Marka

Inwestycje w rolnictwo precyzyjne mogą pomóc w oszczędzaniu niewielkim gospodarstwom

12 lis 2020

​Wraz z rosnącą dostępnością wysoce precyzyjnej technologii rolnictwa w umiarkowanych cenach, w tym układów automatycznego prowadzenia, systemów zarządzania ciągnikiem/narzędziem na uwrociach czy systemów automatyzacji skrętu na uwrociu, niewielkie i średniej wielkości gospodarstwa rolne w całej Europie mogłyby uzyskać taki sam zwrot z inwestycji w sprzęt do rolnictwa precyzyjnego, co większe gospodarstwa rolne.

Zasugerował to Alessio Quatraro, Manager Produktu ds. usług skomunikowanych w spółce macierzystej Case IH, CNH Industrial. Przy ciągle rosnących kosztach nakładów, takich jak paliwo, nawozy czy produkty ochrony roślin, oraz stratach wynikających z kosztów posiadania   i oddziaływaniem na środowisko, zarówno gospodarstwa posiadające obszary rolne, jak i pastwiska – bez względu na rozmiar – mogą w szybki sposób odzyskać koszty dokonanego na etapie zamówienia lub modernizacji ciągnika doposażenia maszyny w technologie rolnictwa precyzyjnego – twierdzi.

– Redukcja zakładek spowodowana użyciem układów automatycznego prowadzenia oferuje potencjalne znaczące oszczędności kosztów paliwa i nakładów, takich jak nasiona i nawozy – wymienia Quatraro.

– Jednak oferuje też inne korzyści. Przykładowo, układy automatycznego prowadzenia sterowane sygnałem GPS zwiększają dokładność oraz bezpieczeństwo pracy w nocy lub w przypadku słabej widoczności. W przypadku prac na użytkach zielonych, takich jak rozrzucanie nawozu, gdzie trudno zauważyć czy wyodrębnić poprzednie przejazdy, zapewniają również łatwe zastosowanie dokładności między przejazdami.

„Im bardziej dokładny sygnał GPS jest stosowany, tym większe są potencjalne korzyści. Podczas gdy podstawowy sygnał GPS o powtarzalności 10-15 cm umożliwi układom automatycznego prowadzenia wykonanie równoległych przejazdów o dokładności wystarczającej dla prac takich jak rozrzucanie obornika, sygnał korekcyjny RTK oraz powtarzalność rzędu 2,5 cm jaką on zapewnia, oferują możliwość adaptacji technologii projektowania ścieżek przejazdowych, przy tych samych ścieżkach przejazdowych ciągnika wykorzystywanych rok do roku, minimalizując ugniatanie gleby oraz maksymalizując potencjał wzrostu uprawy. Sterowany sygnałem RTK układ automatycznego prowadzenia jest szczególnie praktyczny przy wytyczaniu i zarządzaniu rzędami upraw, takimi jak kukurydza czy rośliny korzeniowe, gdzie precyzja umiejscowienia nasiona oraz równoległość przejazdów mają duże znaczenie dla równomiernego wzrostu i łatwości zbiorów, oraz są kluczowe dla dokładności usuwania chwastów pomiędzy rzędami.

– Wykorzystanie sygnałów RTK wspomaga również powtarzalność metod prac kultywacyjnych, takich jak uprawa pasowa, chroniąc jej strukturę i zmniejszając zużycie paliwa.

– Dokładność pomiędzy przejazdami układów automatycznego prowadzenia sterowanych GPS nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa i zwiększenia wydajności pracy, redukuje również zmęczenie i zwiększa skupienie na celu, co oznacza nie tylko większą produktywność, ale również bezpieczeństwo pracy i ma szczególne znaczenie w przypadku osób pracujących  w pojedynkę.

– Choć w ostatnich latach wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego szeroko rozpowszechniło się  w rolnictwie wielkoobszarowym, wciąż istnieje tu szeroka nisza dla mniejszych gospodarstw rolnych  i pastewnych, które mogą zyskać szybsze wykonywanie prac, większą wydajność, a także mniejsze koszty operacyjne i koszy nakładów oraz większe bezpieczeństwo.

