowy Axial-Flow® marki Case IH solidna wydajność przy młóceniu soi

08 maj 2015

​Wysoka wydajność młócenia z zerowymi stratami podczas zbiorów soi / Doskonała jakość zbiorów zapewniająca wysoki wysiew dzięki uzyskiwaniu odpowiednich ziaren z firmy Saatbau Linz.

Soja, uchodząca za królową roślin strączkowych, cieszy się obecnie wielką popularnością, między innymi w atmosferze poszukiwania nowych źródeł białka w wielu regionach rolniczych Europy. Ten wzrost zainteresowania uprawą soi wzmocniły całkiem nowe możliwości ze strony tej rośliny w kontekście tzw. zazieleniania użytków, czyli wysiewu soi jako ekologicznie niezawodnej i preferowanej rośliny.
W Austrii najbardziej odpowiednie i wydajne odmiany tej rośliny oferuje Saatbau Linz.
Nie należy zapominać, że uprawie soi towarzyszą również specjalne wymagania dotyczące procesu zbiorów. Przechowywanie zbyt dużej ilości soi przez długi czas lub zbyt niskie umiejscowienie dolnych strąków na łodygach grożą błyskawicznymi i znaczącymi stratami. W związku z tym, bardzo ważne jest opracowanie optymalnego procesu zbiorów, a także wybór odpowiedniego czasu młócenia i poziomu wilgotności roślin.

Narzędzia odpowiednie do zbioru plonu nasion – nawet soi?
Kombajny zbożowe Axial-Flow marki Case IH od lat sprawdzają się doskonale w zakresie zwiększania wydajności plonu nasion, również dlatego, że zapewniają delikatny omłot. Korzystając z tych doświadczeń, pod koniec września 2014 r. specjaliści marki Case IH zademonstrowali klientom przydatność kombajnów Axial-Flow do młócenia podczas specjalnego dnia poświęconego temu etapowi zbiorów. W pokazie wzięli również udział pracownicy dostawcy nasion, firmy Saatbau Linz. Do pokazów użyto nowego kombajnu Axial-Flow 7240 marki Case IH wyposażonego w zespół żniwny z serii 3020. Obszar testowy stanowiło pole soi dające średnie zbiory na poziomie 3,5 tony z hektara – wykonywane przy 16-procentowej wilgotności upraw. akie warunki pracy okazały się wprost wymarzone, aby kombajn Axial-Flow mógł pokazać, co potrafi, np. potencjał wydajności rotora Axial Flow. Ulepszony rotor ST z nowej serii 240 zapewnia najwyższą wydajność podczas zbiorów soi, ponieważ zapewnia wysoki przerób nawet w niesprzyjających warunkach pracy.
Jak wykazały testy praktyczne, dzięki delikatnemu procesowi młócenia i skutecznemu odsiewowi resztek ziaren, system Axial-Flow zapobiega również stratom ziarna na polu i znacznie zmniejsza ilość plew w zbiorniku ziarna.

Nawet przy niskich prędkościach rotora (400 obr./min) udawało się osiągnąć wysoką prędkość zbioru w przedniej części rotora, która zapewniła skuteczne, a jednocześnie delikatne oddzielanie cennego ziarna z wykorzystaniem sił odśrodkowych. Dzięki temu nie trzeba było stosować żadnych elementów dodatkowych, jak na przykład zewnętrznych bębnów przyspieszających.
Do tego sukcesu w polu przyczynił się naturalnie nowy zespół żniwny z serii 3020, który stanowi cenne uzupełnienie tegorocznej oferty marki Case IH w zakresie narzędzi żniwnych do zbiorów. Zespół ten opracowano specjalnie, aby maksymalnie zwiększyć wydajność i zapobiec stratom ziaren soi podczas zbiorów, również tych, które należy pozyskiwać ze strąków położonych tuż przy ziemi.
Nowy zespół żniwny wyróżnia się spośród innych modeli nową, elastyczną listwą tnącą. Zespół obejmuje również w pełni regulowany system zawieszenia, który reaguje na nierówności terenu – nawet na bardzo małej wysokości roboczej – bez zakopywania się w ziemi. Prześwit zespołu żniwnego można regulować ręcznie albo opcjonalnie z kabiny kombajnu. Takie rozwiązanie okazało się bardzo skuteczne podczas młócenia soi w 2014 roku, kiedy panowały niezmiernie trudne warunki pracy, ponieważ zbiory były bardzo ciężkie ze względu na dużą wilgotność.

Aby zademonstrować możliwość zachowania nienaruszonego ziarna przy omłocie maszynowym, porównano próbkę nasion zbieranych ręcznie z pozyskanymi przez kombajn. Próbka ze zbioru ręcznego zawierała 98 procent nasion normalnych, 2 procent nieodpowiadających normom i zero procent martwych. Po dostarczeniu zbioru do magazynu firmy Saatbau Linz okazało się, że soja zebrana przez kombajn Axial-Flow marki Case IH zawierała 96 normalnych nasion, cztery
procent nieodpowiadających normom i zero procent martwych – zatem porównanie nie wykazało znaczącej różnicy, jeśli chodzi o uszkodzenie nasion i obniżone parametry kiełkowania po wysiewie.
– Są to zalety, które znajdują się na samym szczycie listy życzeń każdego rolnika, szczególnie w ostatnim roku, w którym odnotowano niezmiernie zróżnicowane poziomy kiełkowania nasion i niesprzyjające warunki pogodowe na terenie Austrii – taki werdykt wygłosił specjalista ds. technologii zbiorów w austriackim oddziale marki Case IH, Georg Landerl.​


Pobierz archiwum Zip Pobierz PDF