Produkty

Na targach Agritechnica 2017 Case IH prezentuje po raz pierwszy nowe udoskonalenia w produktach rolnictwa precyzyjnego

06 wrz 2017

Magistrala ISOBUS klasy III umożliwia sterowanie ciągnikiem przez narzędzie i dwukierunkowy transfer danych. Funkcje wykonywane na monitorze AFS 700 i podłokietniku z Multicontrollerem można skonfigurować odpowiednio do preferencji operatora. AccuTurn automatyzuje wykonywanie skrętu na uwrociu. Nowe funkcje zarządzania ścieżkami technologicznymi.


Na targach Agritechnica 2017 marka Case IH zaprezentuje szereg nowości i modyfikacji do swoich produktów rolnictwa precyzyjnego, w tym również magistralę ISOBUS klasy III, która umożliwia narzędziom kompatybilnym ze standardem ISOBUS przesyłanie danych do ciągnika i sterowanie jego głównymi czynnościami i pozwala konfigurować elementy obsługowe zgodnie z preferencjami operatora.

Magistrala ISOBUS klasy III zwiększa wydajność zespołu ciągnika i narzędzia uprawowego

Ciągniki Puma Multicontroller i Puma CVX z magistralą ISOBUS klasy III mogą teraz prowadzić dwukierunkowy transfer danych z każdym kompatybilnym narzędziem. Umożliwia to nie tylko obsługę narzędzia na monitorze AFS 700, lecz ponadto przesyłanie informacji z narzędzia do ciągnika w celu sterowania np. jego prędkością jazdy, co zapewnia optymalną wydajność przy takich pracach jak belowanie. Magistrala klasy III umożliwia również kierowanie jazdą ciągnika wzdłuż pokosu poprzez prasę, aby zapewnić równomierne podawanie materiału i idealnie uformowane bele.

Na monitorze AFS 700 można łatwo i szybko zaprogramować wszystkie przyciski na Multicontrollerze (oprócz przycisków do obsługi przekładni napędowej), a także dźwignie łopatkowe i dżojstik do sterowania zaworami hydrauliki zewnętrznej, aby móc obsługiwać narzędzia kompatybilne ze standardem ISOBUS w wybrany sposób. Dzięki temu operator może stworzyć indywidualny zestaw elementów obsługowych odpowiednio do specyficznych wymogów lub okoliczności.

Automatyczne wykonywanie skrętu na uwrociu zapewnia precyzyjny wjazd do każdej ścieżki prowadzenia

Nowy układ AccuTurn marki Case IH umożliwia automatyzację skrętów na uwrociu i precyzyjny przejazd ciągnikiem do kolejnej wybranej ścieżki. Dzięki temu zwiększa on komfort pracy operatora przy wykonywaniu powtarzających się czynności w ciągu długiego dnia roboczego.

Udoskonala on pracę układu automatycznego kierowania AccuGuide i zapewnia taką samą precyzję jazdy na uwrociu jak na całym polu. Układ pracuje zarówno z narzędziami ciąganymi, jak i podczepianymi i umożliwia regulację takich parametrów, jak szerokość uwrocia, kształt skrętu i początek rozpoczęcia manewru skręcania. Odległość do rozpoczęcia skrętu na uwrociu jest wyświetlana na monitorze AFS i układ można włączyć, gdy układ sterownia jazdą na uwrociu HMC II zakończy wykonywanie swoich czynności, takich jak podnoszenie narzędzia i wyłączenie napędu na 4 koła. Do aktywacji układu AccuTurn wymagany jest kod aktywacyjny, który można nabyć u lokalnego dystrybutora. Można z niego korzystać we wszystkich poprzednich wersjach układu AccuGuide z monitorem AFS 700.

Nowa funkcja zarządzania ścieżkami technologicznymi w układzie AccuGuide

Od dziś operatorzy nie muszą już liczyć ścieżek technologicznych podczas siewu rzędowego, co umożliwiają nowe trójwymiarowe mapy pola wyświetlane na monitorze AFS 700. Ścieżki przejazdu, w których występuje lub zostanie wytyczona ścieżka technologiczna, są oznaczone kolorem. Teraz można jednocześnie używać funkcji omijania ścieżki i funkcji zarządzania ścieżkami technologicznymi.

