Marka

Łącznik pomiędzy rolnikiem a informacjami z pola

12 wrz 2017

Odbywające się w mieście Emmeloord targi PotatoEurope 2017 były dla marki CASE IH okazją do zaprezentowania plantatorom ziemniaków i firmom nadzorującym uprawy, jak dane z pola mogą pomóc w optymalizacji zbiorów. Na demonstracyjnych polach PotatoEurope marka Case IH pokazała, w jaki sposób plantatorzy/nadzorcy upraw mogą gromadzić i przetwarzać dane na temat pola oraz jak następnie dane te są wykorzystywane przez rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, na przykład w sterowaniu zmiennym dawkowaniem.


Emmeloord / Holandia, 12.09.2017 r.


Podczas targów PotatoEurope 2017 (13 i 14 września) Case IH przedstawiła szereg nowych rozwiązań z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Techniki prowadzenia, urządzenia sterujące, drony czy mapy aplikacyjne, to w ostatnich miesiącach tematy gorących rozmów. Wiele jest możliwe w teorii, jednak marka Case IH chciała pokazać, jak rolnicy i pracownicy kontraktowi mogą wykorzystać proponowane przez nią rozwiązania w rzeczywistości.


Nowoczesne rolnictwo weszło w fazę 4.0, Case IH nie pozostaje w tyle
Marc Devriese, dyrektor Case IH Benelux, wyjaśnia: – Nowoczesne rolnictwo nie powinno kojarzyć się wyłącznie ze stalowymi maszynami i wydajnością. Powinno umieć odpowiadać także na nowe wyzwania. Marka Case IH podjęła wyzwanie zastosowania nowych technologii, wprowadzając do oferty kompleksowe rozwiązania wykorzystujące sieć RTK oraz gromadzenie danych z pola. Z powodu ciągłego zaostrzania przepisów, coraz większego znaczenia nabiera możliwość monitorowania danych. Ponadto oczekuje się, że zapewniony zostanie odpowiedni poziom produkcji żywności. Jako producenci chcemy więc proponować m.in. rozwiązania z zakresu automatyzacji i zarządzania danymi. Dlatego właśnie dbamy o ścisłą współpracę z naszymi klientami, dzięki której możemy ciągle udoskonalać swoje procesy.

Sieć RTK+ w całej Europie, w tym na całym obszarze krajów Beneluksu

Michaël Mathieu, specjalista od RTK na region EMEA informuje o szczegółach: – Dzięki sygnałowi RTK+ użytkownik może liczyć na poziom powtarzalności rzędu wynoszący 2,5 cm, a także możliwość jego odtworzenia w dowolnym momencie. Oferujemy także nową funkcję xFill Premium, dzięki której maszyny mogą pracować nieprzerwanie bez ograniczenia, w czasie gdy sygnał korekcji RTK zostanie przerwany i zakończy się standardowy 20-minutowy okres nawiązywania połączenia przez funkcję xFill, lub gdy poziom powtarzalności spadnie poniżej 4 cm. Licencję xFill Premium wykupuje się na okres jednego roku. Dostępna obecnie opcja xFill (pokrywanie 20-minutowych przerw w odbiorze sygnału) jest nadal bezpłatna.
Case IH jest pierwszym producentem maszyn rolniczych oferującym całkowite pokrycie sygnałem RTK terytorium krajów Beneluksu. Użytkownicy Case IH korzystają obecnie z 900 stacji bazowych w Europie, zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, Austrii, Hiszpanii, krajach Beneluksu, Bułgarii, Rumunii i Polsce. Na chwilę obecną, w ramach rozszerzania sieci RTK+ w regionie EMEA, każdego dnia powstaje jedna stacja bazowa. Ten stan rzeczy przekłada się na maksymalne wykorzystanie czasu operacyjnego oraz optymalną dostępność dla użytkowników sygnału sieci Case IH RTK, utrzymywanej i monitorowanej centralnie przez własnych pracowników i przedstawicieli RTK+ Case IH. Nowa aplikacja mobilna dla RTK+ umożliwia klientom sprawdzanie statusu sieci RTK+ i lokalizowanie ich maszyn, jeśli ich jednostki korzystają z sygnału RTK+ za pośrednictwem sieci GSM.

