CNH INDUSTRIAL UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO APLIKACJI BALE MANAGER

Obowiązuje od 1 września 2023 r.

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU, AKTYWACJĄ LUB KORZYSTANIEM Z APLIKACJI CNH INDUSTRIAL® BALE MANAGER NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZA UMOWA STANOWI WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM LUB PODMIOTEM REPREZENTOWANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ("UŻYTKOWNIK") A CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC I JEJ GLOBALNYMI PODMIOTAMI STOWARZYSZONYMI I POWIĄZANYMI ("CNH INDUSTRIAL", "MY" LUB "NAS").