Nowy wzór prowadzenia w narożnikach uwrocia

Automatyczne układy prowadzenia zazwyczaj zaokrąglają narożniki pola, a wykonanie skrętu pod kątem prostym wymaga ręcznego prowadzenia pojazdu. Nowa funkcja pokonywania narożnika pola umożliwia teraz obróbkę każdego pola aż do narożnika i wykonanie w nim skrętu pod kątem 90 stopni, gdyż proste linie A-B na ekranie wychodzą poza granice pola. Umożliwia to automatycznie maksymalne wykorzystanie areału. Układ prowadzenia AccuGuide włącza się od razu po uruchomieniu narzędzia uprawowego w narożniku uwrocia.

Kompatybilność monitora AFS 700 z danymi w formacie Shape File

Granice pola można zaimportować w formie pliku w formacie Shape File. Różne rodzaje danych w formacie Shape File, takie jak mapy aplikacyjne do siewu rzędowego, nawożenia czy wykonywania oprysków, można wykonać zewnętrznie, a następnie zaimportować przy użyciu pamięci USB i tym samym wyeliminować konieczność tworzenia nowego pliku za pomocą oprogramowania biurowego.

W narzędziach kompatybilnych ze standardem ISOBUS funkcję sterowania sekcjami narzędzia można obsługiwać jedną ręką. Ułatwia to wprowadzanie ustawień i pozwala oszczędzić czas, gdyż sterownik zadań ISOBUS nie wymaga prowadzenia dokumentacji. Przy pełnym wykorzystaniu uwrocia automatyczna funkcja sterowania sekcjami narzędzia zapewnia precyzję pracy.

Nowy odbiornik AccuStar GNSS

Uniwersalny silnik do automatycznego prowadzenia ElectriSteer został opracowany specjalnie z myślą o małych ciągnikach bez zamontowanego fabrycznie układu automatycznego prowadzenia, a także o starszych modelach ciągników i kombajnów. Może on współpracować z monitorem AFS 700. Obecnie można go używać z nowym odbiornikiem AccuStar, umożliwiającym osiągnięcie następujących poziomów dokładności: Egnos (20 cm), AFS 1 (15 cm), AFS 2 (5 cm) i RTK+ (2,5 cm). Aby móc korzystać z sieci RTK+, sygnał musi być przesyłany poprzez sieć telefonii komórkowej. Case IH posiada własną sieć RTK+ w wielu europejskich krajach. AccuStar wykorzystuje ekskluzywną technologię „Glide“, aby udoskonalić korzystanie z sygnału Egnos za pomocą funkcji wyrównywania położenia, która znacznie zwiększa dokładność pomiędzy przejazdami. Odbiornik AccuStar może być również wykorzystywany jako niezawodne narzędzie pozycjonowania przy tworzeniu map lub sterowaniu sekcjami narzędzia uprawowego.

Usługi telematyczne AFS Connect

Parametry takie jak historyczna mapa floty przedstawiająca zmiany położenia pojazdu na polu, kierunek jazdy oraz za pomocą  kolorów wykonywane czynności oferowane są m.in. przez system telematyczny AFS Connect. Dzięki temu właściciel maszyny, operator i w stosownym przypadku dystrybutor maszyn ma wiedzę o pracach wykonywanych przez ciągnik i obrobionym areale. Klient może udostępnić dystrybutorowi dane telemetryczne posiadanego ciągnika, co umożliwi dystrybutorowi zapewnienie usług wsparcia na wyższym poziomie. Dwukierunkowy transfer danych jest możliwy w przypadku wszystkich obsługiwanych formatów plików (.cn1, ISOXML), natomiast mapy aplikacyjne w formacie Shape File można przesyłać do monitora AFS 700 także za pomocą portalu


Pobierz archiwum Zip Pobierz PDF