Dane z pola na mapach AFS

Tjörven Van de Velde, dyrektor ds. marketingu na kraje Beneluksu, twierdzi że system prowadzenia instalowany fabrycznie w ciągnikach Case IH potrafi odczytać z ciągnika bardzo dużą liczbę danych. Oprócz lokalizacji, mapy czytelnie i dokładnie odwzorowują zużycie paliwa, obciążenie silnika, poślizg kół itp. Dzięki temu rolnicy lub pracownicy uzyskują mapy przedstawiające rzeczywisty stan gleby, ułatwiające następnie optymalizację nawożenia, kultywację ściekami, nawapnianie i inne czynności wykonywane w zależności od potrzeb glebowych danego pola.

Dane z pola zbierane przez dron PrecisionHawk

Dron PrecisionHawk jest rozprowadzany wyłącznie przez sieć Case IH w Europie. Wśród czynników, które potrafią zmierzyć czujniki drona, znajdują się m.in. GNDVI (stres/czynność rośliny) oraz ENDVI (ilość/ masa roślin). Dzięki tym danym rolnik otrzymuje podgląd na stopień rozwoju roślin w danej lokalizacji, co z kolei pozwala mu na dostosowanie dawki nawozu czy oprysku w celu zoptymalizowania plonów.

Mapy aplikacyjne
Zbieranie danych to dopiero pierwszy krok. Kolejnym jest ich przetwarzanie. I tu w naturalny sposób ważną rolę odgrywają rolnik, nadzorca pola i doradca. Marka Case IH nie zastępuje tych osób, ale dostarcza im właściwych informacji, niezbędnych do rzetelnego zarządzania plonami. Przy użyciu programu do mapowania AFS dane z ciągnika i drona są zamieniane z danych surowych na gotowe do wykorzystania mapy. Klient musi jedynie zapisać dane na pendrivie, a następnie przenieść je na wyświetlacz AFS 700. W następnej kolejności może zająć się rozrzucaniem, opryskiem czy obsiewem, pod warunkiem że jego narzędzie za ciągnikiem jest technicznie przygotowane do regulacji dawkowania.


Ćwiczenia podczas targów PotatoEurope
Jannick Pelle stwierdza: – Aby udowodnić, że wszystkie te rozwiązania rzeczywiście sprawdzają się w terenie, zaprezentowaliśmy działanie naszych nowych technologii na polu ziemniaków PotatoEurope. Oczywiście wykorzystaliśmy do prezentacji sieć RTK+. Jesienią 2016 r. dron PrecisionHawk po raz pierwszy przeleciał nad nawozami zielonymi i zebrał podstawowe informacje. Pole zostało zaorane pod koniec listopada, a podczas orki do aplikacji mapującej zebrano dane na temat zużycia paliwa, obciążenia silnika i poślizgu kół. Dane zebrane przez dron oraz dostarczone przez ciągnik zostały wykorzystane do sadzenia ziemniaków, które zakończyło się przed końcem marca, w odległości zmiennej zalecanej przez nadzorców upraw. W okresie wzrostu ziemniaków mapy GNDVI i ENDVI regularnie aktualizowano, wykorzystując do tego dane zbierane przez dron. Na podstawie tych informacji dwukrotnie (w połowie czerwca i na początku lipca) przeprowadzono nawożenie ze zmiennym dawkowaniem, a w drugiej połowie sierpnia zastosowano środki chwastobójcze, także z użyciem dostępnych map oraz zaleceń specjalistów nadzorujących uprawę.
– Już teraz pierwsze rezultaty są bardzo obiecujące. Plony z obszaru, z którego dane zbierał dron, są o 3,5% większe. Znacznie lepsza była też jakość uprawy, np. w przypadku bulw o wielkości 50 – 70 mm, plony były o 7,2% lepsze.

Układ telematyczny AFS Connect – inteligentne sieci

To nie koniec nowinek technologicznych. Kolejne unowocześnienia wprowadzone zostały w układzie telematycznym AFS Connect, zapewniającym reprezentację maszyn na polu. Mapa Historii Floty (mapa z danymi historycznymi na temat maszyn) pokazuje teraz także kierunek jazdy, a do przedstawienia typu aktywności używa różnych kolorów. Ułatwia to użytkownikowi, kierowcy i w stosownych przypadkach dealerom obserwowanie aktywności ciągnika i uprawianych powierzchni. Ponadto klienci mogą dowolnie przesyłać dane telemetryczne swojego ciągnika dealerowi, w celu usprawnienia zapewnianego przez niego wsparcia technicznego. Najnowsza aktualizacja pozwoli na dwukierunkowy transfer danych plików we wszystkich obsługiwanych formatach (np. .cn1 i ISOXML). Do monitora AFS 700 za pośrednictwem portalu można także przesyłać mapy aplikacyjne w formacie Shape File.


Pobierz archiwum Zip Pobierz PDF