Dowolność doposażania

Alessio Quatraro przytacza przykład właściciela-operatora średniej wielkości ciągnika, takiego jak Case IH Maxxum czy Puma, powszechnie użytkowanego w średniej wielkości gospodarstwach – zarówno hodowlanych jak i mieszanych – w całej Europie. Zazwyczaj nie są one zamawiane  z układem automatycznego prowadzenia, jednak ciągniki te – oraz narzędzia, z którymi pracują – mogą być znacznie bardziej produktywne dla swoich właścicieli, jeżeli zostaną doposażone w te systemy – sugeruje.

– Po dodaniu, na etapie zamówienia do wyposażenia takiego ciągnika, przygotowania pod układ automatycznego prowadzenia AccuGuide, zostanie on wyposażony w niezbędne podzespoły elektryczne i hydrauliczne.

Można następnie wyposażyć go w podzespoły układu AccuGuide, minimalizując czas instalacji – terminal AFS, sterownik nawigacji oraz odbiornik AFS 372 – które dostarczane są już w stanie zamontowanym w ciągniku lub do montażu w późniejszym terminie.

Ewentualnie opcja przygotowania pod układ AccuGuide oznacza, że nowy ciągnik Case IH dostarczony zostanie z pełnym wyposażeniem zamontowanym fabrycznie, co pozwoli użytkownikowi cieszyć się wszystkimi zaletami układu automatycznego prowadzenia już od dnia dostawy, wykorzystując w tym celu zamontowany na podłokietniku terminal AFS 700.

Łatwiejsza obsługa na uwrociach

Ostatnie prace rozwojowe Case IH polegały na połączeniu funkcji niezależnego systemu zarządzania jazdą na uwrociach HMC II oraz systemu automatyzacji skrętu na uwrociach AccuTurn, tworząc system zarządzania skrętem na uwrociach AccuTurn Pro, który całkowicie automatyzuje wykonanie operacji na końcu przejazdu, zwiększając komfort i wydajność pracy.

– W przypadku systemu HMC II, po wykonaniu przez operatora prostej procedury programowania sekwencji operacji na uwrociu na podstawie czasu lub odległości - takich jak odłączenie napędu na 4 koła, podniesienie narzędzia i wyłączenie WOM-u - zwykłe naciśnięcie przycisku na uwrociu powoduje, że wszystkie zaprogramowane operacje wykonywane są automatycznie w zadanej sekwencji, z możliwością jej odwrócenia przy powrocie do pracy. Obecnie istnieje możliwość zmodernizowania tego systemu do AccuTurn Pro, będącego połączeniem go z automatyzacją skrętu na uwrociu.

Zalety powtarzalności

Ciągniki Case IH wyposażone w układ AccuGuide mogą odbierać cały szereg sygnałów korekcyjnych prowadzenia, począwszy od bezpłatnych sygnałów EGNOS o powtarzalności pomiędzy przejazdami rzędu 20-25 cm, przez Range Point RTX (dokładność 15 cm) po RTK + (2,5 cm).

Powtarzalność oferowana przez ulepszone poziomy dokładności oznacza również, przykładowo, możliwość stosowania tego samego rozstawu kół w przypadku rozrzucania nawozu lub płynnego obornika na użytki zielone, minimalizując powierzchnię pola, po której poruszają się maszyny. Inne możliwości obejmują wykorzystanie tych samych linii A-B podczas usuwania chwastów pomiędzy rzędami uprawy rzędowej, które zostały pierwotnie ustalone podczas ich tworzenia.

– Podsumowując, istnieje cały szereg technologii prowadzenia, które mogą przynieść korzyści niewielkim i średniej wielkości gospodarstwom, szczególnie tym, w których ciągniki obsługiwane są przez właściciela-operatora – twierdzi Quatraro.

– Wśród nich znajdują się systemy, które mogą przynieść znaczny zwrot z poniesionej w nie inwestycji. Ze względu na mnogość dostępnych opcji, dealerzy Case IH pozostają do Państwa całkowitej dyspozycji i mogą najlepiej pomóc w obliczeniu możliwych zwrotów z potencjalnej inwestycji w układy prowadzenia.


Pobierz PDF