Marka

Wiodąca rola marki Case IH przy opracowywaniu technologii cyfrowych dla rozwoju

05 gru 2017

Udział Instytucji Europejskich oraz innych kluczowych interesariuszy w warsztatach poświęconych cyfrowemu rolnictwu. Uczestnicy dyskutują na temat wyzwań i możliwości stosowania cyfrowych technologii w rolnictwie.

Case IH otwarcie angażuje się w rozwój cyfrowego rolnictwa w ramach współpracy z innymi firmami  z branży, by pomóc rolnikom w przełamywaniu barier przy wprowadzaniu nowoczesnych technologii.

W czasie ostatnich warsztatów poświęconych tematyce wprowadzania technologii cyfrowych w przeznaczonych na rynek europejski maszynach rolniczych, których organizatorem było EURACTIV, wiodąca międzynarodowa organizacja zrzeszająca pracowników mediów specjalizujących się w politykach europejskich,  Thierry Panadero, wiceprezes Case IH w regionie EMEA, określił cyfrowe rolnictwo naturalnym etapem rozwoju rolnictwa precyzyjnego.

- Podczas gdy rozwiązania rolnictwa precyzyjnego ułatwiły rolnikom gromadzenie danych, cyfrowe rolnictwo umożliwi im wykorzystanie zgromadzonych danych w celowy sposób i zwiększenie efektywności ich pracy, a także całej branży rolniczej i produkcji żywności - powiedział Thierry Panadero.

- Jako lider w branży maszyn rolniczych chcemy przewidywać zmiany technologiczne. Case IH już oferuje technologie opracowane z myślą o tej fascynującej, nowej erze rolnictwa, a jednocześnie pracuje nad nowymi. Technologie cyfrowe służą pomocą rolnikom w prowadzeniu zrównoważonego rolnictwa dzięki takim rozwiązaniom jak np. układ AccuTurn, który automatyzuje wykonywanie skrętu na uwrociu i ogranicza obszary pola, na których odbywa się ruch maszyn. Precyzyjniejsze wykorzystanie danych zgromadzonych za pomocą urządzeń rolnictwa precyzyjnego (AFS) umożliwia rolnikom zwiększyć efektywność pracy poprzez planowanie użycia środków rolniczych i rejestrowanie uzyskiwanych plonów. Korzystanie z sygnału korekcyjnego RTK+ o poziomie dokładności pomiędzy przejazdami rzędu 2,5 cm pozwala wyeliminować na polu nakładki i nadmierne użycie nawozów sztucznych, ziarna i innych środków rolniczych, a tym samym przyczynić się do zwiększenia społecznej odpowiedzialności rolnictwa. Ponadto te technologie poprzez automatyzację zapisu zapewniają bezpieczeństwo danych, dostarczając rolnikom szczegółowych informacji dotyczących kosztów i plonów, a nabywcy produktów rolniczych zyskują na większej pewności co do pochodzenia produktu.

Celem warsztatów było stworzenie jasnej definicji terminu „Rolnictwo 4.0”, odnoszącego się do aktualnej ery cyfryzacji rolnictwa, która nastąpiła po erze mechanizacji, zielonej rewolucji i rolnictwa precyzyjnego. Przedyskutowano wyzwania towarzyszące stosowaniu tych technologii oraz możliwości ich wykorzystania. Dyskusje głównie toczyły się wokół potencjalnych rozwiązań, które mogłyby pomóc w przełamywaniu barier przy korzystaniu z tych technologii oraz roli producentów maszyn rolniczych, takich jak Case IH, w procesie cyfryzacji europejskiego rolnictwa.

W warsztatach wzięły udział osoby odgrywające kluczową rolę w rozwoju cyfrowego rolnictwa. W tym gronie byli m.in. Louis Mahy, kierownik ds. programów badawczych w dziale badań i innowacji Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich DG AGRI; Max Schulman, rolnik i prezes grupy roboczej „Zboża” w zrzeszeniu COPA-COGECA; Ivo Hostens, dyrektor techniczny Europejskiego Zrzeszenia Producentów Maszyn Rolniczych (CEMA) i Mute Schimpf z sekcji żywności, rolnictwa i biodywersyfikacji w organizacji Friends of the Earth Europe.

- W ramach współpracy branżowej możemy pomóc rolnikom przezwyciężyć trudności na drodze cyfryzacji ich gospodarstw, współuczestniczyć w realizacji unijnego celu wspierania innowacji w rolnictwie, zaadaptować maszyny analogowe do ery cyfrowej oraz zapewnić optymalne i efektywne wykorzystanie talentów osób pracujących w rolnictwie. Cyfrowe rolnictwo nie ogranicza się tylko do maszyn rolniczych, lecz obejmuje również osoby pracujące w tej branży.


Pobierz archiwum Zip Pobierz PDF